zamestnanec odstupneOtázka: Kedy vzniká zamestnancovi nárok na odstupné, aké podmienky musia byť splnené?

Odstupné je inštitútom pracovného práva, ktorého účelom je poskytnutie určitej satisfakcie alebo odmeny od zamestnávateľa zamestnancovi za to, že pracovný pomer končí skôr, ako je dohodnuté v pracovnej zmluve a že skončenie pracovného pomeru nie je z dôvodov na strane zamestnanca, ale zamestnávateľa, alebo z dôvodu dlhodobej straty pracovnej spôsobilosti zamestnanca.

Nárok na odstupné nevzniká zamestnancovi pri každom skončení pracovného pomeru, tzn. musia byť splnené presné dôvody vyplývajúce zo Zákonníka práce. Zo zákonnej dikcie úpravy odstupného vyplýva, že nárok na odstupné patrí zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou:

1) z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, prípadne premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo

2) zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia o znížení stavu zamestnancov alebo o iných organizačných zmenách, alebo

3) ak je zamestnávateľom agentúra dočasného zamestnávania a zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý, alebo

4) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

5) ak zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, prípadne ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva – táto podmienka však nebude naplnená, pokiaľ by bol pracovný úraz zavinený porušením právnych predpisov alebo ostatných predpisov BOZP, hoci bol s nimi riadne oboznámený alebo ak by si zamestnanec spôsobil pracovný úraz pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.

Vyššie uvedené podmienky zakladajú povinnosť zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi odstupné. Zákonník práce taktiež uvádza, že zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť odstupné aj v iných prípadoch ako z vyššie spomínaných, toto je však jeho právna možnosť, nie povinnosť.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: