nadjazd kysucke nove mesto05Nedávno sme vás informovali o pokroku v návrhu riešenia križovatky v Radoli. Keďže sa na prelome rokov 2020/2021 má dokončiť obchvat Čadce, práve táto križovatka sa stane kritickým problémovým bodom dopravy na Kysuciach.

 

S návrhom riešenia pôvodne prišli iniciátori D3preEurópu, konkrétne Matej Fabšík, Ľubomír Jánoška a primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa. Návrh spočíva vo vybudovaní premostenia ponad existujúcu križovatku. Toto riešenie má výrazne pomôcť, kým sa nedokončí celá realizácia D3 na Kysuciach. Národná diaľničná spoločnosť návrh prijala a pripravila upravenú verziu riešenia. O tejto skutočnosti sme vás informovali v našom článku.

Dôležité stretnutie iniciatívy D3preEurópu sa konalo vo štvrtok minulý týždeň (21. 5. 2020). Na obecnom úrade v Radoli sa stretli NDS, SSC, projektant, samotní zástupcovia iniciatívy, ale aj ďalší starostovia a tiež poradca premiéra pre dopravu Ján Marosz. Výsledok stretnutia je pre Kysučanov veľmi pozitívny – projekt môže vstúpiť do ďalšej fázy.

Toto bol dôvod, aby sme sa stretli so spoluautorom pôvodného návrhu premostenia, predsedom komisie dopravy ŽSK Matejom Fabšíkom a urobili spolu krátky rozhovor.

matej fabsik

 

Pán Fabšík, minulý týždeň sme našich čitateľov informovali ohľadom dôležitého premostenia v obci Radoľa. Vo štvrtok prebehlo v dôležité rokovanie. Aký malo priebeh a ako to dopadlo?

V stredu prebehlo rokovanie na pôde ministerstva financií na útvare hodnoty za peniaze, kde sme sa zúčastnili ako zástupcovia župy a spracovatelia plánu udržateľnej mobility pre Žilinský samosprávny kraj. Deklarovali sme všetky naše poznatky z dopravnej situácie nielen v Žilinskom kraji, ale aj za hranicami Slovenska, teda v Poľsku a v Čechách. Informovali sme o všetkých pripravovaných útvaroch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia dopravnú situáciu na Kysuciach. V tom negatívnom, samozrejme, slova zmysle. Pretože vieme, že v Poľsku a v Čechách sa dostavujú chýbajúce diaľničné úseky, ktoré práve stiahnu tranzitnú dopravu na Slovensko, na Kysuce.

Z ministerstva financií sme sa vo štvrtok presunuli do Radole, kde prebiehalo stretnutie skôr technického charakteru, ktoré sa zaujímalo o dočasnom premostení križovatky na ceste 1/11 v Radoli, ktoré boli avizované a o ktorom sa malo rozhodovať aj na Národnej diaľničnej spoločnosti. Vieme, že Národná diaľničná spoločnosť dala zelenú tomuto projektu a vydala interný súhlas k tomu, aby sa v čo najkratšom čase získalo stavebné povolenie a mohlo sa pristúpiť k samotnej realizácii tohto dočasného premostenia radolskej križovatky a jej mimoúrovňového riešenia.

Za zúčastnené strany sa zúčastnil Dopravný inšpektorát - krajský, okresný, ďalej ZMOS Horných a Dolných Kysúc, Slovenská správa ciest, zástupcovia okresného úradu odboru životného prostredia. Bol tam poradca premiéra pre dopravu pán Marosz, zástupcovia župy, pán Jánoška a ja za dopravnú komisiu. Prítomní boli taktiež ďalší poslanci vyššieho územného celku a samozrejme projektanti z firmy SHP z Českej republiky, ktorých zastupoval pán Lazár. Ten prezentoval projekt. Boli tam taktiež zástupcovia z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí majú na starosti výstavbu obchvatu Čadca.

nadjazd kysucke nove mesto04

Robili sa už aj kapacitné testy? Ako dopadli?

Áno, firma zhotoviteľa projektu deklarovala, že bolo vyhotovené kapacitné posúdenie nového navrhovaného riešenia križovatky s pozitívnym výsledkom. Výsledok je výrazne lepší ako súčasný stav križovatky a to veľmi ocenili a privítali aj dopravní policajti, ktorí boli prítomní na stretnutí a deklarovali, že navrhované riešenie je z pohľadu polície bezpečné.


Tlačia termíny, pretože keď sa dostavia obchvat Čadce, problém sa presunie práve do Kysuckého Nového Mesta, Radole. Je termín jar 2021 reálny?

Národná diaľničná spoločnosť deklarovala, že tento termín je reálny, nakoľko na získanie stavebného povolenia potrebujú zhruba päť mesiacov a následne na realizáciu tri mesiace. Nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu, keďže situácia po spustení obchvatu Čadce na križovatke sa zhorší. Táto vyvolaná investícia má výhodu, že sa nemusia získavať ďalšie finančné zdroje nakoľko sa použije nevyčerpaná rezerva zo stavby obchvatu Čadce. Tým pádom zhotovenie križovatky prechádza práve na zhotoviteľa čadčianského obchvatu.


Ak k realizácii dôjde, nebudú následne tlaky na posun dostavby zvyšných úsekov D3?

NDS deklarovala, že určite nie a D3 ostáva pre nich absolútnou prioritou nakoľko sa jedná o nedostavaný úsek hlavného Európskeho koridoru a práve financie z budúcich Eurofondov sa dajú použiť len na jej dostavbu. Ministerstvo dopravy a tiež NDS má výrazný záujem, aby sa čo najskôr prečerpali tieto voľné finančné zdroje z Eurofondov, ktoré budeme mať v dispozícii v roku 2021.


Nedá mi nedať osobnú otázku, mám informáciu že pôvodným autorom nápadu premostenia ste práve vy. Ako vás to napadlo?

Napadlo nás to práve po návšteve ambasád. Tam zástupcovia poľskej strany deklarovali, že dostavba diaľničnej siete v Poľsku ide podľa plánu a v roku 2022 a 2023 budú otvárať nové diaľničné úseky, ktoré výrazne presmerujú tranzitnú dopravu a presunú ju na Kysuce, nakoľko na severojužnom ťahu je pre tranzitnú dopravu výhodnejšie zvoliť slovenskú trasu pred českou. Vieme tiež, že zamestnávateľom v regióne ako sú KIA, Schaeffler a ostatným momentálna dopravná situácia na Kysuciach výrazne komplikuje fungovanie. Takže premostenie pokladáme za jedinú možnú krátkodobú záchranu situácie tak, aby sme predišli absolútnemu kolapsu regiónu.


No a ten samotný nápad premostenia?

Musím povedať, že náš nápad bol trošku iný, pod premostením sme navrhli kruhový objazd. Premostenie malo byť v podstate v telese cesty 1/11, avšak bola to iba idea, s ktorou sme oslovili NDS. Práve ich projektanti prišli s niečim, čo je uskutočniteľné aj zo stavebného pohľadu, čiže my sme poskytli skôr ideový pohľad a NDS už rozpracovala niečo, čo je aj reálne uskutočniteľné.

 

Pán Fabšík, ďakujem za rozhovor. Verme, že k realizácii dôjde už čoskoro.
Zhováral sa Peter Kolembus

Autor: redakcia
Foto: NDS, redakcia 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: