kolona kamionyVyjadrenie starostov obcí Radoľa a Povina k situácii budovania D3 na Dolných Kysuciach.

K diskutovanej téme dobudovania diaľnice na Kysuciach sa už vyjadrili mnohí, svoje stanoviská nám zaslali aj starostovia obcí Radoľa - Anton Tkáčik a Povina - Alena Dudeková.

Dňa 4.6.2020 sa konalo pracovné stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Ten potvrdil vážnosť dopravnej situácie na Kysuciach.

Stretnutie, na ktoré prišli najvyšší predstavitelia ministerstva dopravy, NDS, SSC i ŽSR bolo podľa vyjadrení starostov konštruktívne. Bodmi programu bola diaľnica D3, vybudovanie diaľničného privádzača, ako aj samotné premostenie ponad križovatku v Radoli. Práve premostenie vyvolalo ostrú diskusiu, pretože podľa názoru ZMO Dolných Kysúc by malo negatívny dopad na zdravie a bezpečnosť ostatných obcí od Žiliny až po Čadcu.

krizovatka knm

Začne sa stavať diaľničný privádzač v KNM na jar 2021?

Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik: "Minister nás veľmi pozitívne prekvapil tým, že jednoznačne označil neexistenciu D3 na Kysuciach za najväčší dopravný problém na Slovensku. Že to nie je žiadne politické vyjadrenie, ale objektívny fakt. Diaľnica D3 ostáva najväčšou prioritou a opätovne nám bol potvrdený október 2020 ako začiatok verejného obstarávania stavby privádzača do priemyselnej zóny v Kysuckom Novom Meste. Mierne optimistickým termínom začiatku stavby privádzača je jar 2021. Začiatok samotnej stavby však závisí od priebehu verejného obstarávania a korektného prístupu uchádzačov o túto stavbu.

Nešťastný návrh premostenia, ktorý v nepripravenom štádiu prenikol do médií a pomýlil mnohých Kysučanov. Nám bol vysvetlený, že ide viac-menej o pracovnú skicu, o ktorej vôbec nepadlo rozhodnutie, či sa bude alebo nebude realizovať, pretože vôbec nie zrejmé, či by táto stavba mohla byť nejakým prínosom pre dopravu na Kysuciach. Podmienkou pre takéto rozhodnutie bude podrobná štúdia VÚD, ktorá bude riešiť rôzne simulácie priebehu dopravy, ktoré by takáto stavba vyvolala. Rozprávali sme sa aj o iných návrhoch technických riešení bezpečnosti a plynulosti dopravy na najproblémovejšom úseku. Nebolo by však vhodné u Kysučanov vytvárať zmätok a ďalej ich znepokojovať prezentovaním rôznych často protichodných návrhov a "pocitových štúdií". Treba si naozaj počkať na analýzu VÚD, pretože doprava v tomto úseku je veľmi podrobne zmonitorovaná."

kolona kysuce kamiony2

Vykúpených je iba približne 70% pozemkov pod diaľnicu

"Čo sa týka samotnej stavby diaľnice D3, významným problémom bude EIA, ktorá už má takmer 20 rokov a zásluhou nekonania počas tohto obdobia "prepadla" a treba robiť novú. V úseku, ktorý treba dobudovať je pod stavbu diaľnice vykúpených iba približne 70% pozemkov. Ale to sú fakty, ktoré sú už dlhšie známe.
Dohodli sme sa na maximálnej možnej súčinnosti medzi ministerstvom a NDS na jednej strane a Združením mesta a obcí Dolných Kysúc na druhej strane s cieľom vybudovať diaľnicu D3. Musíme sa už konečne prepracovať od štádia pekných rečí už konečne bližšie k realizácii, lebo trpia všetci účastníci cestnej premávky. Prvýkrát za dlhé roky sme získali aspoň pocit, že vôľa postaviť D-trojku je konečne aj u kompetentných. Občan však právom očakáva viac skutkov a menej rečí," dodáva Anton Tkáčik.

Situáciu okolo výstavby D3 pozorne sleduje aj starostka obce Povina, kde už teraz je situácia komplikovaná. "O tak dôležitej veci ako je výstavba diaľníc, ciest a rýchlostných komunikácií musia rozhodovať kompetentní, ako je ministerstvo dopravy, NDS, SSC. Na naše obavy reagoval pán minister, ktorý deklaroval vypracovanie novej štúdie, v ktorej budú zahrnuté dopady na okolité obce. Výsledok štúdie ukáže, či premostenie na križovatke bude, alebo nebude, respektíve ako sa zmení doprava a aké opatrenia prinesie do našich obcí. A tak, ako spomínal minister dopravy p. Doležal, vybudovanie diaľnice D3 je jeho prioritou, plne s ním súhlasíme a vo všetkom budeme nápomocní," dodáva starostka obce Povina, PhDr. Alena Dudeková.

 

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: