d3 dolne kysuceNadpis článku s dvoma otáznikmi… asi najlepšie vystihuje dnešnú a očakávanú situáciu v riešení dopravnej situácie na Dolných Kysuciach.

 

Ešte minulý týždeň sa zdalo, že na návrhu riešenia dopravnej situácie v Radoli, ktorý predstavila NDS v podobe dočasného premostenia panuje zo strany Kysučanov zhoda. Dnes je všetko inak. Starostovia Dolných Kysúc majú k návrhu množstvo výhrad a taktiež im prekáža, že návrh s nimi nebol dostatočne komunikovaný. Kým iniciátori D3 na Kysuciach a NDS sa na situáciu pozerajú v širšom pohľade (prvoradý je zabezpečenie prechodu Kysucami pokiaľ možno bez čakania), starostom Dolných Kysúc ide o zabezpečenie pohodlnej dopravy v jednotlivých obciach Dolných Kysúc (a KNM), obávajú sa tiež o bezpečnosť svojich občanov.

 

Po rokovaní starostov Dolných Kysúc, ktoré sa konalo minulý týždeň, sme položili dve otázky:

  • 1. Aký očakávate vývoj v doprave po spustení obchvatu Čadce a s tým spojenú ešte vyššiu dopravnú záťaž na Dolných Kysuciach?
  • 2. Aké opatrenia a návrhy ste podnikli doteraz a čo navrhujete, aké kroky by sa mali podniknúť, aby sa do dobudovania D3 stala situácia únosnou pre vašich občanov, ale aj pre celý región Kysuce?

 

Odpoveď Ing. Viliama Michela, starostu obce Rudinka:

"1. Očakávame, že doprava sa natoľko zahustí, že len s obtiažami bude možné vojsť z bočných ciest na cestu I/11.

2. V minulosti obec Rudinka intenzívne lobovala na ŽSK a žiadala ponechanie dočasného mosta vo Vraní. Most v súčasnosti plní dôležitú úlohu predovšetkým v čase dopravnej špičky a často je využívaný aj vozidlami rýchlej zdravotníckej pomoci, keď je na ceste 1. triedy zápcha. Predpokladáme, že po spustení obchvatu Čadce a zahustení dopravy na Dolných Kysuciach sa z tohto mosta na cestu 1/11 ani nedostanete. V čase dopravnej špičky na tento most idúc od Žiliny ani neodbočíte. Jediným účinným opatrením do dobudovania D3 je dobudovanie D3."


Odpoveď Ing. Anton Tkáčika, starostu obce Radoľa:

"Za posledný týždeň som poskytol svoje stanovisko k uvedenému problému viacerým celoslovenským, ale aj regionálnym médiám. Toto moje stanovisko sa nemení už dlhé roky. Jediný spôsob ako uspokojivo vyriešiť problémy dopravy na Kysuciach je urýchlená výstavba diaľnice D3, ktorú nám sľubujú už viac ako 40 rokov.

Som veľmi rezervovaný voči všetkým návrhom, ktorých dôsledkom môže byť ďalšie odďaľovanie výstavby diaľnice. Rôzne drobné zlepšováky určite krátkodobo pomôžu rôznym záujmovým skupinám, nemôže to však byť na úkor výstavby diaľnice a na úkor obyvateľov regiónu, kde sa takéto opatrenia budú realizovať.

Som skôr za to, aby sme si radšej čo najskôr a možno aj veľmi intenzívne pretrpeli všetky problémy, ktoré nám budú hroziť kvôli výstavbe diaľnice, než by sme tu mali zažívať hrôzu bez vidiny konca.

Kvôli diaľnici sme v Radoli súhlasili aj s tunelovým variantom, ktorý svojim neuspokojivým riešením ohrozoval časť našej obce pri prívalových dažďoch. Súhlasili sme s tým, aby diaľnica v záujme možného financovania z eurofondov (lebo dobre riešený tunel by nikto nezaplatil) bola vysunutá nad úroveň terénu v podobe estakády, čo bude znamenať trvalú expozíciu Radole exhalátmi, hlukom a vizuálnym smogom. Obec aj jej občania súhlasila s vykúpením pôdy pod diaľnicu za symbolické ceny, len kvôli tomu, aby to bolo čo najskôr.

Už by sme ocenili, keby sme dostali záruky, že sa čoskoro začne stavať aspoň privádzač do Kysuckého Nového Mesta a aj samotná diaľnica. Teraz je na ťahu Európska únia a úradníci, ktorí riadia eurofondy na Slovensku. Je to európsky dopravný koridor, my sme si ho nevymysleli, ale sme ochotní ho strpieť a budeme za jeho používanie platiť tak ako všetci. Teraz nech si ho láskavo, čo najrýchlejšie postavia.

Keď môžu byť eurofondy použité na márnotratnosti ako sú dizajnové lavičky s umelou inteligenciou, alebo wifi hotspoty pre turistov v dobe, keď každý pravidelne cestujúci človek si platí mobilné dáta. Prípadne, keď sa z európskych zdrojov financuje takmer bezplatné bývanie pre ľudí, ktorí v živote nepracovali, potom musí byť dostatok finančných zdrojov aj na stavbu diaľnice.

Predlžovanie výstavby diaľnice bude vyhovovať iba ľuďom, ktorí budú prenajímať svoje pozemky počas stavby diaľnice pod zariadenia staveniska, ako sú výrobne betónu, asfaltbetónu alebo sklady materiálu."


Odpoveď Ing. Jozefa Grapu, primátora mesta Krásno nad Kysucou:

"1. Začiatkom budúceho roka, keď sa spustí diaľničný úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sa dopravná záťaž presunie na križovatku do Kysuckého Nového Mesta – Radoľa. Všetky modely dopravného riešenia nasvedčujú tomu, že ak sa nič nevykoná, dopravné zápchy budú na medzinárodnej ceste 1/11 viachodinové a budú vznikať i na výjazde z KNM a Radole. Táto situácia sa potvrdila i v Čadci, kde boli dopravné zápchy nielen v meste, ale aj na príjazdových cestách makovskej doliny. Ak doteraz touto dopravnou situáciou boli postihnuté tri obce a časť mesta Čadca, po spustení tohto novovybudovaného úseku D3 budú postihnuté celé Kysuce, ktoré sa nebudú bez dlhého čakania môcť dopraviť do KNM, Žiliny a ďalej.
2. Primátori a starostovia, ale i zástupcovia petičného výboru D3preEurópu a ďalší, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, nečakali so založenými rukami kým táto situácia nastane, ale dlhodobo sme hľadali riešenie ako ju čiastočne zmierniť.
Prvoradou úlohou je dostavba všetkých zvyšných úsekov D3 z Čadce do Žiliny a diaľničného privádzača do KNM. Po pracovnom stretnutí s novým ministrom dopravy, štátnym tajomníkom a generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti vývojová etapa úsekov D3 ešte potrvá. Aj keď máme prísľub, že diaľnica D3 bude jednou z priorít, reálne sa to nedá stihnúť ako až za niekoľko rokov. Dovtedy by Kysuce skolabovali, zmenil by sa bežný život, návšteva lekára, či logistika by bola neúnosná. Preto navrhujem, aby kritický bod križovatky KNM - Radoľa bol riešený dočasným premostením. Doprava na ceste 1/11 z KNM - Radoľa by tak nemala kolízny bod a mohla sa priebežne bez obmedzenia presúvať ponad toto premostenie. Napojenie z Radole a KNM by priebežne fungovalo a nestálo by sa na semaforoch. Je to jediná možnosť, aby sa KNM –Radoľa a priľahlé obce neupchali dopravnými vozidlami. Doprava Horných Kysúc by smerovala súvisle na Žilinu. Po rôznych jednaniach a pomoci či už z ministerstva dopravy, samosprávneho kraja či NDS je vypracovaná štúdia a pripravuje sa projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ku ktorému sa vyjadrujú jednotlivé organizácie. Sú prisľúbené finančné prostriedky z NDS ako plánovaná investícia úseku Čadca – Svrčinovec. Predpokladaná výstavba bude v prvom polroku budúceho roku. Toto riešenie je jediné možné, aj keď nebude ideálne pre každého. Rieši dopravu väčšej časti Kysúc ako celku i tranzitnú dopravu, ktorá prechádza Kysucami. Ak každý príjme kúsok zodpovednosti, mohlo by sa podariť prekonať obdobie do sprevádzkovania diaľnice Čadca – Žilina."

