d3 historia Aké boli začiatky výstavby D3 na Kysuciach? Prečítajte si rozhovor s primátorom Krásna Jozefom Grapom.

V týchto dňoch sme si pripomenuli 25 rokov budovania diaľnice D3 cez Kysuce. Je to veľmi dlhá doba a ešte nás čaká niekoľko rokov, kým sa výstavba diaľnice na Kysuciach dokončí. Pri zrode výstavby D3 na Kysuciach stál primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa. Sme veľmi radi, že sme sa mohli opýtať aké boli začiatky a za akých okolností došlo k rozhodnutiu výstavby diaľnice na Kysuciach.

Pán primátor, boli ste priamo pri zrode myšlienky budovania D3 na Kysuciach. Ako prebiehali prvé rokovania výstavby D3?

Pred 25 rokmi sa síce zahájila stavba D3, vtedy pod pracovným názvom D18, ale tomu predchádzalo ešte niekoľko rokov snahy mnohých ľudí na rokovaniach či už s poľskou stranou alebo ostatnými štátmi, aby táto diaľnica neobchádzala Kysuce.

jozef grapa 3Pôvodne v rámci federácie tranzitná diaľnica z Poľska bola budovaná v rámci Československa z Varšavy cez Ostravu v Českej republike a po vzniku Slovenskej republiky sme začali vyvíjať iniciatívu, aby cestné spojenie Balt - Jadran išlo cez Kysuce. Vzhľadom k tomu, že poľská strana mala už rozostavanú diaľnicu a niektoré úseky aj v prevádzke cez Českú republiku, nebolo jednoduché presvedčiť zástupcov poľskej strany, aby na svojom úseku v niektorých častiach skoro súbežnú rýchlostnú cestu smerom na Slovensko práve cez Kysuce.

Ktorý krok by ste označili ako zlomový?

Zlomové bolo rokovanie v roku 1994 keď som zorganizoval stretnutie predsedov vlád v Živci pri príležitosti otvorenia ešte malého prechodu na Skalité – Zvardoň. V súčasnosti je asi ťažko predstaviteľné, že s Poľskou republikou sme do tohto obdobia nemali žiadny cestný prechod a železničný sme tiež len začali obnovovať, lebo železničná trať Skalité – Zvardoň bola zrušená po 2. sv. vojne a na bývalej železničnej trati zo Skalitého po Zvardoň v 90. rokoch rástli už stromy, ktoré ani nepripomínali, že by tam niekedy bola železničná trať.

Rokovanie predsedov vlád v Živci bolo zlomové - po ťažkých rokovaniach a ústupkoch na oboch stranách pri iných témach sa dohodlo, že Poliaci súhlasia síce nie s vybudovaním diaľnice, ale rýchlostnej cesty na ich strane tak, aby sme sa mali s diaľnicou kde napojiť. Tomuto rozhodnutiu prechádzalo ešte mnoho rokovaní, či už z mojej strany, ako zástupcu Okresného úradu v Čadci s poslancami Sejmu, s regionálnymi politikmi, wojtami gmín, s vojvodom a ďalšími ľuďmi, ktorí zasa vyvíjali tlak na centrálnu vládu vo Varšave, aby toto prepojenie so Slovenskom podporila.

Čo nasledovalo potom?

V rýchlom slede nastupovali medzinárodné dohody, transeurópska konferencia európskych štátov a v roku 1996 sme mohli na hranici Krásna a Oščadnice za účasti predsedu vlády ako i niektorých členov vlády poklepkať základný kameň zahájenia prác a hneď na druhý deň sa pustili do práce aj prvé bagre. Je zaujímavé, že tento symbolický malý kameň mám vo svojej vitrínke v pracovni a každý rok si spomínam kedy kysucká diaľnica bude už dokončená.

Presadenie diaľnice cez Kysuce bol obrovský úspech...

To, že sa nám podarilo presadiť výstavbu diaľnice cez Kysuce bol veľký úspech, ale aj husársky kúsok na to obdobie. V súčasnosti si už ani nevieme predstaviť, že by celý tranzit išiel po starej I/11 cez stred Čadce a určite aj ostatné obce ako Skalité, Svrčinovec či Čierne by neradi spomínali, keby diaľnica nebola ešte v prevádzke.

dostavba d3 kysuce 02Vznik aktivity D3 pre Kysuce. Združenie podnikateľov Kysúc, primátori, ZMOS Kysúc

Fakt, že výstavba diaľnice so sebou priniesla vznik pracovných miest nemôžeme poprieť. Prišli tu investori a rozbehli sa služby.

Áno, výstavba diaľnice okrem priamych pracovných miest, ktoré boli spojené s ňou priniesli i pracovné miesta, ktoré vytvárali investori v priemysle či službách. Kysuce budú po dostavbe logisticky dobré spojené s Českou a Poľskou republikou, ale aj smerom na juh a západ Slovenska. Veď staré historické „kde je cesta, tam je život“ platí v súčasnosti dvojnásobne. Pamätám si, keď v roku 1992 bol okres Čadca v evidencii nezamestnanosti na prvom mieste a nezamestnanosť sa blížila k 24 percentám.

Ako vidíte budúcnosť dostavby D3. Veríte, že diaľnicu dostaviame do roku 2028?

Sľúbil som, možno ešte v eufórii keď sme začali stavať diaľnicu, že keď ju dostaviame, tak si oholím fúzy. Teraz to mne aj môjmu okoliu pripadá, že fúzy nosím strašne dlho a už sa ich ani nezbavím. V poslednom období bliká svetielko na konci tunela a verím, že rok 2028 bude rokom, keď sa budem môcť previesť po celej diaľnici D3. Na jeseň toho roku budem mať 70 rokov a dúfam, že mi zdravie dovolí a lekár mi dá potvrdenie k vodičskému, že ešte môžem šoférovať, aby som si vychutnal celoživotnú snahu o výstavbu tejto diaľnice.

Spolu s kolegami z petičného výboru D3 pre Európu ste dosiahli veľký úspech.

Preto aj chcem poďakovať kolegom z petičného výboru D3 pre Kysuce, teraz už D3 pre Európu za tvrdú prácu, ktorú najmä v posledných rokoch odviedli. Ak pred pár rokmi vedeli o probléme s dopravou na Kysuciach len ľudia z blízkeho okolia, po našich aktivitách vie o tom celé Slovensko. Keď som bol minulý týždeň na diskusii k výstavbe diaľníc a rýchlostných ciest so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy v slovenskom rozhlase, moderátorka túto reláciu uviedla práve týmito slovami, že o problémoch s dopravou na Kysuciach vie celé Slovensko.

dostavba d3 kysuce 05 protestKamiónový protest Bratislava, Európska komisia a ambasády

  • Tlak, ktorý sme spoločne vyvolali nebol len výsledkom protestov. Bolo za tým aj nesmierne veľa jednaní s jednotlivými ministrami, zástupcami ministerstiev, veľa projektov národnej diaľničnej spoločnosti a veľa práce sme urobili i smerom k inštitúciám Európskej únie. Niekedy to boli malé kroky a niekedy sa proces posunul nad očakávania veľkými krokmi.

Občas ma prekvapuje, že si niekto myslí, že jedným stretnutím sa dá vyriešiť situácia okolo výstavby D3. Veď len vypracovanie projektov trvá niekoľko rokov, územné rozhodnutia a stavebné rozhodnutia zaberajú tiež určitý čas a rôzne vybavovania, ktoré sme za tie roky zažili boli na dlhšie obdobia.

Rokovanie na ministerstve financií - Útvar hodnoty za peniaze

Preto je potrebne poďakovať každému, kto aspoň malým dielom prispel k tomuto dielu. Verím, že po schválení harmonogramu vládou, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň ako aj po navýšení financií v kóheznom fonde, ktoré boli vládou schválené pred dvoma týždňami bude diaľnica dokončená do roku 2028.

Pán primátor, ďakujem za rozhovor.

Prečítajte si aj:

 

zhováral sa Peter Kolembus
foto: mesto Krásno, Ľ. Jánoška

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: