kastiel oscadnicaKaštieľ Oščadnica dal postaviť gróf Valentin Ballestrem (Valentin von Ballestrem) v rokoch 1910 - 1913. Neoklasicistický, dvojpodlažný objekt slúžil ako letné poľovnícke sídlo.

Na priľahlej ploche 3 hektáre vznikol lesopark, vysadená bola i topoľová alej až do Čadce. Pozemky, na ktorých gróf Valentin Ballestrem vybudoval kaštieľ s lesoparkom zakúpil jeho otec a gróf František Ballestrem (Franz) od Popperovcov. V minulosti sa v týchto miestach nachádzal majer (veľkostatok) i mlyn. Gróf Valentin Ballestrem nechal v rokoch 1914 - 1916 vybudovať i Kuneradský zámok. 

oscadnica kastiel 001

oscadnica kastiel 002

Ballestremovci pochádzali z rodiny, ktorej korene siahajú až do 16. storočia. Ich predkovia boli pôvodom z Piemontu v Taliansku. Staviteľ Kaštieľa Oščadnica s lesoparkom bol nasledovníkom nemeckej vetvy tohto starého rodu. Narodil sa v roku 1860 v poľskom meste Vroclav. So svojou ženou mali 9 detí. Keď v roku 1910 zomrel jeho otec František, prevzal Valentin majetok a podnik do svojich rúk. Vybudoval koksovňu i elektráreň a z grófa sa stal bohatý a významný priemyselník. Kaštieľ Oščadnica vlastnil do roku 1918, zomrel v roku 1920.    

V roku 1918 spravovala kaštieľ a priľahlý park akciová spoločnosť so sídlom vo Viedni. V období od 1938 až 1939 sa za pôsobenia ďalšieho majiteľa vybudoval dom pre kočiša s priestormi pre uschovanie kočov i maštale na chov šľachtených koní.

oscadnica kastiel 004

V roku 1948 bol objekt znárodnený a v 1981 bola v jeho priestoroch zriadená Kysucká galéria v Oščadnici.

V súčasnosti sú kaštieľ i lesopark národnými kultúrnymi pamiatkami, vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj. V lesoparku môžeme obdivovať naše i cudzokrajné dreviny. Počas rokov 2020 – 2022 prešiel objekt obnovou. Kaštieľ je verejnosti prístupný a v jeho priestoroch naďalej sídli Kysucká galéria v Oščadnici. V areáli sa konajú i Slávnosti sv. Huberta.


  
Kaštieľ Oščadnica s lesoparkom; GPS súradnice: 49.422786, 18.841038.

Zdroj informácií: TURÓCI, M.: Z Makova do Budatína. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2020. ISBN 978-80-89751-29-7. www.ballestrem.de www.oscadnica.sk www.kysuckagaleria.sk www.youtube.com

Webové sídlo: kysuckoukrajinou.sk
Facebook: www.facebook.com
YouTube kanál: Kysuckou_krajinou

autor, foto: Peter Kvasnica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: