cadca kostolKostol sv. Bartolomeja apoštola v Čadci bol postavený v rokoch 1734 – 1735 v barokovom slohu.

Z architektonického hľadiska predstavuje jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria (miesto pre kňaza a hlavný oltár) a vežou. V priebehu rokov 1751 a 1783 boli po ľavej a pravej strane veže dobudované dve kaplnky. Neskôr stratili na svojom význame.

Kostol sv. Bartolomeja apoštola a priľahlý park so sochami i súsošiami sú zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

cadca kostol 003

Kostolu dominuje hlavný oltár z roku 1762 s centrálnym obrazom sv. Bartolomeja, patróna kostola. Autorom obrazu je významný umelec Jozef Božetech Klemens. Približne v rovnakom období pribudli v interiéri dva bočné oltáre. Tie daroval kostolu zemepán Juraj Erdödy, ktorý sa pričinil i o samotnú výstavbu kostola. Pôvodný hlavný oltár pochádzal ešte zo starého kostola a bol kamenný. Taktiež dvojitý drevený chór s organom bol prenesený zo starého kostola a určitý čas slúžil v novovybudovanom objekte až do roku 1800, kedy bol vybudovaný nový.

cadca kostol 012

Ak stojíme otočený čelom k hlavnému oltáru, určite našej pozornosti neunikne bohato zdobená kazateľnica so sochou Krista Spasiteľa, nachádzajúca sa na ľavej strane lode kostola.

V minulosti sa v okolí kostola nachádzal veľký cintorín s krížom, avšak miestom posledného odpočinku mohla byť i krypta pod kostolom. Ak ste si vybrali miesto svojho posledného odpočinku práve kryptu, údajne Vás neminul poplatok vo výške 6 zlatých. Zvony z kostolnej veže boli počas I. svetovej vojny zrekvírované. Po skončení vojny sa zakúpili nové.

cadca kostol 002

Kostol sv. Bartolomeja apoštola mal nesporne svojich predchodcov. Konkrétny sakrálny objekt v Čadci sa spomína v roku 1632. V roku 1645 bol kostol i vtedajšia obec Čadca vyrabovaná. V priestoroch kostola došlo k odcudzeniu liturgických rúch i finančnej hotovosti. Ďalší opis kostola prináša i kanonická vizitácia z roku 1674. Drevený kostol s vežou bol už v tomto období zasvätený sv. Bartolomejovi. V spomínanej veži boli umiestnené dva zvony, z ktorých jeden bol prenesený do Čadce z Brodna v roku 1628.

I ďalšie vizitácie nám prinášajú zaujímavé informácie o stave dreveného kostola. Vizitácia z roku 1700 uvádza, že kostol je drevený, jednoduchý a pomerne starý. Vizitácia z roku 1713 opisuje, že kostol osvetľovali štyri okná, mal kamenný oltár (neskôr prenesený do súčasného kostola), organ a vo veži boli tri zvony.

V roku 1728 konštatuje ďalšia vizitácie, že drevený kostol sa nachádza už v neopraviteľnom stave. Opis farnosti z roku 1733 uvádza, že drevená strecha kostola je prehnitá a neplní svoj účel.

cadca kostol 006

Súčasný kostol začali stavať z vlastných prostriedkov samotní obyvatelia vtedajšej Čadce. V tom čase starý drevený kostol ešte stál. Preto nie je možné usudzovať, že by bol nový objekt postavený na mieste starého kostola.

Kostol sv. Bartolomeja apoštola predstavuje najstarší sakrálny objekt Horných Kysúc, ktorý môžeme obdivovať i v súčasnosti. Vyobrazenia kostola sa nachádzajú na nespočetných starých pohľadniciach i fotografiách. 

Kostol sv. Bartolomeja apoštola; GPS súradnice: 49.438347, 18.791438.

Zdroj informácií: TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7.  www.farnost-cadca.sk www.pamiatky.sk  Kysucká knižnica v Čadci. Objavujeme sakrálnu tvorbu Jozefa Božetecha Klemensa. Power Point prezentácia.  

Webové sídlo: kysuckoukrajinou.sk
Facebook: www.facebook.com
YouTube kanál: Kysuckou_krajinou

autor, foto: Peter Kvasnica

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: