Otázka: Menia sa trestné sadzby, ktoré sa týkajú drobných krádeží v čase núdzového stavu?

K akým zmenám dochádza od 1. marca v oblasti gastrolístkov?

Otázka: Aké zmeny nastali v zápisoch do Obchodného registra od 01. 10. 2020?

Otázka: Za akých podmienok je prenájom nehnuteľností živnosťou?

Otázka: Ktoré činnosti nespadajú pod definíciu živnosti?

Otázka: Aká je definícia živnosti, akými znakmi sa táto činnosť vyznačuje?

Otázka: Aké náležitosti sa uvádzajú v pracovnej zmluve a čo je skúšobná doba?

Otázka: Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri uzatváraní pracovného pomeru?

Otázka: Ako sa charakterizuje pracovný pomer, ako vzniká a aké majú zamestnanec a zamestnávateľ povinnosti pre začatím pracovného pomeru?

Otázka: Chcel by som vedieť viac o zmluvnej pokute - ako sa dojednáva, aké povinnosti sa na ňu viažu?