most cadca kysucaMost cez rieku Kysucu v Čadci na ceste 1/11 sa mal začať opravovať v júli 2022, práce mali trvať 8 mesiacov. Most sa však podľa najnovších informácií začne opravovať až v roku 2023.

Slovenská správa ciest (SSC) v marci 2022 informovala, že predpokladaný začiatok prác je v roku 2023, ukončenie výstavby by malo byť v roku 2024

Most je v zlom stavebno-technickom stave

Minulý rok zverejnila Slovenská správa ciest zámer opravovať premostenie ponad rieku Kysuca v meste Čadca, ktoré je v zlom stavebno-technickom stave.

Slovenská správa ciest v zámere zverejnenom v júli 2021 uvádza, účelom stavby je odstránenie veľmi zlého stavebno-technického stavu na existujúcom mostnom objekte a to demoláciou nevyhovujúcej nosnej konštrukcie mosta a jej nahradením novou nosnou mostnou konštrukciou.

Navyše sa uvádza, že objekt vykazuje množstvo porúch, pričom viaceré sú aj statického charakteru. "Poruchy sa týkajú najmä nosnej konštrukcie, ktorá je vo veľmi zlom stave, mostného zvršku a príslušenstva mosta. Vplyvom týchto porúch je most zatriedený do stupňa stavebno-technického stavu VI, čo predstavuje stav veľmi zlý. Dôvodom porúch je najmä vysoký vek konštrukcií, ktoré neboli dlhodobo opravované ako aj preťažovanie mosta, ktorý nebol dimenzovaný na zaťaženie akému je vystavovaný. Zostatková životnosť bola v diagnostike vypočítaná na 4,21 roka."

Ďalší odklad opráv mostov, ktoré sú v zlom stave

Po moste v Radoli ide o ďalší odklad opráv mostov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a už roky čakajú na opravu. Na tento rok je naplánovaná aj oprava mosta v Kysuckom Lieskovci - začiatok tejto výstavby zatiaľ nie je známy, práce by mali trvať 5 mesiacov. 

Most v Kysuckom Lieskovci

 autor: redakcia
foto: J. Mozol, KERIC

Prečítajte si aj:

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: