otcovska dovolenka podmienkyVýznamnou zmenou v je zavedenie pojmu otcovskej dovolenky do Zákonníka práce. Ide v podstate o ekvivalent rodičovskej dovolenky otca.

Stále platí, že žene patrí v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej žene 37 týždňov. Čo sa týka otcovskej dovolenky:

„V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.“ Toto platí v prípade, keď je otec na otcovskej dovolenke a matka chodí napríklad do práce, čiže matka nepoberá materské. Pozitívna zmena sa nachádza v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, konkrétne v ust. § 49 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 3 písm. d). Ide o to, že otec dieťaťa do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ktorý bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní, má nárok na materské v období 2 týždňov od priznania materského. Toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Táto dávka, ktorá prináleží otcovi sa nazýva aj otcovské. V praxi to znamená, že aj keď je matka na materskej dovolenke, otec, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto ustanovenia má nárok byť doma dva týždne (14 dní) spolu s matkou a dieťaťom, aj keď je matka na materskej dovolenke a počas týchto dvoch týždňov má otec nárok na materské (prípadne otcovské), čiže mu tieto dva týždne budú „zaplatené“. Musí však o priznanie materského požiadať a musí si tieto dva týždne „vybrať“ do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

V dôvodovej správe predkladaného návrhu je uvedené: „Účelom otcovského je primárne posilnenie väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa. Otec je po narodení dieťaťa nezastupiteľný pri starostlivosti o staršie deti počas pobytu manželky v pôrodnici. Je dokázané, že otcovská „dovolenka“ vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov na starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností tiež zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce. Dnes už síce otcovia nárok na materskú majú, no nemôžu si ju vziať počas doby, keď je na materskej matka dieťaťa. Otec by tak získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne.“

Je teda nesporné, že dôvodom schválenia tohto návrhu bolo posilnenie istých rodinných väzieb pri narodení dieťaťa a taktiež to, aby otec dieťaťa mohol prvé dni po pôrode byť nápomocný matke a stáť po jej boku pri plnení nových povinností. Túto zmenu, ako aj ďalšie spomínané zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom poistení uvedené v tomto článku vnímame veľmi kladne.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: