pracovny pohovor zakazane otazkyOtázka: Čaká ma pracovný pohovor. Na čo všetko je potenciálny zamestnávateľ oprávnený sa ma pýtať?

Rozsah informačnej povinnosti zamestnávateľa voči potenciálnemu zamestnancovi nie je neobmedzený. Zákonník práce v § 41 ods. 6 vymedzuje, aké otázky zamestnávateľ od fyzickej osoby nesmie vyžadovať, a sú to informácie:

a) o tehotenstve.
b) o rodinných pomeroch. Pojem rodinné pomery nie je presne v Zákonníku práce vymedzený, ale ide najmä o otázky týkajúce sa rodinného stavu. Nie sú prípustné otázky ako, či je uchádzač slobodný, rozvedený, ženatý, prípadne či má deti alebo koľko má detí.
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať. Zákaz na otázky ohľadom bezúhonnosti sa nevzťahuje na prípady, ak je bezúhonnosť na daný druh práce vyžadovaná podľa osobitného predpisu, prípadne ak vyplýva z pracovného poriadku a povaha práce si to vyžaduje. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom, eventuálne odpisom z registra trestov.
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. Zamestnávateľ sa na pohovore nemôže pýtať napr. akú politickú stranu uchádzač preferuje, či je veriaci alebo ateista, a podobne.

Zákon o službách zamestnanosti v § 62 ods. 3 tento zákaz ešte rozširuje, keď uvádza, že je neprípustné vyžadovať pri výbere zamestnanca informácie týkajúce sa „národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom“, ktorým je zákon o ochrane osobných údajov. Podľa tohto zákona, ak zamestnanec požiada o preukázanie nutnosti požadovaného osobného údaja, zamestnávateľ je povinný ju preukázať.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: