knm rokovanieMinister dopravy potvrdil, že výstavba D3 bude mať prioritu.

Minister dopravy Andrej Doležal po rokovaniach, ktoré sa konali dnes 4. 6. 2020 hovoril o vážnosti situácie: "Pozorne vnímam celú kritickú dopravnú situáciu na Kysuciach. Všetci sme sa zhodli, že výstavba D3 je absolútnou prioritou, ale hľadáme aj iné riešenia, ktoré pomôžu odľahčiť dopravnú situáciu."

Minister informoval o tom, že sa vypracuje dopravná štúdia, ktorú zhotoví Výskumný ústav dopravný. V nej by sa mal posúdiť aj navrhovaný most, ktorý by viedol ponad križovatku v Radoli. Viacerí starostovia Dolných Kysúc mali k premosteniu výhrady - upozorňovali, že by doprava síce bola plynulejšia, no pre obyvateľov by nemusela byť dostatočne bezpečná. Obávali sa, že by sa jeho vybudovaním ešte viac posunul termín dobudovania diaľnice D3. Pripravovaná štúdia má ozrejmiť čo by dopravnej situácii pomohlo na základe exaktných dát a faktov od expertov.

O pripravovanej štúdii sa vyjadril aj primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda: "Veľmi nás upokojilo, že sa pripravuje dopadová štúdia nielen pre mesto, ale aj pre všetky dotknuté obce od Žiliny až po Oščadnicu a Čadcu."


Privádzač do Kysuckého Nového Mesta

Predmetom rokovania bol aj privádzač do Kysuckého Nového Mesta. Juraj Tlapa, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, o ňom hovorí: "Je vyňatý z D3, najneskôr v októbri vyhlásime súťaž a na jar budúceho roka 2021 chceme začať s výstavbou." Odhadovaný čas výstavby privádzača je dva roky.

privadzac knm


Súčasný stav príprav D3 na Kysuciach:

  • Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač: stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie - 1,40 km
  • Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) - 11,20 km
  • Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. profil stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie - 4,00 km
  • Kysucké Nové Mesto - Oščadnica stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie -10,79 km
  • Zelený most - Svrčinovec stav prípravy: Proces územného konania 0,00 km

Vyjadrenie NDS na otázku aký je súčasný stav a či sú vypracované potrebné dokumentácie pre úseky Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a taktiež Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

"Príprava a výstavba D3 patrí k prioritám rezortu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Prípravu na týchto úsekoch akcelerujeme v maximálnej možnej miere. V prípade úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto pracujeme na dokumentácii k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, v prípade úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica naďalej prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu potrebnú k získaniu stavebného povolenia. Termín predkladania ponúk sa posúval z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a opakovaných otázok uchádzačov. Pre stavbu privádzača v Kysuckom Novom Meste zabezpečujeme inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie potrebné k zabezpečeniu stavebného povolenia. Vzhľadom k aktuálne rôznym dosiahnutým stupňom prípravy a neukončeného procesu verejného obstarávania, uvádzať presné termíny výstavby by nebolo z našej strany korektné."


Prečítajte si viac o tejto téme:

autor: redakcia
foto: mesto Kysucké Nové Mesto

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: