Spoločnosť Bukov pripravila ďalšiu výhru - 50 kg zemiakov.

Spoločnosť Bukov ponúka ďalšiu zdravú výhru - debničku plnú ovocia a zeleniny.

Zapojte sa do súťaže, v ktorej môžete vyhrať bedničku 5 kg jabĺk od domácich pestovateľov.

V novej súťaži, ktorú pripravila spoločnosť Bukov môžete vyhrať 100% ovocný mušt a ovocný balíček.

Spoločnosť Bukov pripravila ďalšiu súťaž pre vás - zapojte sa a vyhrajte 100 kg zemiakov.

Spoločnosť Bukov odmení výhercu súťaže zdravou výhrou - bedničkou pomarančov. Zapojte sa a vyhrajte.

Spoločnosť Bukov pre vás pripravila zaujímavú súťaž, v ktorej si výherca môže naplniť bedničku ovocím a zeleninou podľa vlastného výberu. Zapojte sa a vyhrajte.