knm privadzac 2021Podpisovanie zmluvy sa konalo v Kysuckom Novom Meste. Do prevádzky má byť privádzač uvedený o dva roky. 

Včera 22.12.2021 pristúpila Národná diaľničná spoločnosť k podpisu zmluvy na výstavbu diaľničného privádzača z Kysuckého Nového Mesta na diaľnicu D3.

"Výstavbu diaľničného privádzača bude realizovať spoločnosť Metrostav DS a. s., ktorá vzišla víťazne z verejného obstarávania. Zmluvná cena výstavby je stanovená na 13 656 562,07 eur a financovanie bude zo štátneho rozpočtu. Celková dĺžka privádzača bude 1 358,81 m, pričom 375,66 m budú tvoriť mostné objekty a postaví sa aj jedna križovatka s budúcou D3. V rámci stavby postavíme aj 588 m dlhú protihlukovú bariéru. Výstavba by mala trvať 24 mesiacov – do prevádzky ho uvedieme v decembri 2023," informovala NDS.

privadzac knm 2

Minister dopravy Andrej Doležal avizoval, že dnes príde na Kysuce, no nakoniec sa podpisovanie zmluvy na privádzač v KNM konalo bez neho. V uplynulých týždňoch zdôrazňoval, že je D3 na Kysuciach prioritou, tieto slová dnes potvrdil aj štátny tajomník Jaroslav Kmeť, ktorý uviedol, že minister nemohol prísť kvôli iným povinnostiam.

privadzac knm 5 

privadzac knm 6

Na konferencií boli prítomní aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda, primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, starosta Radole Anton Tkáčik, starostka Poviny Alena Dudeková, predseda predstavenstva NDS Juraj Tlapa, ďalší predstaviteľia NDS a Pavol Hrúzik zo spoločnosti Metrostav a ďalší.

Privádzač má byť hotový v decembri 2023

Výstavbou privadzača sa dosiahne ďalšie napojenie na cestu 1/11. Podľa plánov má byť uvedený do prevádzky o dva roky.

NDS ďalej uvádza: "Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú existujúcu cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôže obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny a v neposlednom rade aj do blízkeho priemyselného parku. Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie a to bezdrôtovými magnetovými senzormi.

knm privadzac 2021 2

Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3. Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ceste III/2095, na ktorej bude zriadená malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s cestou III/2095 vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku."

Jozef Mozol, poradca ministra pre D3 vyslovil poďakovanie A. Doležalovi a NDS, poďakoval aj M. Mihaldovi, ktorý bol rovnako nápomocný pri príprave privádzača. E. Jurinová hovorila, že je privádzač v KNM dobrou správou: "Privádzač vyrieši čiastočne situáciu s dopravou na ceste 1/11. Pomôže mestu kvôli príjazdu do zamestnania." Primátor M. Mihalda je taktiež vďačný za privádzač a verí, sa dokončí do dvoch rokov a výstavba D3 bude ďalej pokračovať. Aj J. Tlapa vyslovil prianie, aby sa všetko dokončilo načas a o 2 roky bol privádzač hotový.

Na tlačovej konferencii bolo uvedené že privádzač má pomôcť doprave. Spýtali sme sa teda Jaroslava Kmeťa či sa robila štúdia či privádzač pomôže alebo naopak skomplikuje dopravu v tranzite cez Kysuce sme dostali odpoveď že áno. Vyriešiť problémy pri ceste do práce má byť posilnenie spojov železničnej dopravy.

„Som nesmierne rada, že sa pristúpilo k výstavbe privádzača. I keď nadmernú dopravnú záťaž, ktorá je každodennou realitou nielen Kysučanov, môže vyriešiť iba diaľnica D3, privádzač odľahčí cestu I/11 tým, že prevezme časť prepravného prúdu smerujúceho k najväčšiemu zamestnávateľovi. Verím, že všetko pôjde hladko a prví motoristi využijú novú komunikáciu podľa plánu, na konci roku 2023,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Ako ďalej s D3?

Cestu 1/11 smerujúcu do Čiech a Poľska denne využíva viac ako 30-tis vozidiel, pre ktoré je už veľa rokov práve križovatka v Radoli kritickým bodom. Vjazd do Kysuckého Nového Mesta je sťažený domácim obyvateľom blízkych obcí a premávku výrazne komplikuje aj nákladná doprava súvisiaca s prevádzkou najväčšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji, kde pracuje viac než 5000 ľudí, ktorí za prácou dochádzajú zo širokého okolia.

Po podpise zmluvy nasledovali otázky ohľadom výstavby D3. NDS uviedla, že ak všetko pôjde podľa plánov, stavať by sa  malo začať v roku 2026. Otázky smerovali aj na situáciu okolo štúdie EIA - keďže vznikli nové požiadavky, štúdia sa musí aktualizovať.

Veľký krok pre Kysucké Nové Mesto, ale malý krok pre Kysuce

Privádzač do Kysuckého Nového Mesta je pre mesto naozaj významný krok. Gratulujeme primátorovi Kysuckého Nového Mesta Mariámovi Mihaldovi, že sa privádzač podaril dotiahnuť do stavu podpisu zmluvy. O dva roky sa môžu obyvatelia mesta tešiť na odľahčenie miestnej dopravy. Privádzač je tiež dôležitým krokom v celom procese výstavby D3.

Na konferencií mali byť zodpovedané aj ďalšie otázky ohľadom výstavby D3. Zhrňme to do vety, že stav v akom sa vývoj celej dostavby D3 ocitol, je dedičstvom minulosti. Stále sme však nedostali niektoré odpovede. Kto je zodpovedný, že EIA je zrazu neaktuálna? Prečo sa nikto nepýtal poradného orgánu JASPERS skôr či je možné stavať na základe dokumentu EIA, ktorý už nespĺňa aktuálne požiadavky? Inými slovami  - ak vznikli nové požiadavky na EIA, kto v tomto "zaspal"? Veľa nových informácií ohľadom dostavby D3 sme sa teda dnes nedozvedeli a jediné, čo sa potvrdilo je, že sa pred rokom 2026 takmer určite D3 stavať nezačne. Máme zvláštne zákony. Je rok 2021. Zhruba 5 rokov (plus ďalších minimálne 15 rokov minulých) sa má pripravovať dostavba D3 aby sa potom za necelé 3 roky to malo všetko zrealizovať? Mimochodom, prečo je termín najneskôr 2030 taký dôležitý? Je to preto, lebo Európska únia nás tlačí aby sme urobili niečo, k čomu sme sa zaviazali. Všetci si plnia svoje záväzky (Poliaci, Česi... ), len my sa utápame v koncepiách, sľuboch, projektovaním už naprojektovaného a opravám už postaveného. 

A niečo pozitívne na záver roku. Súčasné ministerstvo si toto všetko uvedomuje a chce to robiť inak a lepšie. Poprajme všetkým na ministerstve, diaľničiarom, stavbárom, starostom, aktivistom, nech sa všetko podarí ako si želajú a prajeme veľa zdaru v ich práci. Kysučanom poprajme veľa trpezlivosti, budú ju najbližšie roky určite potrebovať.

Viac o téme:

 

autor: redakcia
foto: redakcia, NDS, ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: