nepoctive jednanie podnikatelovOtázka: Ako sú ustanovené zásady poctivého obchodného styku?

Obchodný zákonník v § 265 výslovne upravuje inštitút zásady poctivého obchodného styku, podľa ktorej „Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.“

Zákonné znenie tohto ustanovenia je však dosť strohé a preto je pri jeho výklade potrebné vychádzať najmä zo súdnych rozhodnutí najvyšších súdnych autorít. Je veľmi ťažké, ba priam nemožné zovšeobecniť, aké konanie je a aké konanie nie je v rozpore s touto zásadou. Takéto posudzovanie prináleží súdu, ktorý musí prihliadať na každý prípad individuálne a na všetky okolnosti prípadu komplexne. Napríklad pri úrokoch z omeškania sa nedá presne určiť, že úroky v určitej výške sú v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a úroky v inej výške sú už v rozpore s nimi.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku 6 MObdo 3/2006 konštatoval, že zásady poctivého obchodného styku „tvoria ucelený súbor zásad správania, ktorých dodržiavanie v obchodnom styku tento styk kvalifikuje ako poctivý.“ Poctivým obchodným stykom sa vo svojej podstate rozumie poctivé, slušné a profesionálne správanie podnikateľov vo vzájomných interakciách, ako aj vo vzťahoch s inými subjektmi.

Ustanovenie tohto § sa vzťahuje na prípady tzv. šikanózneho výkonu práva v obchodných vzťahoch, pričom ide o také zneužitie práva, ktorého účel nesmeruje k zveľaďovaniu vlastných hospodárskych záujmov z daného záväzkového vzťahu, ale naopak, jeho primárnym cieľom je poškodenie a znevýhodnenie druhej strany.

Právny poriadok každému priznáva určité práva, ktoré je subjekt oprávnený vykonávať. Ak sa výkon práva prieči zásadám poctivého obchodného styku, súd mu neprizná ochranu. Je veľmi dôležité podotknúť, že následok odopretia právnej ochrany nemožno zamieňať s následkom neplatnosti právneho úkonu. V praxi to znamená, že ak osoba vykonávala svoje právo v rozpore s poctivým obchodným stykom, takýto úkon síce bude platný, ale v prípade potenciálneho súdneho sporu jej súd odoprie právnu ochranu, ak uzná, že jej konanie nebolo v súlade s poctivým obchodným stykom.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: