pozicka manzelstvoNa úvod možno konštatovať, že spoločný majetok manželov, ktorý nadobudli počas trvania manželstva patrí, až na určité výnimky, ako sú dary, dedičstvo a podobne, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré môže vzniknúť výlučne len medzi manželmi tu nie je určený podiel jedného alebo druhého manžela, ktorým sa podieľa na hospodárení so spoločnou vecou. Príkladmo možno uviesť, že pokiaľ nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na liste vlastníctva sú uvedení obaja manželia v spoluvlastníckom podiele 1/1. Neznamená to, že každému patrí polovica, ale vyjadruje to spoločnosť a nerozdielnosť hospodárenia so spoločnou vecou.

Čo sa týka hospodárenia so spoločnou vecou, bežné veci môže vybavovať a riešiť každý z manželov samostatne a pri ostatných „nie bežných“ veciach je potrebný súhlas druhého manžela, inak by bol takýto právny úkon, na ktorý nedal druhý manžel súhlas, relatívne neplatný. To znamená, že predmetný právny úkon by bol platný, až kým by sa druhý manžel tejto neplatnosti nedovolal, napríklad v súdnom konaní. Rozsah bežných vecí sa posudzuje podľa konkrétnych pomerov manželov, ale vo všeobecnosti medzi bežné veci patria najmä bežné opravy, poskytnutie daru nepatrnej hodnoty, čerpanie spoločných úspor na bežné nákupy alebo potreby spoločného dieťaťa v primeranom rozsahu a podobne.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pokiaľ jeden z manželov uzavrel za trvania manželstva napríklad s bankou zmluvu o pôžičke, má sa za to, že ide o záväzok oboch manželov. Nie je tomu tak. Takýto právny úkon sa totiž priamo netýka bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže sa ním majetok len nadobudne. Na uzavretie zmluvy o pôžičke jedným manželom sa nevyžaduje súhlas druhého manžela, aj keď nejde o bežnú vec, a teda ide len o záväzok toho manžela, ktorý zmluvu o pôžičke uzatvoril a nie o spoločný záväzok oboch manželov. Dlžníkom je iba ten manžel, ktorý figuruje na predmetnej zmluve.

V zmysle zákona však platí, že pokiaľ manžel, ktorý si zobral pôžičku túto nespláca a dôjde k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie, pohľadávka veriteľa, napríklad banky, ktorá pôžičku poskytla, môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Musia byť však splnené všetky podmienky, a to: dlžníkom je len jeden z manželov, pričom pohľadávka vznikla za trvania manželstva (nie predtým alebo potom), začatie exekučného konania nastane za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne ak BSM už zaniklo (napríklad rozvodom) tak skutočnosť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ešte nebolo nijakým spôsobom vyporiadané. To znamená, že sa to vzťahuje aj na prípady, keď manželstvo už bolo síce rozvedené, ale bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ešte nebolo vyporiadané. Len pri splnení týchto podmienok môže byť predmetná pohľadávka veriteľa uspokojená zo spoločného majetku manželov. Vzhľadom na potenciálny nepriaznivý ekonomický dopad na druhého manžela je potrebné byť v tomto smere obozretný.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: