socha palarik rakovaPomník s bustou Jána Palárika sa nachádza v malom parku v centre obce Raková, konkrétne medzi Obecným úradom Raková a Cirkevnou základnou školou Jána Palárika Raková.

Ján Palárik sa narodil dňa 27. apríla 1822 práve v obci Raková a zomrel 07. decembra 1870 v obci Majcichov. Za svojho života bol okrem iného kňazom, politikom, novinárom, publicistom, vydavateľom, dramatikom a básnikom.1

Autorom pomníka s bustou je slovenský sochár a národný umelec Fraňo Štefunka. Objekt bol slávnostne odhalený vtedajším ministrom zahraničných vecí a vnútra JUDr. Ferdinandom Ďurčanským dňa 02. júna 1940. Samotná busta, vyobrazenie Jána Palárika je zhotovená z pieskovca. Betónový podstavec pod bustou váži asi dve tony.2 Podnetom pre vznik pomníka s bustou bolo pripomenutie si 70. výročia úmrtia Jána Palárika.3

socha palarik rakova 003

Obecná kronika uvádza, že Miestna osvetová komisia na čele s Jurajom Čižmárikom a Alojzom Hunčíkom najskôr zorganizovala na pomník s bustou zbierku, v ktorej bolo vyzbieraných 3 000 korún. Krajinský úrad pridal 10 000 korún. Deň pred slávnostným odhalením sa v Palárikovej dvorane v Čadci hrala Palárikova veselohra „Dobrodružstvo pri obžinkoch.“ 2

Pomník s bustou Jána Palárika bol pôvodne umiestnený neďaleko kostola v Rakovej. V roku 2016 bol na základe súhlasu Krajského pamiatkového úradu Žilina premiestnený na súčasné miesto. Odborný dozor pri presune pamiatky vykonával reštaurátor Mgr. art. Matej Kapusta. Presun trval niekoľko hodín.2

socha palarik rakova 001

Objekt je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky od 18. októbra 1963.4

Zdroj informácií: 
1) www.janpalarik.sk
2) www.rakova.sk
3) zilina-gallery.sk
4) www.pamiatky.sk

GPS lokality: 49.442415, 18.732693.

Webové sídlo;
Facebook;
Instagram; 
youtube.com

autor, foto: Peter Kvasnica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: