dialnica d3 kysuceMinulý rok bol pre Kysučanov významný. Po dlhých rokoch odkladania došlo konečne aj k realizácii a spusteniu diaľničného obchvatu Čadce (všetky termíny sa dodržali). Otázkou je, čo bude s ďalšou výstavbou a samozrejme nás zaujímajú termíny. Na ľahké otázky sú však komplikované odpovede…

Minulý rok sme priniesli článok, ktorý mal širokú odozvu. V článku Diaľnica na Kysuciach - kostlivci vychádzajú zo skrine! sme sa snažili pomenovať problémy, ktoré súvisia s výstavbou D3 na Kysuciach. Samozrejme, najväčším je známa križovatka v Kysuckom Novom Meste. Možno sme mali okrem iných spomenúť jeden, ktorý stojí nad všetkými – zabezpečenie financovania stavby. Kysučania však chcú konkrétne termíny.

Nás teda zaujala hneď prvá, dielčia úloha tohto roku – privádzač v Kysuckom Novom Meste. Otázku sme smerovali Ministerstvu dopravy. Naše otázky zneli:

  • Bola už podaná žiadosť o stavebné povolenie na diaľničný privádzač v Kysuckom Novom Meste?
  • Sú pripravené všetky relevantné podklady k výstavbe uvedeného privádzača?
  • Sú na privádzač vyčlenené finančné prostriedky?
  • Predpokladáte, že sa s výstavbou začne v roku 2021?

Odpoveď ministerstva bola vlastne veľmi jednoduchá – odpoveď vám dá NDS. Národná diaľničná spoločnosť nám odpovedala:

„Pre projekt výstavby diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta kompletizujeme všetky podklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Výstavbu privádzača zahájime po ukončení verejnej súťaže na zhotoviteľa úseku a následnom podpise zmluvy, termíny závisia od priebehu verejného obstarávania. Zabezpečenie finančných zdrojov na výstavbu je v kompetencii rezortu dopravy.“

Z uvedeného sa dá vyčítať, že samotnej realizácie privádzača sa pravdepodobne v prvom polroku 2021 nedočkáme.

privadzac KNMPrivádzač v Kysuckom Novom Meste, foto: Národná diaľničná spoločnosť

Ako teda ďalej s výstavbou D3?

Na tému ďalšieho napredovania výstavby D3 na Kysuciach sme sa rozprávali s poradcom VÚC Žilina Ing. Ľubomírom Jánoškom, ktorý nám pomohol zhodnotiť reálny stav:

Čas bilancovať

„Začiatok roka sa niesol v bilancovaní a plánovaní stratégie pre tento rok. Pracovné stretnutia boli na VÚC, NDS a plánovanie mal aj petičný výbor D3 pre Európu. V uplynulom roku sa dokončila výstavba D3 Čadca - Svrčinovec. Ide o významnú investíciu a je súčasťou riešenia európskeho koridoru cez Karpaty. 19.12.2020 NDS podpísala zmluvu na projektovú dokumentáciu úseku Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Po rokoch prieťahov je chýbajúci úsek D3 v projektovej príprave.

Čo nás čaká v najbližšom čase?

1/ Za najdôležitejšiu úlohu považujeme schválenie “Harmonogramu výstavby cestnej infraštruktúry”. V “Prioritách” sa ukázal mimoriadny prínos D3 a zaradila sa medzi najdôležitejšie cestné stavby na Slovensku. Harmonogram má priradiť prioritám peniaze a termíny. Bude to životné rozhodnutie. Prijali sme radu úloh na VÚC a D3 s úmyslom podporiť a presvedčiť Slovensko o dôležitosti harmonogramu.  Máme v pláne ešte raz vysvetliť dôležitosť D3, vysvetliť zmysel európskych koridorov a našu myšlienku pripojenia slovenských diaľnic k EÚ. Plánujeme stretnutia na Ministerstve financií, Ministerstve investícií, ale aj v ostatných krajoch. Získanie podpory bude dôležité.

2/ Na Kysuciach sa začnú dve stavby. Žiaľ, sú to len dielčie úlohy. Ekodukt na Svrčinovci je stavba, ktorá rieši environmentálny dlh z minulosti. Privádzač v KNM rieši len lokálny problém. V tomto momente je to však nutné začať stavať. NDS ide do súbehu stavebného povolenia (2/2021) a výberu zhotoviteľa (12/2020). Tým, že ministerstvo rozhodlo, že problém cesty 1/11 sa bude riešiť iba privádzačom, je to priorita. Keď reálne zhodnotíme stav, vyjde nám začiatok výstavby na 10/2021, alebo začiatok roka 2022. Dostavba v rokoch 2023/24 je neskutočne ďaleko.

knm krizovatkaKrižovatka v Kysuckom Novom Meste

Podľa informácií z NDS bude vyvolaná investícia “železničný most Podzávoz” dokončená v 6/2021. Tam už nie sú žiadne prekážky.

Termíny sú teda stále nejasné

Dnes vieme, že Plán obnovy EÚ nepočíta s cestami. Vieme, že v plánovacom období EÚ 2021-27 je vyčlenená nedostatočná suma na diaľnice (1,2-1,8 miliardy €). Veľkou prioritou aj záväzkom NDS je dokončiť Višňové a Ružomberok do roku 2023. Má to logiku a je to mimoriadne dôležité. Chyby minulosti nás pripravujú o čerpanie z fondov EÚ. Peniaze nám potom chýbajú inde a aj na D3. Musíme teraz nasadiť všetku energiu a musíme projektovať, vykupovať pozemky, riešiť EIA či environment. Toto všetko bolo prístupom v minulosti zanedbané. A musíme lobovať za harmonogram, financovanie a myšlienku postaviť D3 v celosti."

rokovanie vyborRokovanie petičného výboru D3 pre Európu

Kedy sa teda dočkáme dokončenia D3 na Kysuciach?

Takže, ľahká otázka, na ktorú pravdepodobne zatiaľ nikto na Slovensku nepozná odpoveď. Pritom D3 nie je lokálny problém Kysučanov, ale problém celého Slovenska. Ostáva nám teda čakať a neustále sa pýtať. Alebo poznáte aj iný spôsob ako docieliť, aby sa sľub prioritizácie diaľníc dostal aj do reálnej roviny – teda samotnej výstavby?

Téme sa neustále venujeme, prečítajte si ďalšie naše články:

autor a foto: redakcia, Ľubomír Jánoška

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: