kostol malbyČo si predstavujte pod slovným spojením nehnuteľná národná kultúrna pamiatka? Veľký nehnuteľný objekt? Mohol by to byť kostol, drevenica, prípadne socha? A čo by ste povedali na nástennú maľbu v kostole ... nie jednu, rovno dve! Na Kysuciach ich máme vďaka talentu slovenského maliara Jozefa Hanulu. Poďme ich spoločne spoznať ...

Kto bol Jozef Hanula?

Jozef Hanula sa narodil 06. apríla 1863 v Liptovských Sliačoch. Jeho otec bol sedliakom, rezbárom i maliarom, matka mu zomrela ešte keď bol dieťa. Pre mladého Jozefa Hanulu bol otec prvým vzorom a podporovateľom zároveň. Mal štyroch súrodencov. Jedného brata a tri sestry.  Od roku 1873 navštevoval Jozef Hanula dedinskú školu v Strednom Sliači. Už počas tohto učenia dostáva prvé objednávky a maľuje divadelné kulisy i rôzne portréty podľa fotografií. V roku 1878 sa spoznáva s novým spišským biskupom Jurajom Částkom, ktorý si začína všímať Hanulove nadanie a výsledné práce, postupom času sa stáva jeho významným a dlhodobým podporovateľom.
 V roku 1881 začína Jozef Hanula svoje štúdia v Budapešti. Tu sa mu podarilo dostať k zaujímavej zákazke, ktorú si u maliara objednal už spomínaný biskup Juraj Částka. Za 30 zlatých Jozef Hanula namaľoval portrét cisára Františka Jozefa I. v životnej veľkosti.

V rokoch 1886 – 1887 bol Jozef Hanula účastný pri konzervačných prácach v Spišskej Kapitule. Ďalšie štúdium začína maliar v roku 1891 v Mníchove, kam sa mu podarilo dostať na základe odporúčaní Svätozára Hurbana Vajanského, Jozefa Škultétyho a iných. Vo veku 28 rokov sa vzdeláva na súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho, na ktorej zotrval takmer jeden rok. Jozef Hanula zároveň čakal na prijatie do akadémie v Mníchove. Navštevoval i tunajší ateliér Jaroslava Věšína, kde sa spoznal napríklad s Pavlom Országhom Hviezdoslavom. Štvorročné štúdia absolvoval na Kráľovskej bavorskej akadémii výtvarných umení v Mníchove.

Na Slovensku sa jeho umenie orientovalo prevažne na každodenný život obyčajných ľudí. Na maľbách zobrazoval postavy roľníkov, remeselníkov, pltníkov, žien i detí. Z jeho tvorby sú známe i podobizne Ľudovíta Štúra, Andreja Kmeťa, Jána Palárika i Jozefa Miloslava Hurbana. Za svojho života pôsobil i ako ilustrátor a pedagóg.

kostol cierne malby 002Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Čierne

V rokoch 1896 až 1941 sa Jozef Hanula zameriava na tzv.: „sakrálnu tvorbu.“

Maľovanie oltárnych obrazov a nástennú maľbu kostolov realizoval odhadom na základe 70 objednávok. V súvislosti s touto umeleckou tvorbou zavítal Jozef Hanula i na Kysuce. Zaslúžil sa vymaľovanie kostolov v Starej Bystrici, Rakovej, Krásne nad Kysucou i v obci Čierne. V roku 1939 mu bola udelená cena za celoživotné dielo „Štefánikova umelecká cena za výtvarné umenie.“ O tri roky neskôr bol menovaný laureátom štátnej ceny „za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia maliarskeho.“ Na sklonku života začal písať svoje pamäti, tie vyšli v Matici slovenskej v roku 1940 s názvom: „Spomienky slovenského maliara.“ Jozef Hanula zomrel v roku 1944 v Spišskej Novej Vsi, kde je i pochovaný.1

Informácie o Jozefovi Hanulovi som čerpal z publikácie, ktorá bola vydaná  pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Celý dokument je k dispozícií na: www.spisskanovaves.eu

Ako sme v úvode uviedli, Jozef Hanula zanechal svoj umelecký talent i na Kysuciach, konkrétne prostredníctvom dvoch nástenných malieb.

Tie sú zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Nástenné maľby môžeme obdivovať v dvoch kysuckých kostoloch.

Nástenná maľba Jozefa Hanulu v Krásne nad Kysucou

Vznik prvej nástennej maľby je datovaný približne do roku 1930.2 Iné zdroje uvádzajú, že maľba vznikla v roku 1927.3

Nástenná maľba znázorňuje "Hold svätcov národa slovenského a českého Kristovi Kráľovi"³ a nachádza sa v interiéri Kostola sv. Ondreja. Situovaná je na klenbe, ktorá sa vypína nad vstupom do presbytéria (priestor pre kňaza a hlavný oltár).

kostol krasno malby 002Nástenná maľba Jozefa Hanulu v Krásne nad Kysucou

Ústrednou postavou výtvarného umenia je na tróne sediaci Ježiš Kristus, ktorého obklopuje osem svätých. Na ľavej strane sú to: sv. Bystrík, sv. Konštantín, respektíve Cyril, sv. Metod a sv. Jozef. Na pravej strane rozpoznávame nasledovných svätých: sv. Ján Nepomucký, sv. Václav, sv. Alžbeta a sv. Anežka.3

Za pamiatku bola nástenná maľba vyhlásená dňa 21. 02. 1967.² Odhaduje sa, že pod súčasnými nátermi by sa mohli nachádzať ďalšie nástenné maľby, ktorých tvorcom bol Jozef Hanula.3

Nástenná maľba Jozefa Hanulu v obci Čierne

Druhá nástenná maľba „Anjeli“4 sa nachádza v interiéri Kostola sv. Ignáca z Loyoly. Situovaná je taktiež na klenbe, ktorá sa vypína nad vstupom do presbytéria. Datovanie nástennej maľby spadá približne do roku 1930 a za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená dňa 21. 02. 1967.5

kostol cierne malby 004Nástenná maľba Jozefa Hanulu v obci Čierne

Pri identifikácií autora a názvu tejto nástennej maľby ďakujem za pomoc Krajskému pamiatkovému úradu Žilina.

Zdroj informácií:
1. PRIESOLOVÁ, H. – KORMOŠOVÁ, R.: Jozef Hanula. Publikáciu pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu vydala obec Liptovské Sliače a mesto Spišská Nová Ves. ISBN 978-80-971337-0-2. Dostupné na: www.spisskanovaves.eu
2. www.pamiatky.sk
3. VELIČKA, D.: Terra Kisucensis, Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí, Zborník prednášok z vedeckej konferencie, ročník I., 1/2008. Občianske združenie Terra Kisucensis, 2008. ISBN 978-80-969922-0-1.
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina.
5. www.pamiatky.sk     

Webové sídlo;
Facebook;
Instagram; 
YouTube;

autor, foto: Peter Kvasnica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: