mapa kysuce 18 storocieMapa je zaujímavá najmä svojou mimoriadnou estetickou úrovňou. Pri jej objave bol kysucký historik Martin Turóci.

V Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici sa v roku 2010 podarilo počas výskumu objaviť krásnu rukopisnú kolorovanú mapu. Jej autora nepoznáme a takisto ani bližšie okolnosti jej vzniku. Na základe komparácie s typologicky podobnými kartografickými materiálmi sa odhadom stanovilo obdobie jej vzniku do polovice 18. storočia.

Mapu znovu objavil historik Martin Turóci

Historik Martin Turóci z Kysuckého múzea v Čadci bol v roku 2010 v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici kvôli výskumu kartografických materiálov o Kysuciach. Mapu objavil s pomocou pracovníkov tejto inštitúcie. Mapa zachytáva povodie rieky Kysuce aj s priľahlým sliezskym a moravským pohraničím, spoločne s územím Považia v okolí Žiliny.

Zaujímavá je najmä svojou mimoriadnou estetickou úrovňou

Pravdepodobne slúžila najmä pre základnú orientáciu pri presune medzi jednotlivými sídlami. M. Turóci: "Táto mapa bola vyhotovená schematicky bez presnejších kartografických základov, takpovediac od oka, čo znamená že jednotlivé lokality na nej nie sú zaznačené kartograficky korektne a ich pozícia v praxi nezodpovedala realite."

Zobraziť mapu v plnej veľkosti >>

mapa kysuce 18 storocie v

Mapa zobrazuje obce v podobe schematických domových zástavieb. Pri niektorých je vyobrazený aj kostol a nie je vylúčené, že autor v niektorých prípadoch reflektoval reálny vzhľad týchto sakrálnych stavieb. Na mape sú navyše zakreslené aj Budatínsky a Strečniansky hrad a niektoré hornopovažské obce.

"V hornej časti zas nachádzame vyobrazenie pevností tvoriacich súčasť fortifikačného systému vybudovaného v oblasti uhorsko-sliezkeho pomedzia známeho pod názvom Jablunkovské šance. Mapa schematicky zachytáva taktiež viaceré vodné toky, z ktorých však pomenúva iba dva najvýznamnejšie ‒ Kysucu (Fluvius Kisucza) a Váh (Fluvius Vagus).Táto výnimočná  a unikátna mapa patrí do zbierkového fondu Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici," dodáva M. Turóci.

Odkiaľ je názov Lúpežov?

V historických prameňoch sa uvádza, že sa v 17. a zač. 18. storočia hlboké lesy, horské samoty a salaše na hraniciach Uhorska, Moravy a Sliezska stali útočiskom tamojších zbojníkov. Na krížnych cestách prepadávali pocestných, obchodníkov so soľou, dobytkom, vlnou a drevom. Ich výboje boli také časté a nebezpečné, že vtedajší kartografi namiesto názvu obce Vysoká (od slova vysoký, vysoko položená obec), začali do máp vpisovať aj nelichotivý názov Lúpežov.

autor: redakcia
foto: Krajský pamiatkový úrad Žilina

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: