Mnohým z vás určite neuniklo, že v lete v našom meste pribudol nový obchod s detskou módou MyCeremony OUTLET, ktorý sídli na Matičnom námestí v areáli hotela LIPA.

Do akcie, ktorá sa konala u Dobrovoľných hasičov v obci Korňa sa zapojila aj časť zamestnancov obce na čele s pani starostkou.

Múzeá sa čoraz viac prispôsobujú novým trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša každá doba. V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom alebo so špeciálnymi potrebami.

Obyvatelia a návštevníci obce Vysoká nad Kysucou sa už od 20. decembra 2021 môžu pokochať pohľadom na jedinečný Vysocký drevený betlehem pri kostole sv. Matúša.

Ozdobený a osvetlený vianočný stromček je v súčasnej dobe tým najznámejším symbolom Vianoc. V posledných rokoch k tejto tradícii, ktorá pochádza z nemeckých miest a na Slovensko sa dostala koncom 18. storočia, pribudla i svetelná výzdoba rodinných domov a v prípade miest a obcí i verejných priestranstiev.

Hovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Bolo to tak aj v prípade začiatkov vyučovania výtvarného odboru v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Za roky svojej pedagogickej práce si vybudoval pevné miesto v štruktúre našej umeleckej školy. Ale nebolo to také jednoduché.

Prechod pre chodcov na ceste II/487 pri autobusovej zastávke "Základná škola" v ústredí obce patrí v súvislosti s jeho lokáciou pri základnej škole k „najvyťaženejším“. Prechod pre chodcov bol doposiaľ neosvetlený a dopravnou značkou označený dokonca len v jednom smere.

Obec Vysoká nad Kysucou v snahe zachytávať aktuálne moderné trendy sa aktívne zapája do zverejnených výziev na realizáciu projektov, prostredníctvom ktorých je možné implementovať nové technológie. Takouto bola i výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod názvom WiFi Pre Teba.

Jedným z dôležitých aspektov výchovy detí v dnešnej dobe by mala byť snaha, aby mali dostatok pohybu. K tomu je samozrejme v rámci vyučovania potrebná i vhodná infraštruktúra. Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží využívať ponúkané možnosti grantových výziev a pre svojich malých obyvateľov rozširovať plochy detských ihrísk.

Autá patria v súčasnosti medzi komodity, ktoré na trhu nesmierne rýchly tempom cirkulujú. Ak zvažujete kúpu auta, treba si ujasniť, či chcete nové alebo vám postačí jazdené.

Môže vás zaujať