nehnutelnost prenajomOtázka: Za akých podmienok je prenájom nehnuteľností živnosťou?

Do špecifickej skupiny môžeme zaradiť činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností. Tieto za určitých okolností nemusia byť živnostenská činnosť. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, ako je vykurovanie, odvoz odpadkov, dodávka vody a kanalizácie, poskytované aj iné služby (napr. domy hotelového typu).

Za živnostenskú činnosť považuje zákon aj prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch, ak sú popri tom poskytované aj ďalšie služby, ako napr. stráženie vozidiel, alebo ak slúži garáž alebo odstavná plocha pre viac ako päť vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti alebo jej časti.

S týmto ustanovením súvisí ustanovenia § 44 ods. 2, podľa ktorého môžu podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.

Nájomné zmluvy

Uzatváranie nájomných zmlúv je bezformálne, to znamená, že zákon nevyžaduje výslovne písomnú formu zmluvy. Zmluvy uzavreté v ústnej forme budú taktiež platné. Je však potrebné podotknúť, že v záujme právnej istoty účastníkov nájomného vzťahu, a to aj s prihliadnutím na to, že nájomné vzťahy zvyčajne trvajú dlhšiu dobu je vhodné, aby nájomné zmluvy boli uzavreté v písomnej forme.

Potreba uzatvoriť písomnú nájomnú zmluvu vyplýva aj zo skutočnosti, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy (pričom je potrebné podotknúť, že nemôže ísť o prenájom nehnuteľnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia) podlieha dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb.

Daňovú povinnosť dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný osobne vysporiadať podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľnosti presahujúci 500 €. Písomnou nájomnou zmluvou je jednoduchšie preukazovať výšku nájomného aj vo vzťahu k finančnej správe Slovenskej republiky.

Máte ďalšie otázky?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

Viac o živnosti:

foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: