hotel politzer 003Objekt, ktorý si aspoň čiastočne zachoval svoj historický vzhľad architektonickú hodnotu.

K historicky významným a hodnotným objektom patrí taktiež kedysi veľmi populárny hotel Politzer stojaci v strede dnešnej Palárikovej ulice. Hotel postavil v roku 1885 Móric Brauner, spomínaný majiteľ hostinca Brauner, na vtedajšej Barossovej (neskôr Wilsonovej a teraz Palárikovej) ulici nesúce meno Gabriela Barossa uhorského ministra dopravy a rodáka z Trenčianskej stolice.

Túto skutočnosť nám pripomína i základný kameň osadený nad základmi budovy, ktorý je dnes však už kvôli neodborným stavebným úpravám fasády takmer nečitateľný. Hotel neskôr zmenil vlastníka a po novom majiteľovi bol premenovaný na Politzer.

hotel politzer 001Salón hotela Politzer, začiatok 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Významný hotel v dejinách Čadce

Až do vybudovania hotelov Klappholz a Reich (Tatra) bol Politzer najvýznamnejším čadčianskym hotelom. Pravidelne sem chodili mešťania a úradníci, ktorí vyhľadávali najmä vychýrenú kuchyňu. Okrem toho sa tu pravidelne konali zábavy, večierky, bály a rozličné spoločenské udalosti.

hotel politzer 002Hotel Politzer na začiatku 20. rokov 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

hotel politzer 003Záber na hotel v medzivojnovom období. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Obdobie druhej svetovej vojny

Taktiež i osud tohto podniku však nepriaznivo poznačili udalosti druhej svetovej vojny. Po jeho arizácii a neskoršom odsune židovského majiteľa Artura Politzera do koncentračného tábora Osvienčim, hotel prešiel do nových rúk. Podľa nového majiteľa Ľudovíta Konorčíka bol premenovaný na Konorčík. Po druhej svetovej vojne bol znárodnený a zmenil názov na hotel Partizán.

Stagnácia v čase socializmu

Podobne ako pri iných hoteloch pod štátnou správou, taktiež i pre Politzer boli roky socializmu obdobím stagnácie. Teória o tom, že štát je najhorší vlastník v prípade prevzatých hotelov platila dokonale. Absencia inovácii v podobe zavádzania moderných gastronomických či hoteliérskych trendov, pravidelnej obmeny zariadenia a služieb bola pravidlom. Podobným vývojom prešiel i bývalý hotel Politzer. Keďže v ňom neboli realizované žiadne výraznejšie investície či rekonštrukcie, časom kvôli obmedzeným kapacitným možnostiam prestal postačovať narastajúcemu dopytu a v roku 1985 bol zrušený.

hotel politzer 004Hotel vo viditeľne neudržiavanom stave, 60. roky 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Do budovy sa následne nasťahovali hasiči. Neudržiavané prízemné časti boli zvalené a postavili v ich garáže a dielne pre personál. Po odchode hasičov sa bývalé garáže zmenili na obchody. Stavebné práce v tomto období väčšinou prebiehali necitlivo a týmto prístupom bola zničená veľká časť architektonicky hodnotných interiérových prvkov. O čosi lepšie dopadlo poschodie, kde zásahy neboli až také výrazné.

I napriek necitlivým zásahom si tento objekt zachoval aspoň čiastočne svoj historický vzhľad a určitú architektonickú hodnotu, ktoré by najlepšie zdôraznila citlivá rekonštrukcia. Vo veľkej miere najmä vďaka tomu, že sa podobne ako neďaleký hotel Tatra vyhol zásadnejším stavebným úpravám v období socializmu.

Prečítajte si aj:

autor: Mgr. Martin Turóci, PhD

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: