dialnica d3 007Po nedávnom vyjadrení ministra A.Doležala o oddialení výstavby diaľnice D3 na Kysuciach sa ozvali samosprávy či žilinská župa. Tá vydala pravdepodobne ako reakciu na uvedené vyjadrenie tlačovú správu, kde zaznelo aj to, že Žilinský kraj opäť dopláca na chyby minulosti v plánovaní diaľničnej siete.

Žilinský kraj reaguje na informácie o možnom odklade výstavby diaľnice D3, dobudovanie diaľničnej siete TEN-T už neznesie ďalší odklad.

Doplácame na chyby z minulosti

Ministerstvo dopravy a výstavby SR avizuje oddialenie toľko očakávaného dobudovania D3. Žilinský kraj, zdá sa, opäť dopláca na chyby minulosti v plánovaní základnej diaľničnej siete Slovenska. Župa oceňuje všetky kroky ministerstva dopravy, ktoré jeho predchodcovia zanedbali, no posledné informácie na tému D3 znova zaktivizovali krajskú samosprávu v obave, aby projekt nezačal opätovne stagnovať.
„Dnes musíme hovoriť o maximálnej akcelerácii projektov, no nie o reštarte, ktorý by veľmi pravdepodobne znamenal začať úplne od začiatku. To však považujem za absolútne neprijateľné. Nedokončená diaľnica D3 prináša nevyčísliteľné negatívne dôsledky pre obyvateľstvo dotknutého regiónu Kysúc, ale aj obrovské škody pre národné hospodárstvo a priemysel, ktorý sa pred mnohými rokmi etabloval v regióne na základe prísľubov dostavať dopravnú infraštruktúru. Záväzok Slovenska nemôžeme spochybniť a je nutné vnímať, že projekt D3 je „európskym problémom“. Cez diaľnice D1 a D3 pripájame Slovensko k diaľničnej sieti EU, čo je pre proexportnú krajinu ako Slovensko existenčná otázka. Okolité krajiny čakajú, ako si s touto výzvou poradíme,“ vyjadrila svoje znepokojenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Ministerstvo čaká na výsledok Štúdie realizovateľnosti diaľnice D3

Keďže ide o obrovské štátne investície, ktoré Slovensko nedokáže pokryť z vlastných zdrojov, financie na dokončenie TEN-T sú viazané vo fondoch EU. NDS pripravuje projekty na všetkých úsekoch diaľnice D3 medzi Žilinou a Čadcou. Rozsah hodnotenia vplyvov na životné prostredie pre D3, EIA, už stanovilo Ministerstvo životného prostredia SR. Príprava Správy o vplyve na životné prostredie diaľnice D3 sa však zatiaľ nezačala.
Ministerstvo čaká na výsledok Štúdie realizovateľnosti diaľnice D3, kde je župa pripravená pomôcť procesy urýchliť. Už dnes disponuje množstvom vlastnej dokumentácie, ktorú spracovali tímy najlepších odborníkov za účelom analýzy udržateľnej mobility kraja, dopravnej obslužnosti a regionálneho rozvoja. Krajská samospráva zdôrazňuje, že Štúdia realizovateľnosti má projekt posunúť na európsku úroveň, nie ho zastaviť. Závery štúdie je podľa kraja nutné priebežne posudzovať a na základe nich aj upravovať ďalšie etapy v procese, vrátane EIA. „Nad rámec svojej pôsobnosti monitorujeme procesy a aktuálny stav prípravy a výstavby diaľnic v našom kraji. Zároveň aj aktívne vyhľadávame možné rizikové miesta, scenáre, ktoré v prípade nezachytenia môžu spôsobiť problémy. Preto sme v týchto dňoch oslovili ministra dopravy s požiadavkou na stretnutie s aktérmi prípravy D3, aby sme rozptýlili obavy, ktoré postavili región opäť po čase do pozoru,“ doplnila krajská županka.

Oslovili ministra dopravy so žiadosťou na stretnutie s aktérmi prípravy D3

Na vyvolanom stretnutí s ministerstvom chce kraj získať nielen potrebné informácie o harmonograme príprav na zahájenie výstavby D3, ale aj upozorniť na blížiace sa dokončenie diaľničných pripojení, ktoré ohlasujú poľskí a českí partneri už na rok 2023. Kritickým spúšťačom dopravných obmedzení bude tiež nevyhnutná rekonštrukcia mosta v Radoli, ktorá sa má realizovať už v budúcom roku. Kraj sa paradoxne obáva, že spustenie diaľnic za hranicami bude pre Kysuce absolútnou katastrofou. Ak nebude región pripravený na očakávané dopravné obmedzenia, doprave hrozí kolaps. „Jednoznačne chceme s ministerstvom diskutovať aj o okamžitej pomoci pre región do času dostavania D3. Išlo by napríklad o opätovné posilnenie vlakovej dopravy až na úroveň prímestskej dopravy na spojnici Čadca – Žilina, ale tiež o vyvolanú investíciu v podobe vybudovania komunikácie medzi Ochodnicou a Kysuckým Novým Mestom,“ doplnila predsedníčka Jurinová.


Žilinský kraj považuje záväzok Slovenska dokončiť “Hlavnú európsku diaľničnú sieť TEN-T” za najväčšiu infraštruktúrnu prioritu celonárodného rozsahu. Všetky zainteresované strany vyzýva k maximálnemu úsiliu preto, aby bol naplnený časový rámec výstavby D3, ktorý ministerstvo predstavilo verejnosti.

-r-
Foto: NDS

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: