zvl kysucke nove mestoDušana Šinalová píše o histórii významného závodu na Kysuciach.

„29. októbra 1950 z robotných rúk pracovného kolektívu Závodov na výrobu ložísk vyšiel prvý výrobok – ložisko 6204,“ píše sa v knihe 25 rokov ZVL Kysucké Nové Mesto. Ďalej sa uvádza: „Výstavba závodu bola súčasťou cieľavedomého spriemyselnenia Slovenska podľa generálnej línie výstavby socializmu v Československu, prijatej IX. zjazdom Komunistickej strany Československa.“

prvy vykopPrvý výkopO výstavbe závodu sa rozhodlo ešte v roku 1947 z dôvodu zbaviť sa závislosti na dodávateľoch ložísk zo západu a vybudovať vlastnú výrobu v republike.

Umiestnenie fabriky v KNM podporil vtedajší mestský aj okresný národný výbor z dôvodu zvýšiť zamestnanosť a rast životnej úrovne v regióne. Zároveň ponúkli na jeho výstavbu 500 000 m2 stavebných pozemkov.

Prvý výkop bagrom 10.10. 1948 urobil podpredseda vlády ČSR Viliam Široký. Stavba mala pracovný názov VALO. Výstavbou bol poverený národný podnik Zbrojovka Brno. Zaškoľovanie zamestnancov prebiehalo v ZKL Brno-Libeň.

pracovnici zvlRusnák Ernest, Chorbak Štefan, Švaňa Štefan a Muzika Vinco, občania Ochodnice ako prví prichádzali z materského závodu Brno-Líšeň a umiestňovali obrábacie stroje v nových halách v KNM.

Slávnostné spustenie

Presne pred 70 rokmi 29. 10. 1950 v nedeľu bola slávnostne spustená prevádzka v objekte č. 1 v južnej časti za účasti štátnikov a tisícov ľudí z mesta a okolia. Jednoradové radiálne guľkové ložisko 6204 bolo prvým ložiskom vyrobeným na Slovensku.

zaucanieImrich Blaho pri zaúčaní nového pracovníka na tyčových poloautomatoch v roku 1951.

Rozbeh výroby v podstatnej miere umožnila aj technická pomoc Sovietskeho zväzu, ktorý odovzdal závodu technickú dokumentáciu 900 typorozmerov ložísk. O dva mesiace neskôr sa začala výroba v objekte č. 5, neskôr v dvoch tretinách objektu č. 1 a náraďovni.

prvi pracovniciPrví pracovníci pri spúšťaní výroby ložísk 1951. Chorbak Štefan, Radolcová Margita, Radolec Anton, Chorbaková Anna, Rusnák Ernest z Ochodnice.

Postupne sa stavali ďalšie objekty závodu, hala č. 2 a vodovod v roku 1952, č. 3 a 4 v roku 1953 spolu s kotolňou, rozvodmi stlačeného vzduchu a oplotením. V roku 1954 sa vybudovali cesty a kanalizácia. Rok 1955 sa niesol v znamení ukončenia výstavby kaliarne a vývarovne. V rokoch 1953-1956 nastalo rapídne rozšírenie výroby, podnik vyrábala 60 základných typorozmerov valivých ložísk až do priemeru 300 mm. Pre 70 detí boli otvorené detské jasle v roku 1957.

Začala sa výroba polotovarov vo vlastnej kováčni, do užívania sa dal sklad nafty, kompresovňa, požiarna zbrojnica, garáže, kalové polia. Vstupná časť závodu, administratívna budova so zdravotným strediskom, neutralizačná stanica, sklad horľavín, opravovňa strojov a učňovské dielne boli dané do užívania v roku 1959. O rok neskôr sa dokončila predajňa pred podnikom, zrekonštruovala sa kováčňa, rozšírilo kúrenie, kabelizácia, časť ciest a vlečka.

zvl kysucke nove mestoVstupná brána

V roku 1961 sa vybudoval sklad drôtu, stoláreň a práčovňa. Do užívania sa v roku 1963 dala čerpacia stanica a centrálny sklad petroleja. Prvá etapa výstavby podniku sa skončila vybudovaním rozvodne v roku 1964. To už sa vo fabrike vyrábalo 60 základných typorozmerov guľkových ložísk, 30 ihlových ložísk, 200 valčekových ložísk, 600 rozličných modifikácií odvodených od týchto základných typov ložísk. Vo svojich začiatkoch fabrika niesla názov Závody presného strojárstva, na neskorší známy pojem ZVL (závody valivých ložísk) bola premenovaná v roku 1966.

delegacia statnikovDelegácia štátnikov 

Významnými míľnikmi v nasledujúcich rokoch bolo začatie výroby v objekte centrálnej guľkárne (1973), vybudovanie odborovej kováčne v roku 1979 s ročnou produkciou viac ako 25 tisíc ton výkovkov pre potreby ložiskových podnikov a v roku 1982 sprevádzkovanie odborovej telieskárne. Pre vlastné potreby a potreby sesterských podnikov v Skalici a Bytči sa v podniku vyrábali jednoúčelové stroje.

V osemdesiatych rokoch došlo k markantnému zlepšeniu v oblasti kvality, až 60 percent ložísk sa vyrábalo v prvej triede. Výrazne narástla presnosť ložísk, čo sa prejavilo v minimálnom množstve reklamácií. Za 40 rokov výroby ložísk sa v závode vystriedalo 30 tisíc zamestnancov a vyrobilo sa viac ako 400 miliónov ložísk

Zmeny po roku 1990

zvl zavodPo roku 1990 nastalo búrlivé obdobie, došlo k masívnemu prepúšťaniu, k personálnym zmenám na najvyšších postoch podniku. Objem výroby poklesol, znížil sa počet zákaziek, pritom ešte v roku 1989 sa vyrobilo 12 066 883 ložísk. Štátny podnik sa v roku 1993 transformoval na akciovú spoločnosť, ktorá sa v roku 1994 transformovala na KLF-ZVL, a. s. Tradícia výroby v legendárnom kysuckom podniku pokračuje aj dnes, ale už prostredníctvom iných fabrík a spoločností – OMNIA-KLF, KINEX-BEARINGS, SCHAEFFLER a pod.

Ložiská z Kysúc sa naďalej kotúľajú nielen po celej republike, ale aj svete.

Použitá literatúra:

Čo hovorí história. In Kysucký priekopník, 1990, roč. 35, č. 19 (16.10. 1990), s. 1-2
STRAŇAN, Milan : 25 rokov ZVL Kysucké Nové Mesto. Martin: Osveta, 1975.
STRAŇAN, Milan : 40 rokov ZVL Kysucké Nové Mesto. Kysucké Nové Mesto: ZVL, 1990-

Dušana Šinalová

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: