Otázka: Môže sa považovať za podstatnú prekážku v konaní, ak som v príbuzenskom pomere so sudcom, ktorý rozhoduje v mojom spore?

Otázka: Čo robiť v prípade, ak už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté ale vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť samotný rozsudok.

Otázka: Ako postupovať v prípade, ak môj otec zanechal dlhy značne prevyšujúce hodnotu jeho majetku?

Otázka: Hospodárim na pozemku 7 rokov, ktorého ale nie som vlastník no nik sa k nemu ako právoplatný majiteľ nehlási. Môžem sa teda považovať za vlastníka ja?

Otázka: Platí naďalej zmluva o prenájme bytu aj keď sa zmení vlastník nehnuteľnosti?

Otázka: Kto disponuje predkupným právom? Aké podmienky sa naň viažu?

Otázka: Za akých podmienok vzniká po rozvode nárok na žiadanie výživného od bývalého manžela? 

Otázka: Zaniká po rozvode bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Existujú výnimky pri vysporiadaní?

Otázka: Za akých podmienok vzniká pri strate zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti?

Otázka: Trestným rozkazom som bol odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona za čo mi súd uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu jeden rok. Môžem po určitej dobe žiadať od upustenia zvyšku trestu zákazu činnosti?