 

Stanovisko Ing. Ľubomíra Jánošku z iniciatívy D3 pre Európu


"Úsek diaľnice D3 Čadca – Svrčinovec sa dokončuje a za chvíľu sa skončí utrpenie šoférov a obyvateľov vo Svrčinovci. NDS a stavitelia diaľnice odvádzajú kus dobrej práce a harmonogram bude dodržaný. Čadca bude spustená do konca roka 2020.

Problém s európskym tranzitom sa ukončí v Čadci a presunie sa bližšie k Žiline, najmä do industriálneho Kysuckého Nového Mesta. Kompetentným orgánom na všetkých úrovniach je to už jasné a začínajú pracovať na väčších aj menších opatreniach. Kľúčová bude životnosť mostov. Pripravujú sa opravy v Krásne, Radoli, ale aj Rakovej. Pripravuje sa dočasné premostenie križovatky Radoľa a rozvíja myšlienka priraďovacích a odbočovacích pruhov na ceste 1/11.

Na hlavnom koridore TEN-T EU od Baltu k Jadranu ostanú neriešené už iba Kysuce.

Na trase 1200 km, zloženej z diaľníc ostane bez súvislej diaľnice 30 km cez Kysuce. Na trase ostane 6 nechránených prechodov pre chodcov, jedna svetelná križovatka, sedem T križovatiek v obciach a vyše 20 výstupov miestnych komunikácií a námestíčko v Povine.

Povina je špecifická množstvom výstupov z rodinných domov priamo na hlavnú cestu. To všetko sa deje pri intenzite 30000 áut denne.

Je jasné, že existuje jediné riešenie a to urýchlená výstavba D3. Jedná sa o stavbu európskeho významu.

Ale aj v prípade zázraku nebude diaľnica skôr ako za 5 rokov. Čo dovtedy? Existujú možnosti: nechať to tak a vyvariť dopravu, podobne ako vo Svrčinovci.

Druhá možnosť je urobiť radu menších a väčších opatrení. Väčšie opatrenie je premostenie križovatky v Radoli, menšie sú dopravné značenia, priraďovacia, odbočovacie pruhy, delené a čiastočne chránené prechody pre chodcov. Vo Vrútkach bol podobne pred časom realizovaný hlavný ťah a fungovalo to.

Náš návrh je dať dôveru NDS, projektantom, dopravným špecialistom a polícii nech pripravia projekt a región v spolupráci s SSC, NDS to zrealizuje. Nemôžeme si dovoliť nechať priemyselný región stáť v dennodenných kolónach. Dnes tým zabijeme konkurencieschopnosť regiónu a zamestnanosť. A  ovplyvníme prepravu obyvateľstva, tovaru EU, Slovenska aj regiónu."

Doplnené stanovisko 30.5. 2020

"Dnes sa nám karty odokryli.

Diaľničný úsek D3 Čadca Bukov – Svrčinovec sa blíži do finále. Dnes sa už ukazuje úžasné stavebné dielo. Za chvíľu sa skončí dopravný problém Horných Kysúc a vieme, že sa presunie do Radole. Bude to problém Dolných Kysúc? Alebo celých Kysúc? Alebo podstatne väčšieho regiónu?

Odpoveď je jasná! Je to európsky problém s dopadom na celé Kysuce! Znásobený rekonštrukciou dopravného uzla Žilina, nedostavanosťou Višňového. Samozrejme veľký vplyv má aj dostavba ciest v Čechách a Poľsku.

Dnes sa nám spočítajú chyby minulosti a súčastnosti.

Dnes vieme o politických vplyvoch na zastavenie výstavby, ale dnes vieme aj o regionálnych vplyvoch, ktoré úspešne blokovali ešte výstavbu D18, neskôr D3. Súdne spory, stanoviská mesta KNM v 1996, 1998, petícia v 2000, presunutie diaľnice do tunela a podobné vplyvy poslúžili ako argumenty na zastavenie a oddialenie príprav.

Musíme priznať, že na súčasnom stave máme polovičný podiel. Kysuce majú 120000 obyvateľov, širší región cca milión obyvateľov. Je na mieste otázka, čo s dopravou na Kysuciach. Necháme to tak? Vyriešime si mesto? Vyriešime Dolné Kysuce? Celé Kysuce? Musíme nájsť strednodobé riešenie na 5-6 rokov.

Všade počúvam reči o bezpečnosti. My v D3preEurópu hovoríme o bezpečnosti a plynulosti.

Plynulosť je kľúč k riešeniu 1/11. Plynulosť dopravného prúdu, ktorý má prekážky na šiestich nechránených prechodoch pre chodcov, jednej svetelnej križovatke, 25 T križovaní a desiatkach výjazdov z domov a polí. Len v Povine je 32 priamych výjazdov z rodinných domov na medzinárodnú cestu...

Do doby dostavby D3 musíme prijať množstvo opatrení, opraviť mosty, urobiť premostenie križovatky, pripraviť obchádzky.

Spolu s NDS, SSC, políciou SR rozmýšľame nad podobným riešením aké je vo Vrútkach. Chránené ostrovčeky pre chodcov. Priraďovacie, odbočovacie pruhy, dopravné zálivy. Spolupracujeme so Žilinskou univerzitou, projektantom a dopravnými inžiniermi. Riešenie dopravného prúdu nie je politika.

Žilinská župa vstúpila do tohto procesu ako koordinátor činností NDS, SSC, regiónov. Hľadá riešenia a pracuje na systémových opatreniach. V tomto krízovom čase musia byť Kysuce jednotné, súdržné a konštruktívne.

Je to jediná možnosť."
Ing. Ľubomír Jánoška,  VUC-koordinácia mobility

Návrh riešenia v Radoli nastolil ďalšie otázniky. 

Spoločné vyhlásenie starostov obcí Dolných Kysúc

Stanovisko nám zaslal Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta:
"Všetci občania na Kysuciach očakávajú, že dopravná situácia v našom regióne sa konečne po dekádach rokov bude riešiť komplexne. Všetci vieme, že pod pojmom komplexne vidíme diaľnicu, sieť ciest nižších tried a cyklotrás.

Ale hlavne očakávame, že konečne ľudia, ktorí sú v tomto štáte zodpovední za dopravu, budú robiť to, za čo sú platení, budú konať zodpovedne a v prvom rade pochopia, že doprava má slúžiť ľuďom na uľahčenie a skvalitnenie života a nie naopak.

My, občania Kysúc očakávame, že budú k svojej práci a k nám pristupovať zodpovedne a problém s dopravou raz a navždy vyriešia vybudovaním diaľničného privádzača a diaľnice D3."
Starostovia obcí Dolných Kysúc a primátor Kysuckého Nového Mesta

 

Čo nás teda čaká?

Čas spustenia obchvatu Čadce sa blíži, z krátkodobého pohľadu existujú už len horšie a zlé riešenia (najhoršie je neurobiť nič). Ideálnou možnosťou je okamžité budovanie diaľnice. To však nie je možné, vzhľadom na to, že sa problém roky odsúval na druhú koľaj. Výsledkom je stav, keď výstavbe D3 na Dolných Kysuciach bráni množstvo problémov. Na súčasnej vláde je, aby výstavbu D3 zobrala ako najvyššiu prioritu. Ale aj keby sa jej dobudovanie stalo najvyššou prioritou už v tejto chvíli, kompletnej dostavby sa nedočkáme ani o 5 rokov. Čo dovtedy?

Riešenie situácie nebude ľahké. Musí sa nájsť zhoda - a to v širšom pohľade, ale zároveň sa musia brať do úvahy aj pripomienky dotknutých obcí a to bez politických záujmov. Zhoda však v tejto chvíli, zdá sa, nie je. Až keď sa predloží jasný plán, môžeme žiadať aj o peniaze z EÚ a urýchliť samotnú výstavbu. Tak ako sa darí (konečne) dobudovať obchvat Čadce. Podarí sa to aj na Dolných Kysuciach?

Autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: