stavba privadzac do rudiny 001Momentálne sa betónujú základy, robia sa prekládky sietí a pripravuje sa napojenie na cestu 1/11 v blízkosti motela Skalka.

Diaľničný privádzač D3, na ktorom sa aktuálne pracuje rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste.

Cieľom výstavby je čiastočne odľahčiť vyťaženú existujúcu cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôcť obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny a v neposlednom rade aj do blízkeho priemyselného parku.

privadzac knm situaciaSituácia stavby

NDS o stavbe uvádza: "Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie a to bezdrôtovými magnetovými senzormi.

Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3. Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ceste III/2095, na ktorej bude zriadená malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s cestou III/2095 vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku."

stavba privadzac schaeffler 1


Betónovanie základov pre most ponad železnicu - zábery od lokality pri Schaeflleri

stavba privadzac schaeffler 2

privadzac betonovanie 1 

privadzac betonovanie 2


Zábery zo stavby + prekládka sietí


Príprava pre železničné troleje

privadzac knm0


Zábery z cesty do Rudiny smer k železnici - na mieste prebieha aj monitorovanie kvality ovzdušia


Zábery z cesty do Rudiny smerom k rieke Kysuca

cesta do rudiny


Zábery z napojenia na 1/11 pri Skalke - vidieť, že sa už rysuje dočasný stavebný most, hotový je na 70%

stavba privadzac premostenie v 

Údaje o stavbe

  • Dĺžka stavby: 1 358,81 m
  • Financovanie: EÚ fondy + vlastné zdroje NDS
  • Zmluvný začiatok výstavby: 12/2021
  • Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2023
  • Zhotoviteľ: METROSTAV DS, a. s.
  • Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Vizualizácie projektu

Postup prác môžete sledovať aj online

privadzac postup prac

autor: redakcia
foto: Ľ. Jánoška, NDS

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať