Otázka: Chcem si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, a ako obchodné meno by som chcel mať svoje meno a priezvisko. Nie je v tom žiadny problém?

Otázka: Môžem žiadať výživné spätne od narodenia dieťaťa doteraz, kedy má už 5 rokov?

Otázka: Som dlžníkom voči jednému známemu, avšak rovnako aj on mne dlhuje peniaze. Musíme si to vzájomne vyplatiť alebo je aj iná cesta?

Otázka: Policajt mi odňal mobilný telefón kvôli obsahu SMS korešpondencie, s vysvetlením, že ho zaisťuje z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu. Má oprávnenie na takýto postup?

Otázka: V rodine sa nám stala udalosť, že násilným trestným činom bola spôsobená ujma na zdraví. Existuje teda nejaký nárok na odškodnenie? Prípadne od koho môžeme takýto nárok žiadať?

Otázka: Mám vysoké dlhy, niekoľko exekučných konaní vedených proti mne a nezvládam ich splácať, môžem tým pádom požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu?

Otázka: Chcel by som si založiť živnosť, musím spĺňať nejaké konkrétne podmienky?

Otázka: Bol mi súdnym exekútorom zadržaný vodičský preukaz. Má na to vôbec právo?

Otázka: Môže sa považovať za podstatnú prekážku v konaní, ak som v príbuzenskom pomere so sudcom, ktorý rozhoduje v mojom spore?

Otázka: Čo robiť v prípade, ak už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté ale vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť samotný rozsudok.