d3 dialnicaNárodná diaľničná spoločnosť zverejnila fotografie z výstavby Čadca, Bukov – Svrčinovec. Zisťovali sme aj stav príprav ostatných úsekov D3 Čadca – Žilina.

Zaujímali sme sa o stav vypracovania projektovej dokumentácie pre úseky Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a taktiež Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a tiež aké sa v súčasnosti robia kroky potrebné pred samotnou výstavbou:

Odpoveď NDS: „Príprava a výstavba D3 patrí k prioritám rezortu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti. Prípravu na týchto úsekoch akcelerujeme v maximálnej možnej miere. V prípade úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto pracujeme na dokumentácii k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, v prípade úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica naďalej prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu potrebnú k získaniu stavebného povolenia. Termín predkladania ponúk sa posúval z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a opakovaných otázok uchádzačov.“

vystavba d3 008


Privádzač v Kysuckom Novom Meste

„Pre stavbu privádzača v Kysuckom Novom Meste zabezpečujeme inžiniersku činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie potrebné k zabezpečeniu stavebného povolenia. Vzhľadom k aktuálne rôznym dosiahnutým stupňom prípravy a neukončeného procesu verejného obstarávania, uvádzať presné termíny výstavby by nebolo z našej strany korektné.“


Kysucké Nové Mesto – dočasné premostenie

Dňa 4.6.2020 sa konala na Kysuciach pracovná návšteva ministra dopravy pána Andreja Doležala, kde sa hovorilo o vypracovaní novej štúdie, ktorú zhotoví Výskumný ústav dopravný. V nej by sa mal posúdiť aj navrhovaný most, ktorý by viedol ponad križovatku v Radoli. Opýtali sme sa teda či sa na tejto štúdii pracuje.

„Podľa našich informácií, Výskumný ústav dopravný pracuje na dopravnej štúdii, spracovanú štúdiu by mal ústav predložiť zhruba do 6 týždňov,“ odpovedala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.


Obchvat Čadce: ide sa podľa termínov

Ako prebieha stavba obchvatu Čadce v čase koronavírusu? Vznikli nejaké komplikácie? Bude dodržaný termín dokončenia stavby?

„Výstavba úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec napreduje podľa harmonogramu. Sprejazdnenie úseku predpokladáme v zmluvnom termíne – december 2020,“ dodáva Eva Žgravčáková v odpovedi NDS.

Prečítajte si viac o tejto téme:

autor: redakcia
foto: NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: