kostol skaliteSúčasný neskoro barokový a jednoloďový kostol bol postavený v rokoch 1787 až 1793. Niektoré zdroje uvádzajú dokončenie kostola v roku 1794. Objekt je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. V interiéri môžeme obdivovať kazateľnicu a vitrážové okná z roku 1916.

Výstavbu kostola v obci Skalité podporil gróf Anton Esterházi. Tento fakt i samotnú stavbu objektu opisuje listina z roku 1793.

Kánonická vizitácia z rokov 1798 až 1803 uvádza, že "pod vežou je akýsi malý priestor s klenbou a vchodom zvonka", zdroj: www.skalite.sk Avšak tento priestor nie je krypta, tá sa v kostole nenachádza. Môže sa jednať o dutinu, ktorá vznikla pri stavbe veže kostola. Veža je údajne hlboko podmurovaná, pri jej stavbe sa prihliadalo na stúpajúci terén.

kostol skalite 001

Po výstavbe doň premiestnili staré oltáre z pôvodného kostola, ktoré boli neskôr renovované, konkrétne v roku 1801 maliarom zo Žiliny. Tento známy umelec realizoval i maliarske úpravy Budatínskeho hradu. Jeho meno bolo Alexander Lužinský.

kostol skalite 007 

kostol skalite 008 

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Skalitom mal dvoch predchodcov. V minulosti na území obce stáli drevené kostoly a oba boli zasvätené sv. Jánovi Krstiteľovi.

Prvý kostol postavili v roku 1693. V tomto čase bolo Skalité filiálkou (pobočkou) farnosti Čadca. Druhý drevený kostol bol postavený vďaka pátrovi Leopoldovi Tempesovi v roku 1723. Leopold Tempes bol tešínsky jezuitsky misionár. Kostol bol spočiatku filiálny, neskôr v roku 1749 farský. V tomto roku bola v obci zriadená i prvá fara. V roku 1796 obyvatelia Čierneho tento kostol rozobrali a za pomoci veriacich z obce Svrčinovec objekt premiestnili do obce Čierne, kde istý čas slúžil svojmu účelu.

kostol skalite 004

Kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Skalité; GPS súradnice: 49.497542, 18.897139.
  
Zdroj informácií: LIŠČÁK, M.: Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. storočia do polovice 19. storočia. Kysucké múzeum v Čadci, 2018. ISBN 978-80-88708-62-9. VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3.  TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. www.pamiatky.sk cierne.fara.sk

Webové sídlo: https://kysuckoukrajinou.sk/
Facebook: www.facebook.com
YouTube kanál: Kysuckou_krajinou

autor, foto: Peter Kvasnica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: