d3 krasnoDiaľnica D3 prinesie rozvoj pre región, ktorý bude zo širokého okolia ľahko dostupný. Krásno sa stane významnou križovatkou.

Dostavba diaľničného koridoru D3 u nás a S1 v Poľsku sa stala významnou prioritou Európskej únie a Ministerstva dopravy. Aktuálne prebiehajúce prípravy nabrali na rýchlosti a ich cieľom je aj odstránenie chýb z minulosti.

Začali konania, ktoré sú nevyhnutné pre stavebné povolenia a čerpanie financií z EU a štátneho rozpočtu. Nasledovať bude dlhý proces plný povolení, plánovania a obstarávania.

Schválený návrh výstavby zahŕňa zachovanie cesty I/11

Ministerstvo životného prostredia SR informuje, že dochádza k zmene navrhovanej činnosti v rámci výstavby úsekov D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov II. profil.

Na portáli enviroportal.sk sú zverejnené dokumenty, ktoré ozrejmujú, k akým zmenám dochádza v súvislosti s výstavbou. Dobrou správou, ktorá z dokumentov vyplýva je fakt, že sa zachová tzv. Kysucká tepna, teda cesta I/11. Diaľnica tak bude vedená popri ceste. Podľa vyjadrení analytikov mala byť zrušená, môžeme preto v súvislosti s jej zachovaním hovoriť o úspechu.

krasno d3 1

O zachovaní hlavnej cesty hovorí Ľubomír Jánoška, poradca pre mobilitu vo VÚC: "My ako VÚC a aktivita D3preEurópu sme radi, že po ťažkých bojoch sa podarilo zachovať hlavnú cestu v koridore I/11. Je to nevyhnutný predpoklad zachovania života regiónu Kysúc.

Tým, že základná diaľničná sieť EU musí byť hotová do 2027 (maximálne 2030) očakávame, že bude D3 hotová v celom rozsahu. Budeme bojovať aby tam bola aj R5."

Primátor Krásna Jozef Grapa: Zachovanie cesty I/11 bola podmienka mesta Krásno nad Kysucou

"Zachovanie cesty I/11 a jej trasovanie stálo veľa námahy a času predstaviteľov mesta, aby sme presvedčili kompetentných, že pre mesto Krásno nad Kysucou a aj okolité obce je to životu dôležitá vec. Toto trasovanie, ktoré navrhlo mesto je nielen v dokumentácii pre územné rozhodnutie a dokumentácii pre schválenie EJA ale aj v súťažných podmienkach pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a v podmienkach pre spracovanie projektu pre výber dodávateľa.

Dúfam, že naše argumenty už nebudú opäť spochybňované, posledné jednanie na Ministerstve financií, na odbore hodnoty za peniaze ako aj na ministerstve dopravy ma utvrdzuje, že by sme toto trasovanie mohli presadiť aj do záverečnej dokumentácie pre výber dodávateľa. Cesta I/11 sa nezachová v celej dĺžke a v niektorých úsekoch je naplánovaná prekládka tejto cesty, vzhľadom k tomu, že v trase cesty I/11 bude vedená diaľnica D3."

krasno d3 2

Krásno bude významnou križovatkou

Podľa nákresov sa počíta s križovatkou s kruhovým objazdom v Krásne. V Oščadnici by mali byť dve veľké strediská - stredisko diaľničnej údržby a diaľničné parkovisko s pumpou (znamená to samozrejme pracovné príležitosti).

"Krásno sa stane významnou križovatkou a D3 prinesie budúcu prosperitu tomuto regiónu. Krásno a Bystrická dolina budú dostupné za pár minút zo širokého okolia, vrátane Žiliny. To môže priniesť rozvoj priemyslu aj obyvateľstva. Bude záležať na starostoch obcí a miest ako dokážu využiť potenciál D3 a železnice," dodáva Ľubomír Jánoška.

O nespornom význame D3 pre rozvoj regiónu hovorí aj primátor Jozef Grapa

"V poslednom období projekčná firma pripravuje podklady a v trase diaľnice sa pohybujú zememerači, ktorí zakresľujú či už rôzne káblové trasy uložené v zemi, prípadne trasy rôznych priepustov, tokov a ďalšie potrebné zamerania k spracovaniu projektu . Aj keď je to potešujúce konštatovanie na druhej strane ma ako primátora, ale aj ako člena petičného výboru zarmucuje, že vláda nevyčlenila na výstavbu diaľnic z rozpočtu potrebné financie. Preto dobudovanie diaľnice D3 vidím v optimálnom variante v horizonte najskôr 7-8 rokov, čo je pre región Kysuce dosť alarmujúce. Veď spustenie úseku Svrčinovec – Čadca, Bukov muselo všetkých presvedčiť o tom ako sa zlepšila situácia pre obce Skalickej doliny a Čadcu.

Tešíme sa, že rozhodnutie o výstavbe tohto úseku sa zrodilo práve na výjazdovom zasadnutí vlády v Krásne nad Kysucou a následne sa aj splnili všetky termíny, ktoré boli dohodnuté práve na tomto zasadnutí. Preto dostavba celej D3 je pre rozvoj Kysúc nevyhnutným predpokladom tak ako úsek Čadca - Svrčinovec zlepšil situáciu dostupnosti Skalickej doliny do Čadce, tak zhoršil situáciu na úseku Kysucké Nové Mesto – Čadca, napr. tento pondelok ráno kamióny stáli na ceste 1/11 až za Krásnom a to v súčasnosti je obmedzená mobilita či už občanov, autobusová doprava chodí v prázdninovom režime, ľudia pracujú doma na homeoffice a tranzitná doprava nejde na plný výkon.

Ak tieto obmedzenia padnú mám obavy ako to bude s dopravou celých Kysúc do Kysuckého Nového Mesta a Žiliny. Preto je nutné aby sa D3 dobudovala v celom rozsahu a aby sa Mesto Krásno and Kysucou a okolité obce mohli rozvíjať, či už po stavebnej stránke, rozvojom cestového ruchu, ale v Krásne sa v poslednom období rýchlo rozvíja i priemysel, pre ktorý je dobudovanie diaľnice D3 existenčne potrebná."

Prečítajte si aj:

 

autor: redakcia
foto: Krásno nad Kysucou, enviroportal.sk

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: