Zmluva na rekonštrukciu mosta na ceste 1/11 v Radoli je podpísaná a zverejnená.

September 2022 by mal byť mesiacom, kedy sa začnú rekonštrukčné práce na moste v Radoli. Zhotoviteľom stavby je firma Strabag s.r.o., cena diela je vyčíslená na 903 905,28 Eur s DPH.

Práce môžu trvať do začiatku leta 2023

„Čo sa týka predpokladu začatia výstavby, rekonštrukcia mosta sa môže začať realizovať tak ako je stanovené v zverejnenej zmluve, predpoklad je september 2022,“ informovala nás Katarína Kupková zo Slovenskej správy ciest.

Na otázku, ako dlho by práce mali trvať odpovedala: „Ukončenie výstavby sa predpokladá do 8 mesiacov od odovzdania staveniska.“

V zmluve sa uvádza, že do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je uvedené obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

Doba prác sa tak môže natiahnuť na takmer jeden rok, k ukončeniu by tak mohlo dôjsť začiatkom leta 2023. Aký to bude mať dopad na dopravu najmä v zimnom období je ťažké predpokladať. Verme, že v tomto období bude zabezpečený prejazd v oboch pruhoch.

Pôvodný zhotoviteľ dôležitého mosta v Radoli z realizácie rekonštrukcie odstúpil. 

Práce na moste mali začať na jar 2022, zhotoviteľ Cestné stavby Liptovský Mikuláš na stavbu vtedy nenastúpil. Ako dôvod uviedol nárast cien materiálov a rozpad subdodávateľského reťazca v dôsledku vojny na Ukrajine. Celková cena zákazky vtedy predstavovala sumu viac ako 700 000 eur.

Mostný objekt v Radoli je zaradený do kategórie 6, čo znamená, že je vo veľmi zlom technickom stave. Mosty v kategórii 7 sa úplne uzatvárajú, rekonštrukcia je teda viac ako nutná. Rekonštruovať sa má horná a spodná stavba objektu a mali by sa obnoviť jeho úžitkové a technické vlastnosti.

Most v Kysuckom Lieskovci sa momentálne neopravuje

Firma Strabag, s.r.o. je zhotoviteľom rekonštrukcie aj na moste v Kysuckom Lieskovci, práce sú momentálne pozastavené. Podľa našich informácií, dôvod prečo sa momentálne nestavia je, že došlo k nepredvídateľnej technickej komplikácii.

Aktuálne sa pracuje aj na stavbe privádzača v Kysuckom Novom Meste.

autor: redakcia
foto: Ľ. Jánoška, J. Mozol

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: