d3 dialnica stretnutie1Dňa 7.6.2022 sa uskutočnilo stretnutie na najvyššej úrovni ohľadne dostavby diaľnice D3 na Kysuciach. Minister dopravy Andrej Doležal včera rokoval v Kysuckom Novom Meste o výstavbe D3 na Kysuciach. Podľa jeho slov je D3 stále prioritou.

Minister dopravy včera rokoval v Kysuckom Novom Meste o výstavbe D3 na Kysuciach. Najnovší harmonogram výstavby ciest hovorí v neprospech výstavby diaľnice na Kysuciach. Termín jej dokončenia posunuli až do roku 2030, preto Iniciatíva D3 pre Kysuce opäť reagovala na túto skutočnosť aj na včerajšom stretnutí s Európskou komisiou a ministerstvom.

"O dôležitosti stretnutia vypovedajú dve stretnutia, ktoré sa uskutočnili pred hlavnou časťou. Minister p.Doležal prišiel o hodinu skôr, to naznačilo dôležitosť rokovania. Na jednom poschodí sa pripravoval minister s pracovníkmi ministerstva a Národnej diaľničnej spoločnosti. Na druhom poschodí bolo stretnutie primátorov regiónu, Iniciatívy D3preKysuce a VUC." informuje Ľubomír Jánoška z Iniciatívy D3preKysuce.

Témy boli hlavne o realite v regióne.

Očakávaný bol príchod predstaviteľov zastúpenia Európskej komisie a delegácie z Bruselu.

Stretnutie na najvyššej úrovni začalo malou slovnou prestrelkou, kto je iniciátorom. Iniciátorom je v každom prípade päťročná aktivita D3preKysuce. Keby neboli protesty v Povine, Lieskovci, Petícia, protesty na EU v Bratislave, stovky rokovaní, dokumentov tak Európska komisia by nevnímala regionálnu aktivitu v takej váhe ako je. Pani županka to uviedla na pravú mieru a potom už celé rokovanie malo profesionálny a pracovný tón.

Diaľnicu na Kysuciach začnú stavať najskôr v roku 2026

Vystúpenie p. Doležala bolo výrazným uistením, že D3 patrí k najvýznamnejším projektom ministerstva dopravy a je to pilotný projekt čerpania európskych fondov 2021-27. To bolo veľmi dôležité.
NDS tu predstavila súčasný stav prípravy a “aktualizovaný” harmonogram výstavby.

harmonogram

Vo vystúpení p.Šuchu najvyššieho predstaviteľa EK EU zazneli informácie o programovom období EU 2021-27, o skrátení možnosti dočerpania zdrojov k 31.12.2029. Skrátenie o rok má významný vplyv na výstavbu. Informácie o Kohéznych fondoch a ich použití na dostavbu základnej siete TEN-T je výrazný záväzok Slovenska. Prepojenie Európy je dôležitý faktor prosperity a budúcnosti.

 financovanie

D3 je stále prioritou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Pani Jurinová, predsedníčka VUC v svojom vystúpení odprezentovala všetky obavy regiónu, komplikácie v regióne a mala zásadné otázky na ministerstvo dopravy, EK. Európske zdroje vo výške 844 M € sú výlučne určené na výstavbu diaľnice D3! To bola kľúčová otázka aj odpoveď.

jurinova
"V regióne Kysúc cítiť veľké obavy o dopravnú infraštruktúru a niet sa čomu čudovať. Vodiči jazdiaci po kysuckých cestách to môžu len potvrdiť." uviedla Erika Jurinová.
"Práve z týchto obáv ako aj zo záujmu všetkých zúčastnených napredovať v otázke diaľnice D3 sa uskutočnilo dnešné rokovanie. Všetci prítomní deklarovali svoj záujem o spoluprácu v danej veci a v tomto duchu sa nieslo aj celé stretnutie. Pán minister Andrej Doležal nás ubezpečil, že D3 je stálou prioritou a ako jediný projekt bude financovaná z kohézneho fondu. Aby neostalo len pri slovách, tak sme si vzájomne stanovili konkrétne úlohy a bola jednohlasne prijatá iniciatíva vytvoriť pracovnú skupinu. Jej úlohou bude intenzívne pracovať na tomto projekte a jej členmi budú zástupcovia ministerstva, Národnej diaľničnej spoločnosti, Európskej komisie, samosprávy a miestnych iniciatív." dodáva.

Jozef Grapa zosumarizoval realitu z pohľadu 26 rokov výstavby diaľnice D3. „Výstavba diaľnice sa podľa plánov Národnej diaľničnej spoločnosti posunula na rok 2026, s čím nemôžeme byť spokojní. Tú nervozitu na rokovanie prenášame z ľudí. Ak sa diaľnica nepostaví, región sa zadusí nielen ekonomicky, ale aj ľudsky, obyvatelia sa budú sťahovať preč," vyjadril obavy Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou.

Pán Fabšík z D3preEurópu a VUC predniesol zásadnú informáciu, že EU zdroje nebudú stačiť na výstavbu diaľnice D3 a bude nutné výrazné dofinancovanie zo štátneho rozpočtu SR. Tým sa otvorila doteraz tabuizovaná téma o financovaní. Navrhol, aby sa úsek zo Žiliny do KNM začal stavať prednostne zo slovenských zdrojov.

Potom v rýchlom slede nasledovala technická diskusia k problematike financií, legislatívy, projektom životného prostredia a regionálneho vplyvu. Zúčastnené strany, JASPERS deklarovali obavy o termíny. Projekt neustále naberá meškanie, v tomto čase meškajú procesy Štúdie realizovateľnosti, procesy EIA, všetko na seba naväzuje, menia sa ľudia... Bolo tiež poukázané na nelogickosť krokov, keď máme projekty na stavebné povolenie a zároveň nemáme Štúdie a EIA, a tak dokola. Tu nastal zlom, všetkým účastníkom bolo jasné, že takto to ďalej nepôjde.

d3 dialnica stretnutie

DO KONCA MOŽNOSTI ČERPAŤ EU FINANCIE NÁM OSTÁVA 90 MESIACOV!

V tomto momente rozhodol minister dopravy p.Doležal o vytvorení špeciálnej pracovnej skupiny z MD, NDS, Európskej únie, regiónu a iniciatívy D3preEurópu, aby na mesačnej báze kontrolovali všetky technické, legislatívne a finančné procesy a aby pripravili návrhy aj pre zmenu zákonov, ak to bude potrebné.
S týmto rozhodnutím sa stotožnili všetky strany. Bez výraznej spolupráce Európy, Slovenska a regiónu to nedokážeme.

POTREBUJEME SILNÚ VÍZIU, ZNALOSTI, SILU A ODVAHU.

Bude potrebné naštudovať tisíce dokumentov a strán našej a európskej legislatívy a presvedčiť všetkých o vízii dostavby D3. Čas bude hrať proti nám.

ZÁVER KONFERENCIE:

  • Máme pripravené financie EU ktoré musíme vyčerpať do 31.12.2029. Máme na to 90 mesiacov.
  • Nárastom cien nastane výrazná potreba financií zo štátneho rozpočtu. Ale bude to rozložené v čase...
  • O diaľnici D3 musíme hovoriť ako o najpotrebnejšej ceste na Slovensku. Musí sa ukončiť pohľad, že je to cesta niekde do hôr. Je to významná európska magistrála spájajúca sever s juhom.

DÔLEŽITÉ JE PRESVEDČIŤ SLOVENSKO, ŽE MUSÍME PREPOJIŤ SLOVENSKÉ DIAĽNICE S DIAĽNICAMI V EURÓPE. MUSÍME VYBUDOVAŤ PRVÉ DIAĽNIČNÉ PREPOJENIE CEZ KARPATY. JE TO STRATEGICKÁ ÚLOHA.

Teraz musíme spojiť sily a zvládnuť to. Máme k dispozícií len 90 mesiacov.

Pozrite si video:

Autor: Ľubomír Jánoška

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: