janoska zps stretnutia 128.8.1992 sa na sneme podnikateľov Kysúc rozhodlo o založení okresnej pobočky Združenia podnikateľov Slovenska. Za predsedu bol zvolený Ing. Ľubomír Jánoška. Prečítajte si ako hodnotí uplynulých 30 rokov.

Bol to významný krok k spoločenskej zodpovednosti a základ pre riešenie hospodárskych výziev. Okresná pobočka svojou činnosťou naviazala na neformálne združenie podnikateľov, ktoré vzniklo v decembri 1989 pod vedením Petra Prívaru a Jána Tichého.

ZPS-Čadca je združenie, ktorého hlavným cieľom bolo prispieť k vybudovaniu modernej a rozvinutej ekonomiky - zmeniť hospodárstvo zo socialistického plánovania na trhovú ekonomiku.

Hlavných úloh bolo viacero: čo najširšia privatizácia, obmedzenie priamych zásahov štátu do ekonomiky, zrušenie prerozdeľovacích mechanizmov ekonomiky a ochrana trhu pred klientizmom. Vytvoriť stabilnú legislatívu, jednoduchú a spravodlivú, ktorá vytvorí práva a povinnosti voči štátu. Vytvorenie systému súdnictva na ochranu práv jednotlivých subjektov. Najdôležitejšou úlohou regionálnej pobočky bolo informovať, propagovať a pomáhať rozvoju podnikania, ako nevyhnutného faktoru zamestnanosti a prosperity regiónu.

zdruzenie podnikatelov kysuc 1992Začiatky v roku 1992

Uplynulých 30 rokov je možné rozdeliť na 3 etapy

1. etapa – dynamické zmeny, tvorba zákonov, prostredia, vzťahov a prvého kapitálu

V tejto etape bol prechod na nový typ hospodárstva. Obdobie zahŕňa rozvoj súkromného podnikania, otvorenie zahraničného obchodu, malú, veľkú privatizáciu, transformáciu bankového sektora.

Dôležitým faktorom bolo mimoriadne ťažké obdobie rastu nezamestnanosti úpadkom ZVL KNM, Tatra Čadca, Slovena a KDZ v Krásne a Turzovke. Významným faktorom bolo vyše 12 000 pracujúcich na Ostravsku, ktorí po rozdelení Československa, ale aj zmenách hospodárstva postupne prichádzali o prácu.

Našou úlohou bolo tvrdo pracovať na propagácii podnikania. Jedinečnou myšlienkou bola Výstava kysuckých podnikateľov. Táto bola zdrojom informácií a motivácie pre množstvo začínajúcich firiem na Kysuciach.

vystava podnikatelov kysuc 1

vystava podnikatelov kysuc 3 

vystava podnikatelov kysuc 2 

ZPS sa stalo zakladajúcim členom Regionálnej a rozvojovej agentúry. Bol to pilotný projekt Európskej únie pod názvom PHARE, pomoc pre regióny. Urobilo sa množstvo práce a investícií. Súčasťou RRA bol Kysucko-Považský podnikateľský fond, ktorý priniesol zdroje EÚ na rozvoj regiónu už v roku 1994.

ZPS sa stalo členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a partnerom Fondu zamestnanosti Čadca. Z fondu boli podporené projekty na vytvorenie pracovných miest. Bol to nesmierny boj s nezamestnanosťou, ktorá bola na Kysuciach jedna z najvyšších na Slovensku.

kovac navsteva cadca

kovac navsteva cadca 2

2. etapa - stabilizácia prostredia, daňové reformy a vstup do EÚ.

Druhá etapa je symbolizovaná príchodom zahraničných investorov do strojárenstva a automobilového priemyslu. Taktiež investíciami do dopravnej infraštruktúry.

Súkromné podnikanie sa stabilizovalo a prevzalo významnú úlohu pri tvorbe HDP a zamestnanosti na Kysuciach.Vyrástlo množstvo malých firiem a sústredili sa v priemyselných zónach obcí a miest Kysúc. Zmena hospodárstva bola dovršená.

3. etapa - nové výzvy

Od roku 1989 sa zmenilo takmer všetko. Zmena politického systému, rozdelenie republiky, vstup do EÚ, prijatie Euro, zmena trhov, globalizácia. Významné zmeny v komunikácii, digitalizácii, mobilite a spoločnosti tvoria novú základňu pre budúce výzvy. Tieto nové výzvy sú dynamické a podliehajú svetovým trendom.

Združenie podnikateľov sa v tejto etape zameralo na dve oblasti: čo ďalej s firmami, ktoré boli vybudované po roku 1989. Generácia zakladateľov zostarla, je potrebné hovoriť o zložitej problematike nástupníctva vo firmách. Ide o zachovanie tvorby HDP a zamestnanosti. Táto úloha je trvalá.

Významnou úlohou ZPK v tomto období je boj o zrýchlenie výstavby dopravnej infraštruktúry aktivitou D3preKysuce a D3preEurópu. Výstavbou dopravnej infraštruktúry sledujeme pripojenie regiónu k Európe.

d3 pre europu 1

d3 pre europu 2

Dnes bilancujeme 30 rokov pôsobenia ZP Kysúc

Prešiel sa obrovský kus cesty zmien, množstvo času venovanému tvorbe stratégie. Z niekoľkých podnikateľov v roku 1989 sú dnes tisícky. Firmy v roku 1989 boli iba štátne. Dnes sú stovky kysuckých firiem prínosom pre hospodárstvo a výrobky nájdeme po celom svete.

Keď dnes idem po Kysuciach a vidím pekné firmičky, mám radosť a nebanujem prácu, ktorú sme tomu venovali.

Nedá sa spomenúť všetkých, ktorí na projekte ZPK pracovali. Sú to stovky, možno tisíce. Boli to ľudia, ktorí zmenili Kysuce.

predsedovia zpk 1

Pre úplnosť uvádzam predsedov ZPK v jednotlivých obdobiach:
Ing. Ľubomír Jánoška - 1992-1996
Jozef Kondek ZPS CA - 1996-2019
Miroslav Krasňan a Ján Horvát ZPS KNM - 1996-2001
František Sidor ZPDK 2- 001-2015
Ing. Ľubomír Jánoška ZPK - 2015-2022

lubomir janoska

predsedovia zpk 2

predsedovia zpk 3

Za výrazný prínos pre rozvoj hospodárstva Kysúc boli členovia ocenení titulom Osobnosť Kysúc a ZPK ocenené Cenou mesta KNM 2019.

Kysucké výstavy boli symbolom začiatkov podnikania. Návštevy prezidentov, premiérov a ministrov vo firmách ZPK boli prejavom úcty k práci. Terajšie percentá nezamestnanosti sú výsledkom, že transformácia hospodárstva sa podarila.

Záverom: Keď som začínal v 1992, mal som 30 rokov, ohromnú silu, víziu, odvahu aj vzdelanie zmeniť ekonomický systém. Dnes pomaly odchádzam do dôchodku a som spokojný. Mám radosť z práce mladšej generácie a prajem jej veľa sily, vízií, odvahy, vzdelania na prijatie nových výziev do budúcnosti. Čakajú ju dôležité úlohy v adaptácii na klimatické zmeny, transformáciu energetiky, dopravné problémy, možné zmeny v globálnej politike a bezpečnosti. Môže sa jednať o množstvo nových impulzov a je potrebné ich adaptovať do života nášho regiónu.

Výzvy 1989 sme splnili a verím, že spoločnosť si poradí aj s budúcnosťou. Budem držať palce.

Ing. Ľubomír Jánoška

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: