Otázka: Kto disponuje predkupným právom? Aké podmienky sa naň viažu?

Otázka: Za akých podmienok vzniká po rozvode nárok na žiadanie výživného od bývalého manžela? 

Otázka: Zaniká po rozvode bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? Existujú výnimky pri vysporiadaní?

Otázka: Za akých podmienok vzniká pri strate zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti?

Otázka: Trestným rozkazom som bol odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona za čo mi súd uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu jeden rok. Môžem po určitej dobe žiadať od upustenia zvyšku trestu zákazu činnosti?

Otázka: V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Otázka: Dobrý deň, môžem zobrať návrh na rozvod manželstva späť?

Otázka: Dobrý deň, môžem počas manželstva žiadať výživné od manžela?

Otázka: Dobrý deň musí byť zmluva o dielo v zmysle občianskeho zákonníka uzatvorená v písomnej forme, aby bola platná?

Otázka: Dobrý deň za akých podmienok sa môžem stať osvojiteľom?