d3 december vystavbaBudúci týždeň minister dopravy A. Doležal navštívi Kysuce. Má podpisovať zmluvu na výstavbu privádzača v Kysuckom Novom Meste. Okrem iného chce minister vysvetliť aktuálnu situáciu výstavby D3 na Kysuciach

Minulý týždeň boli zástupcovia nášho regiónu na stretnutí s ministrom dopravy A. Doležalom. Na stretnutí boli okrem zástupcoch ministerstva aj zástupcovia NDS, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Z Kysúc boli prítomní primátori Jozef Grapa, Marián Mihalda, starostka obce Povina Alena Dudeková, Ľubomír Jánoška a Jozef Mozol.

S otázkou ako hodnotia stretnutie sme oslovili jednotlivých zúčastnených:

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová:

"D3 je veľmi dôležitou spojnicou európskeho významu TEN T koridoru, ktorý po ukončení prepojenia S1 na poľskej strane a D48 na českej strane zostane na spojnici spájajúcej Baltik s Jadranom ako jediný v zmysle platných dohôd s EÚ nezrealizovaný. Jednoducho, Slovensko si za 20 rokov nesplnilo domácu úlohu. Preto ŽSK vníma od začiatku volebného obdobia veľmi pozitívne slová ministra dopravy o dôležitosti D3 pre Slovensko a nevyhnutnosti jej realizácie.
V ostatnom čase sme však boli oslovovaní obyvateľmi s otázkami, ktoré mohli naznačovať upustenie od pôvodných priorít vlády a preto sme sa rozhodli požiadať o stretnutie priamo s ministrom, aby naše obavy rozptýlil. Pre regionálnu, celoštátnu i cezhraničnú dopravu je veľmi dôležité, aby Ministerstvo dopravy postupovalo v zmysle vládou schváleného harmonogramu výstavby cestnej infraštruktúry, ktorý priorizuje v rámci ŽSK viacero úsekov, medzi prvými práve D3. Na stretnutí minister jasne deklaroval, že D3 zostáva vysokou prioritou vlády, ale zároveň sme si jasne vzájomne pomenovali riziká, s ktorými sa musí ministerstvo/NDS vysporiadať a môžu byť práve dôvodom oneskorenia realizácie. Otvorene a férovo sme rozobrali problémy, ktoré je nevyhnutné vyriešiť, aby sme mohli čerpať zdroje EÚ na realizáciu tejto stavby.
Doteraz ani jedna vláda nemala ochotu s nami takto otvorene komunikovať o problémoch súvisiacich so stavbou. Preto veríme, že celý proces bude postupne napredovať, aj keď už v tejto chvíli vidíme, že termín 2027 na dostavanie komplet úseku je ťažko dosiahnuteľný. Bohužiaľ, ak by predchádzajúce vlády mali dobre vykonaný proces prípravy, nemuseli by sme dnes mať obavu o termín realizácie. Ministerstvu sme opätovne ponúkli naše kapacity na spoločné riešenie regionálnych dopravných problémov, ktoré sa pri samotnej realizácii D3 stanú ešte vypuklejšími.
Aj keď počas stretnutia miestami iskrilo, stretnutie považujem za správnu a nevyhnutnú súčasť férového a otvoreného procesu. Dohodli sme si čiastkové úlohy, ktoré  budeme každý vo svojej kompetencii ďalej riešiť a získali sme prísľub, že budeme súčasťou niektorých procesov v rámci prípravy D3. Súčasťou príprav by malo byť i zváženie možných kompenzácií v súvislosti s ťažkou dopravnou situáciou, ako napríklad posilnenie vlakových spojení, opatrenia SSC na hlavnej ceste 1/11 (od ZA po CA) na udržanie plynulosti a bezpečnosti dopravy, ale aj opatrenia na potenciálnych obchádzkových trasách."

Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou:

Stretnutie sa zaoberalo stavom prípravy diaľnice D3 a dopravnou situáciou v regióne. Každé stretnutie na úrovni ministra má svoje pozitíva vzhľadom k tomu, že môžeme informovať a apelovať na urýchlenú dostavbu D3 priamo u najvyšších predstaviteľov, ktorí o tom rozhodujú. No takýchto stretnutí som už absolvoval viacero a pri pohľade na všetkých predchodcov ministra Doležaja, ktorí sú zobrazení na sekretariáte som si spomenul, že približne s dvoma tretinami doterajších ministrov som rokoval o D3 ktorí mali v určitej miere snahu riešiť D3, ale niekedy snaha nestačí. V predošlých obdobiach sme za každej vlády dosiahli, že sa spojazdnil aspoň jeden úsek. Minula vláda spojazdnila úsek Svrčinovec – Čadca, Bukov. Predtým bol dostavený úsek Svrčinovec – Skalité. Očakávali sme, že aj v tomto štvorročnom období bude spojazdnených viacero úsekov. Nakoľko situácia sa čoraz viacej zhoršuje a po dokončení diaľničnej siete v Poľsku S1 Milówka – Wiegerska Górka, Bialsko Biala – Katowice a dokončenie úsekoch D48 v Českej republike sa situácia ešte výrazne zhorší. Žiaľ, aj napriek snahe v tomto volebnom období sa nepodarí nielen dokončiť žiadny úsek, ale pravdepodobne ani začať s výstavbou žiadneho úseku. Keď za predošlej vlády sme organizovali protesty, aby sme upozornili vládu a ministerstvo dopravy na neúnosnú situáciu na Kysuciach, v súčasnosti sa snažíme jednaniami presvedčiť zainteresovaných o urýchlenie riešenia dopravy na Kysuciach. Pre nové legislatívne opatrenia a požiadavky i z Európskej únie, ktorá má úseky diaľnice D3 financovať sa posúva termín realizácie oproti termínom, ktoré boli predložené na vládu v máji tohto roka. Termín dokončenia všetkých úsekoch je až na posledný možný rok kedy sa budú môcť čerpať finančné zdroje z Európskej únie t.j. na rok 2030. Aj keď som sklamaný z tohto termínu dúfam, že ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť urobí všetko pre to, aby tento termín bol splnený, nakoľko po tomto termíne by mohlo dôjsť k prepadnutiu finančných prostriedkov z Európskej únie.

Ľubomír Jánoška, združenie podnikateľov Kysúc

Porada poukázala rozdielne pohľady na diaľnicu D3. 
1. Stavebné konanie diaľnice D3 - Ide o komplikovaný proces a je potrebná súčinnosť na všetkých úrovniach prípravy. Ide o činnosti ktorá sa dotýkajú spoločnosti hlavne termínmi a rozhodnutiami.
2. Vplyv chýbajúcej časti diaľnice D3 na život v regióne Kysúc, ale aj širšom okolí Beskýd. Dôsledky sa dotýkajú všetkých obyvateľov, hospodárstva a majú dennodenné dopady.
Oneskorenie výstavby diaľnice D3, nech už z akéhokoľvek dôvodu, predlžuje negatívne dopady na obyvateľov a hospodárstva regiónu. Aj keď sa jedná o dve rozdielne problematiky, veľmi spolu súvisia. Musíme spojiť všetky sily a urobiť maximum pre dostavbu!

Jozef Mozol, poradca ministra dopravy pre Kysuce:

Šumy, ktoré sa šírili okolo diaľnice D3 v posledných týždňoch, bolo potrebné dať na pravú mieru a preto som rád, že sa uskutočnilo stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom, na ktorom som bol osobne prítomný. Pani predsedníčku ŽSK a takisto predstaviteľov kysuckej samosprávy informoval o aktuálnom stupni prípravy diaľnice a osobitnú pozornosť venoval príprave Správy EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a štúdie realizovateľnosti, ktoré vyvolali v ostatných dňoch najväčšie vášne. Obidve je potrebné spracovať nanovo a bolo potrebné povedať, prečo ich treba robiť opätovne. To nie je výmysel súčasného ministra, ale dlhodobá požiadavka poradného orgánu EÚ Jaspers, ktorý má prísne pravidlá pre poskytovanie eurofondov nielen pri výstavbe diaľnic. Ak by sme nerešpektovali jeho odporúčania, nedostali by sme na výstavbu našej diaľnice ani cent.

D3 v minulosti nebola prioritou a tak to aj vyzeralo pri príprave uvedených štúdii. Síce nás dobiehajú chyby z minulosti, ale môžem ubezpečiť všetkých Kysučanov, že diaľnica D3 patrí medzi absolútne priority Andreja Doležala. O tom, že to nie sú iba slová, svedčí aj skutočnosť, že už čoskoro budeme podpisovať zmluvu na výstavbu diaľničného privádzača.

Čo sa týka samotného stretnutia, myslím si že splnilo svoj účel a upokojilo situáciu. Jediné čo nás môže posunúť vpred, že budeme ťahať spolu za jeden povraz, pretože diaľnicu chceme predsa všetci.

d3 december vystavba

Minister Andrej Doležal: Región bol dlhé roky klamaný.

O D3 na Kysuciach hovoril včera v rámci otázok a odpovedí A. Doležal. Spomenul, že región bol dlhé roky klamaný. Minister informoval verejnosť o tom, že budúcu stredu navštívi Kysuce. Bude sa podpisovať zmluva na výstavbu privádzača v Kysuckom Novom Meste. S primátorom Mariánom Mihaldom sa dohodol, že v Kysuckom Novom Meste bude odpovedať na otázky ďalšej výstavby D3 na Kysuciach. Má byť vysvetlená situácia prečo vznikli nejasnosti okolo potrebného dokumentu EIA. Minister podotkol, že D3 nebola prioritou žiadneho ministra. Pre súčasného ministra je D3 priorita a myslí to s ňou vážne.

Autor: redakcia
foto: Meta, NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: