Spoločnosť Bukov pripravila ďalšiu súťaž pre vás - zapojte sa a vyhrajte 100 kg zemiakov.

Spoločnosť Bukov pre vás pripravila zaujímavú súťaž, v ktorej si výherca môže naplniť bedničku ovocím a zeleninou podľa vlastného výberu. Zapojte sa a vyhrajte.