Národné kultúrne pamiatky Kysúc

kostol zakopcie

Kostol sv. Jána Krstiteľa stojí v časti obce s názvom „Majer.“ S výstavbou kostola sa začalo v roku 1791, dokončený i vysvätený zároveň bol v roku 1801. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky uvádza dobu vzniku kostola od roku 1790 do 1798.

zvonica lodno

Zvonica v obci Lodno pochádza zo začiatku 19. storočia. Jedná sa o kamenno - murovanú ľudovú stavbu, strechu má pokrytú šindľom. Zvon bol odliaty v roku 1805.

kastiel oscadnica

Kaštieľ Oščadnica dal postaviť gróf Valentin Ballestrem (Valentin von Ballestrem) v rokoch 1910 - 1913. Neoklasicistický, dvojpodlažný objekt slúžil ako letné poľovnícke sídlo.

kostol skalite

Súčasný neskoro barokový a jednoloďový kostol bol postavený v rokoch 1787 až 1793. Niektoré zdroje uvádzajú dokončenie kostola v roku 1794. Objekt je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. V interiéri môžeme obdivovať kazateľnicu a vitrážové okná z roku 1916.

kriz klubina

Kríž s korpusom na podstavci (tiež zaužívaný názov prícestný kríž) z roku 1911 dali zhotoviť Štefan Brandys a Jozef Králik. Kríž je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1967 a pozostáva z piatich pamiatkových objektov; podstavec, socha Panny Márie, reliéf č. 1, reliéf č. 2 a kríž s korpusom.

kysuce narodne kulturne pamiatky

Slovensko naše, krásna krajina, ktorá ponúka neopakovateľné nádhery prírody i históriou poznačené miesta, malebné stavby, predovšetkým na vysokých bralách týčiace sa hrady a v nížinách učupené zámky a kaštiele. Mnoho ľudí však netuší, že tieto a mnohé ďalšie objekty sú našimi národnými kultúrnymi pamiatkami.

Môže vás zaujať