kysuce narodne kulturne pamiatkySlovensko naše, krásna krajina, ktorá ponúka neopakovateľné nádhery prírody i históriou poznačené miesta, malebné stavby, predovšetkým na vysokých bralách týčiace sa hrady a v nížinách učupené zámky a kaštiele. Mnoho ľudí však netuší, že tieto a mnohé ďalšie objekty sú našimi národnými kultúrnymi pamiatkami.

Región Kysuce v tomto smere samozrejme nezaostáva. Možno tu nemáme hrady a zámky typu Bojnice, avšak i my - Kysučania máme byť právom na čo hrdí. Môžeme sa pochváliť množstvom národných kultúrnych pamiatok, ktoré pred mnohými rokmi vybudovali naši predkovia. Už len z úcty k nim by sme ich mali poznať a chrániť. Národná kultúrna pamiatka má nesporne historický, kultúrny a spoločenský význam.

Aby bol čitateľ uvedený do problematiky národných kultúrnych pamiatok, nevyhnutné je vysvetliť si zopár základných pojmov.

„Národná kultúrna pamiatka je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.“ Takto definuje národnú kultúrnu pamiatku Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý zároveň vedie evidenciu pamiatok na Slovensku v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Uvedený zoznam pozostáva zo štyroch registrov.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Skalité

Kríž s korpusom na podstavci v obci Klubina

Nás bude v našom seriáli zaujímať konkrétne „Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.“ Práve v tomto registri sú zapísané i pamiatky nachádzajúce sa na území regiónu Kysuce, zastúpené predovšetkým v objektoch ako: kostoly, kríže, tradičné ľudové domy a hospodárske objekty, archeologické lokality, sochy a iné. Niektoré objekty sa skladajú z viacerých pamiatkových objektov, napríklad: kríž + podstavec, socha + pilier.

Zdroj informácií: https://www.pamiatky.sk/

autor: Peter Kvasnica

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: