dom 13 cadca 002Dom č. 13 je ukážkou správnej historickej rekonštrukcie.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že rekonštrukcie historických budov, v minulosti i teraz iba málokedy prebiehajú správne a citlivo, tak aby si budova po nich zachovala svoj historický vzhľad . Investor iba ojedinele svoje stavebné kroky konzultuje s pamiatkarmi.

To, čo je v civilizovanej Európe štandard, je u nás stále vzácna výnimka. Výsledkom rekonštrukcií historických budov, pri ktorých sa často používajú nevhodné moderné materiály a postupy je potom zväčša stavba pôsobiaca nielen neprirodzene, ale najmä neesteticky a nekultúrne. Za jeden zo svetlých príkladov dobre zvládnutej rekonštrukcie historickej budovy v Čadci môžeme považovať prestavbu domu č.13 na čadčianskom Námestí Slobody.

dom 13 cadca 001Dom č. 13 pri pohľade z mestského úradu, 30. roky 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Postavený na začiatku 20. storočia

Tento dom bol postavený začiatkom 20. storočia spoločne s ďalšími murovanými domami v radovej zástavbe tiahnucej sa od Kysuce až po Palárikovu ulicu. V nasledujúcom období v ňom sídlili rozličné obchodné prevádzky. Dnes sa tu nachádza predajňa obuvi.

Prestavba objektu

Pri prestavbe tohto objektu, ktorá prebehla v roku 2019 musíme prvom rade vyzdvihnúť skutočnosť, že investor pristupoval k objektu, ako ku historickej budove. Pri stavebných prácach boli zvolené vhodné materiály a postupy. Cit pre historickú podstatu stavby sa prejavil napríklad i v zachovaní drobného detailu – domového čísla umiestneného na pôvodnej fasáde, ktorá bola odkrytá pri stavebných prácach. Na dome tak dnes môžeme vidieť pôvodné domové číslo z obdobia rakúskouhorskej monarchie 28 sz. (száma - maď. číslo). Jediný nedostatok vidíme v nevhodne zvolenej náterovej farbe. Pri rekonštrukcii mohli byť použité napríklad svetlejšie odtiene hnedej, prípadne tmavšie varianty žltej farby.

dom 13 cadca 002Záber na dom v 50. rokoch 20. storočia. (Fotoarchív Kysuckého múzea)

Napriek tomu patrí realizátorovi prestavby veľké uznanie, že citlivou a správne prevedenou rekonštrukciou uchoval historický vzhľad a hodnotu tejto budovy. Ostáva len dúfať, že na Kysuciach a Slovensku sa takýto prístup stane časom pravidlom.

Prečítajte si aj:

autor: Mgr. Martin Turóci, PhD

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: