Otázka: Ako sú ustanovené zásady poctivého obchodného styku?

Otázka: Čaká ma pracovný pohovor. Na čo všetko je potenciálny zamestnávateľ oprávnený sa ma pýtať?

Otázka: Kedy vzniká zamestnancovi nárok na odstupné, aké podmienky musia byť splnené?

Otázka: Ako je procesne aplikovateľný najlepší záujem dieťaťa v podmienkach Slovenskej republiky v civilnom mimosporovom konaní?

Otázka: Nastupuje deliktuálna zodpovednosť v prípade zakúpenia diaľničnej známky, ak v prípade zadávania EVČ jedna číslica resp. písmeno nebolo zadané správne?

Otázka: Ako postupovať v situácii, keď vlastník nemá prístup k stavbe?

Otázka: V akých prípadoch môžeme hovoriť o kyberšikanovaní?

Otázka: Kedy hovoríme o konkurze a kedy o exekúcii?

Otázka: Je stále možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním na základe notárskeho osvedčenia?