Otázka: Kedy vzniká zamestnancovi nárok na odstupné, aké podmienky musia byť splnené?

Otázka: Ako je procesne aplikovateľný najlepší záujem dieťaťa v podmienkach Slovenskej republiky v civilnom mimosporovom konaní?

Otázka: Nastupuje deliktuálna zodpovednosť v prípade zakúpenia diaľničnej známky, ak v prípade zadávania EVČ jedna číslica resp. písmeno nebolo zadané správne?

Otázka: Ako postupovať v situácii, keď vlastník nemá prístup k stavbe?

Otázka: V akých prípadoch môžeme hovoriť o kyberšikanovaní?

Otázka: Kedy hovoríme o konkurze a kedy o exekúcii?

Otázka: Je stále možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním na základe notárskeho osvedčenia?

Otázka: Menia sa trestné sadzby, ktoré sa týkajú drobných krádeží v čase núdzového stavu?

K akým zmenám dochádza od 1. marca v oblasti gastrolístkov?

Otázka: Aké zmeny nastali v zápisoch do Obchodného registra od 01. 10. 2020?