d3 jun 22Pred niekoľkými dňami vydal ÚHP (Útvar hodnoty za peniaze) správu o diaľnici D3 na Kysuciach. Zároveň sa minister Andrej Doležal na sociálnej sieti vyjadril, že sa pracuje na urýchlení diaľnice D3 na Kysuciach. Vynárajú sa však „ale“.

Minister dopravy A. Doležal v uplynulých dňoch informoval, že sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja, Európskej komisie na Slovensku, NDS, starostami a primátormi z Kysúc za účelom urýchlenia prípravy a výstavby diaľnice D3.

V rovnakom čase ÚHP vydalo vyhlásenie: „S DOSTAVBOU DIAĽNICE D3 ODPORÚČAME POKRAČOVAŤ“

Obe sú dobré správy. Zároveň ale ÚHP uvádza: „Pre projekt je nevyhnutná aj správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA). NDS na ňu však vyhlásila verejné obstarávanie skôr než zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti z roku 2014, čím porušila zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.“

Ďalej ÚHP odporúča:

  • Pokračovať vo verejnom obstarávaní správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre úseky D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto - Čadca, Bukov.
  • Dokončiť a zverejniť novú štúdiu uskutočniteľnosti pre dostavbu troch úsekov diaľnice D3: v úsekoch Žilina – Kysucké Nové Mesto a Oščadnica - Čadca preveriť navrhnuté riešenie a v úseku Kysucké Nové Mesto - Oščadnica nájsť spoločensky dostatočne návratné technické riešenie.

studia uhpInfografika úsekov D3 podľa ÚHP

Peniaze sa vyhadzujú na štúdie, treba robiť nové

Inými slovami: naprojektované znovu preveriť a prípadne spustiť procesy nanovo. Podľa Hospodárskych novín štát do príprav vložil už 43 miliónov Eur. Po novom má stáť dostavba diaľnice viac ako miliardu EUR. Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná v roku 2014. Teraz sa má robiť nová. Štát sa teda snaží ušetriť, pričom tým, že diaľnica D3 ešte nie je dostavaná nás už teraz stojí stovky miliónov navyše. Sú to škody za nekonanie, oddaľovanie či zbytočné a neefektívne plánovanie. Chyby minulosti, respektíve priority boli inde. 

Vytvorila sa komisia so zástupcami regiónu

To že sa vytvorila komisia, ktorá bude zohľadňovať aj pohľad samospráv, NDS či ministerstva je pozitívne. Treba si však uvedomiť, že za súčasný aj budúci stav tieto orgány nemôžu byť zodpovedné. Zodpovedné bolo, je a bude Ministerstvo dopravy. Je zodpovedné aj za minulé zlyhania. Hovoríme o zlyhaniach, pretože inak sa to nedá nazvať. Po rokoch príprav dostavby D3 sme totiž v mnohom znovu na začiatku.

Ľ. Jánoška: "Neprizvali Krásno? Je to škandál"

Za nejasné považuje Ľubomír Jánoška, člen iniciatívy D3 pre Európu aj výber zástupcov regiónu. Vo svojom vyjadrení poukazuje na to, že rokovať s ministerstvom by mali hlavne najdotknutejšie samosprávy.

Vysvetľuje: „Mesto Krásno nad Kysucou je vynechané z ministerskej pracovnej skupiny. Je to škandál. Minister na pracovnom stretnutí v KNM rozhodol o vytvorení pracovnej skupiny, za účelom urýchlenia procesov prípravy a výstavby diaľnice D3. Múdre rozhodnutie. Majú byť prítomní zástupcovia EÚ, Ministerstvo dopravy, región a aktivisti. Mesto Krásno však nemožno radiť k aktivistom. Mesto Krásno, Dunajov, Ochodnica a Kysucký Lieskovec “majú kľúč “k riešeniu dokončenia diaľnice D3 v celosti! Primátor Jozef Grapa nedostal pozvánku a je to strategická chyba do budúcnosti.

Problémov je veľa, ale najväčší problém je boj o zachovanie hlavnej cesty 1/11 ponad Krásno. Takto je to naprojektované, predschválené a pre región nevyhnutné. Presmerovanie regionálnej dopravy priamo cez Krásno a Dunajov je neprijateľné.

Dnes Štúdia realizovateľnosti D3 stojí na dopravnom modeli, ktoré NDS nedodala spoločnosti AFRY. Správa ÚHP na to poukazuje a zároveň poukazuje na právne a technické komplikácie.
Hľadajú sa cesty na zlacnenie výstavby časti ponad Krásno. To je legitímne. Ale musím podotknúť, že existuje dohoda z roku 2015. Vtedajší investičný námestník p. Kováčik jasne deklaroval, že zmena tunelového variantu na estakádu v KNM ušetrí stámilióny EUR a umožní dostavať diaľnicu D3 ponad Krásno so zachovaním 1/11. Dopravný model to potvrdil a takto sa to aj projektuje.
Ak sa má niečo meniť a upravovať, je bezpodmienečne nutná účasť mesta Krásno na tomto procese, či už v komisii alebo tvorbe Štúdie realizovateľnosti. Vypočítať len niečo z tabuliek zbrzdí proces.
Informoval som o tom p. Mozola aj VÚC.“

Toto video je už pomerne historické. Takto mala vyzerať diaľnica na Kysuciach cca pred 10-timi rokmi:

Termíny a zlyhania

Podľa uvedeného nemáme ani len hotový aktuálny dopravný model. Na ten čaká spoločnosť AFRY aby mohla dokončiť štúdiu uskutočniteľnosti. Bez tejto štúdie sa zasa nemôže robiť hodnotenie na životné prostredie a bez nej aktualizovať projektovú dokumentáciu. Ak ju budeme mať, ešte bude potrebné urobiť súťaž na zhotoviteľa. Až potom sa môže stavať. Pritom toto je len zjednodušený prehľad. Problematika je ešte komplikovanejšia.

Aktuálne vedenie Ministerstva dopravy riadi výstavbu diaľníc už viac ako dva roky. Poukazovanie na chyby minulosti už prestáva byť relevantné.

Problém je v tom, že štát by chcel výstavbu D3 realizovať z peňazí EÚ. Čas však plynie. Koľko času budeme mať na realizáciu? Dokážeme postaviť desiatky kilometrov diaľnice na Kysuciach za niekoľko mesiacov? Ostáva na to 90 mesiacov. Je koniec mesiaca jún, takže už len 89. Stihne sa do tohoto termínu dokončiť diaľnicu D3 v celistvosti? 

Viac o téme:

Autor: redakcia
Infografika: ÚHP

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: