hotel reich cadca 2Hotel Reich, dnešná Tatra Inn, má zachovaný svoj historický charakter.

V súčasnosti nájdeme v Čadci i budovy, ktorým sa podarilo zachovať si historický vzhľad. Nebolo to však zväčša v dôsledku cieľavedomej pamiatkovej starostlivosti, ale najmä preto, že po znárodnení našli hospodárske využitie, no popri tom boli pod správou štátu zanedbávané, čím sa však vyhli výraznejším prestavbám, ktoré v tomto období často znamenali viac či menej výraznú architektonickú deštrukcie.

Postavený bol v roku 1913

Jedným z takýchto príkladov je honosný čadčiansky hotel Reich postavený v roku 1913 na začiatku dnešnej Palárikovej ulice. Meno dostal po svojom majiteľovi Maximiliánovi Reichovi zo známej a zámožnej čadčianskej rodiny. Budovu postavili v tvare písmena L na začiatku dnešnej Palárikovej ulice. Do hotela sa vchádzalo vstupným portálom na nároží, ktorý mal tvar malej a mierne vystupujúcej vežičky. Na nej boli okrem iných prvkov osadené i hodiny a dátum založenia budovy.

hotel reich cadca 1Hotel Reich na prelome 10. a 20. rokoch 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Hotel Reich bol počas celého medzivojnového obdobia považovaný za najhonosnejšiu reštauráciu, hotel a centrum zábavy vyšších vrstiev v Čadci. V priestoroch dnešnej jedálne dokonca fungovalo prvé čadčianske kino. Okrem toho tu stálo i pódium, kde sa hrali ochotnícke divadelné predstavenia.

Pravidelne sa tu tiež organizovali rozličné súkromné stretnutia a spoločenské udalosti bohatších obyvateľov mesta. Hotel neobišla ani žiadna významnejšia návšteva mesta. Vďaka svojej honosnosti patril k častým svedkom významných historických udalostí. Práve tu bol napríklad dňa 6. 3. 1921 založený Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci. V reštaurácii sa pravidelne stretávala miestna inteligencia

hotel reich cadca 2Hotel Reich na prelome 10. a 20. rokoch 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Arizácia hotela

Osudy hotela tak tesne prepojené so životom jeho židovských majiteľov nepriaznivo ovplyvnilo vypuknutie druhej svetovej vojny a následné udalosti. Hotel najskôr arizovali a jeho majiteľa Eduarda Reicha v roku 1942 deportovali do vyhladzovacieho tábory v Osvienčime, kde v roku 1945 zahynul. Po arizácii nový majiteľ hotel prevádzkoval pod názvom MORAVEC. Po vojne bol zoštátnený a dostal názov hotel TATRA.

hotel reich cadca 3Hotel Reich v 30. rokoch 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

hotel reich cadca 4Hotel Reich v 30. rokoch 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Autentický historický vzhľad sa zachoval

V nasledujúcich desaťročiach hotel fungoval pod hlavičkou štátneho podniku Reštaurácie a jedálne. Na rozdiel od pôvodných majiteľov, štát do hotela neinvestoval v potrebnom rozsahu a nerozvíjal ani kvalitu služieb. Z niekdajšieho noblesného podniku sa tak stala lacná reštaurácia, kde sa chodili najesť miestni obyvatelia. Časom sa zmenil na šedú socialistickú stavbu, ktorá v ničom nepripomína časy jeho najväčšej slávy. Investície boli v prevažnej miere obmedzené na základné opravy a úpravy. Na druhej stane, vďaka takémuto prístupu sa do veľkej miery podarilo zachovať jeho autentický historický vzhľad a mnohé interiérové pôvodné historické prvky.

Nezáujem štátu tak bol možno napokon za daných podmienok tou najlepšou alternatívou. Je totiž pravdepodobné, že po prestavbe v duchu socialistickej modernizácie by skončil podobne ako hotel Klappholz či Palárikov dom. Našťastie tento scenár hotel obišiel a Tatra tak dnes patrí z historického hľadiska k najhodnotnejším budovám v Čadci.

Prečítajte si aj:

autor: Mgr. Martin Turóci, PhD

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: