stanislav machovcakStanislav Machovčák. Podnikateľ, pilot, cestovateľ… Sprevádzal Matku Terezu počas jej návštevy Slovenska. Človek, ktorý videl a spoznal mnoho a mnohých. My sme sa však v našom rozhovore zamerali na menej známy fakt - v roku 1989 organizoval a viedol novembrovú revolúciu, ktorá prebiehala aj v našom okresnom meste Čadca. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili rozhovor nielen na túto tému.

 

Na to aby sa niekto bez postrknutia postavil vážne pred tisíce ľudí ste museli mať určitú motiváciu. Čo Vám na vtedajšom režime vadilo?

machovcak stanislav clanok 005Osobné stretnutie s Jánom Pavlom II. v sídle pápežov v lete roku 1989Ako mladý človek, ktorý vyrastal v rodine siedmich detí, som bol naučený dodržiavať určité pravidlá a pomáhať druhým. Hlavne sa musí spoliehať sám na seba a myslieť krok dopredu. Ako vysokoškolský študent som založil vysokoškolský B – klub v Brne, kde som sa často stretával s rôznymi českými umelcami. Ako sa klub stával úspešnejším, tak narastal tlak na moju osobu, aby som vstúpil do strany. Odolával som asi dva roky, pretože v tejto otázke som bol dosť rozpoltený. Na stane jednej som bol veľmi sociálne založený a na strane druhej som v režime pociťoval zviazanosť a brzdu v mojom rozvoji. Chcel som sa odborne rozvíjať a hlavne spoznávať krajiny mimo nášho regiónu.
Pred ukončením vysokoškolského štúdia ma spolužiak a dobrý kamarát presvedčil, že bez vstupu do strany bude naša budúcnosť veľmi neistá. A tak som sa v roku 1985 stal kandidátom strany. Po príchode do praxe som ale začal vidieť realitu jednej vládnucej strany na čo som bol veľmi citlivý. Preto som v lete 1989 štyri mesiace pred nežnou revolúciou zo strany vystúpil. Ovplyvnila to hlavne moja práca v stavebnom podniku v Čadci, kde som videl, že vedenie v prvom rade hľadí na svoje záujmy a až potom na zlepšovanie podmienok pre pracujúcich. Boli to veľmi triviálne veci ako: teplá voda a čisté šatne.

Po vystúpení zo strany som začal mať vyhrážky, odpočúvanie telefonátov a nastala hlavne obava zo straty zamestnania. Pre niektorých som sa stal triednym nepriateľom. Samozrejme bol som zmierený so všetkým i keď sme čakali prvé dieťa. Manželka bola v druhom mesiaci tehotenstva a pevne stála pri mne a podporovala mňa.

machovcak stanislav clanok 002Sprevádzanie Matky Terezy pri návšteve Čadce v roku 1990Vrátim sa teraz k Vašej otázke: „Čo mi na vtedajšom režime vadilo?“ Vadilo mi, že sa otvorene nediskutovalo, cítil som niveletu odborných vzťahov, hlavne to, že odmena vysoko odborného alebo pracovitého človeka bola rovnaká, ako odmena žoviálneho alebo nezodpovedného človeka. Vytvárali sa kádrové rezervy, ktoré neboli na báze odbornosti, ale politických nominácií. Vcelku pozitívny pohľad na režim bol z tej strany, že spravodlivejšie prerozdeľoval profit medzi všetkých obyvateľov našej krajiny. Ale aj tak som sa cítil spútaný a neslobodný.

 

Skúste popísať deň, ako to celé na Matičnom námestí prebiehalo

Pred generálnym štrajkom som intenzívne hľadal spojencov na organizovanie stretnutia občanov na námestí pred kultúrnym domom. Vnútorne som bol rozhodnutý, ak nebude tento štrajk mať kto viesť, že sa na to podujmem. Mal som len 26 rokov, tak som predpokladal, že staršia generácia sa toho ujme. Zhruba okolo desiatej hodine od rána v deň štrajku som sa išiel pozrieť pred Dom kultúry, kde som v zádverí za sklom uvidel pripravené ozvučenie. Zakrátko na to prišiel údržbár a elektrikár v jednej osobe. Spýtal som sa, že pre koho to nachystal. Odpovedal, že pre nikoho, ale že dúfa, že sa vedenia štrajku niekto ujme. Moja reakcia znela, nech ozvučenie námestia pred 13. hod. pripraví, že sa toho podujmem.

machovcak stanislav clanok 003Ponovembrové námestie v Čadci v roku 1990 - Návšteva Matky TerezyKeď som na námestie prišiel zhruba 30 minút pred generálnym štrajkom, ozvučenie už bolo vonku a na námestí sa nachádzalo okolo 5000 ľudí. Vošiel som do foyeru kultúrneho domu a videl som aktívnych zväzákov a členov strany, ako si chystajú program štrajku. Spýtal som sa hlavného predstaviteľa, či to myslí vážne. Oni odpovedali, že áno, že ich poverilo vedenie okresného výboru strany. Ja som odpovedal, že to snáď nie je pravda a prízvukoval som im, že štrajk povediem ja. Dotyční môj príbeh zo stranou poznali, a po zvážení sa vyjadrili, že od vedenia štrajku ustupujú. Tento ich postoj si dodnes vážim. Zhruba desať minút pred zahájením štrajku som si premyslel scenár a uvítací príhovor. Nebolo mi všetko jedno, lebo pri vystúpení na tribúnu som zazrel vyše desaťtisíc nadšených a odhodlaných občanov. Manifestačný štrajk prebiehal veľmi emotívne, ale hlavne slušne. Samozrejme nikto ani netušil, ani ja, že nežná revolúcia je organizovaná čiastočne stranou. Pred skončením štrajku prišiel za mnou hlavný šéf polície a požiadal ma, aby som vyzval tých, ktorí chcú ďalej bojovať za zmenu režimu, aby sme sa ihneď zišli vo veľkej zasadačke kultúrneho domu a zvolili si orgány novovzniknutého hnutia Verejnosti proti násiliu. Väčšina z nás to samozrejme nemala v pláne. Zišlo sa nás asi 100 občanov rôzneho sociálneho postavenia a názorového portfólia. Po polhodinovej diskusii sme zvolili zhruba 11 členov hnutia VPN a ten si zvolil za predsedu mňa, s čím som po dlhšej úvahe súhlasil. Tým sa kysucký región prihlásil k politickej zmene nášho štátu. Samozrejme, štvrtý článok ústavy bol stále v platnosti, čo sme si uvedomovali. To znamenalo, že armáda mohla ešte kedykoľvek zasiahnuť. Ja som všetky veci robil s nadšením a hlavne som bol presvedčený, že všetko vychádza z vnútorných potrieb ľudí. Novozvolený orgán hnutia VPN začal ešte v ten večer intenzívne pracovať.


Vtedy ste to tak nevnímali, ale mnoho ľudí sa postavilo pred ľudí z kalkulu. Možno mali viac informácií. S odstupom času ten pohľad dozreje. Zmenili by ste niečo na svojom konaní?

V minulosti mladá generácia v totalitnom režime nemala veľa detailných informácií o fungovaní režimu tej doby. Médiá boli cenzurované, rušené a často účelové. Človek sa musel spoliehať len na osobné kontakty a hlavne čítanie medzi riadkami.

machovcak stanislav clanok 001Osobné stretnutie s astronautom Eugenom CernanomTento informačný múr v človeku vytváral zvýšený apetít po odboji a hlavne zmene systému. Áno, ľudia, ktorí mali presné informácie, alebo spolupracovali so štátnou bezpečnosťou, neboli hnaní čestnými pohnútkami, ale zrejme vstupovali do procesov veľmi pragmaticky a účelovo. Ja ale verím, že tých nadšených bola väčšina.

Keď sa pozerám s odstupom času tridsiatich rokov, musím povedať, že by som konal rovnako, i keď z dnešného pohľadu sa mi zdá, a hlavne som o tom presvedčený, že zmena režimu sa organizovala zvnútra komunistickej strany, na čo sa pripravovala vedúca strana od roku 1986. Čo sa týka mediálnych informácií, v dnešnej dobe nevidím až taký veľký rozdiel oproti minulému režimu.


machovcak stanislav clanok 006Druhé zamestnanie - Obchodný pilotV dnešnej dobe zaznieva stále viac akási nostalgia za socializmom. Pravdaže boli pozitíva, ale negatív bolo omnoho viac. Navyše krajina začala v osemdesiatych rokoch stagnovať. Vidíte to aj vy tak?

Každá nostalgia za minulým režimom je hlavne umocňovaná tým, že ľudia spomínajú na dobu, v ktorej boli mladší. Vidia to viac pozitívne, lebo mali viac energie a hlavne boli produktívnejší. Víťazí viac subjektívny ako reálny pohľad na danú dobu. Socialistické zriadenie nám viac menej prinieslo výsledky volieb po roku 1948 v Českej republike. Na rozdiel od Čechov, Slovensko bolo viac agrárnou krajinou ako priemyselnou. V každom priemyselnom odvetví sa viac-menej formuje sociálne myslenie cez odbory, kde zamestnanci podnikov cítili väčšiu pospolitosť.
Nedá sa ale odoprieť, že sociálne vymoženosti ľudí po II. svetovej vojne mali stúpajúcu tendenciu. To malo vplyv na zlepšenie životnej úrovne jednotlivca a hlavne sa menil ráz krajiny. Stavali sa nové vodné diela, cesty, sídliská a občianska vybavenosť. To sa odohrávalo v materiálno-sociálnej oblasti. Protiváhou materiálneho rastu musí byť aj duchovný rast jedinca a spoločnosti. Ten jednoznačne po roku 1968 začal zaostávať. Jednalo sa o normalizačné obdobie a keď sa k tomu pripojila technologická zaostalosť voči západu, veci začali dostávať rýchly spád.
Podľa môjho názoru, nositelia moci to pochopili ešte skôr ako radový občan, a preto sa začal vnútorný boj o zmenu režimu zvnútra straníckych štruktúr. Ešte viac to urýchlil nástup Michaila Gorbačova v Sovietskom zväze.


Zažívame zvláštnu dobu. Manipuluje sa s ľuďmi a ide sa až na základné city. Zneužívajú sa hodnoty ako je rodina, národ. Alebo naopak, bojuje sa za “práva“, ako to nazvať, povedzme zvláštnych skupín. Novým bojiskom je internet. Na túto tému by bolo mnoho otázok, ale zjednoduším: Vy ste videli a zažili veľa. Za čo dnes stojí bojovať?

Z môjho pohľadu ľudstvo posunuli smerom dopredu tri vynálezy. Prvé bolo koleso, čím sa začalo rýchlejšie presúvanie materiálu a armád, druhým hnacím motorom bola parná energia, čím sa začal prudký rozvoj produktivity práce. Tretím a zatiaľ posledným vynálezom je internet, ktorý má na svedomí globalizáciu a rýchly posun informácií. To vplýva aj na zmenu štruktúry mediálnych výstupov. Z toho dôvodu v mediálnej oblasti vznikol nový fenomén, a to je overovanie informácií a ich hygiena. Je to náročný proces, ktorý nie všetko dostatočne overí a z toho dôvodu dostávame rôzne skreslené informácie. Zdá sa mi, že s týmito skreslenými informáciami pracujú aj verejnoprávne inštitúcie, čo nie je dobré. Je potrebné za tým hľadať rôzne skupiny a ideológie, ktoré často víťazia nad zdravým rozumom.

machovcak stanislav clanok 008Otvorenie Slovenského betlehemu v roku 1995 s autorom betlehema pánom Jozefom PekaromČasto sa mi stáva, keď cestujem po svete, že informácie nie sú pravdivé, ale skreslené. Už dávno sa vytratil význam slova žurnalista, ktorý mal naozaj aj adekvátne vzdelanie.

Dnešná doba nám dala možnosť cestovať a komunikovať o rôznych veciach, ale doba dnes je nastavená na jeden pojem, a to je profit a HDP. To mení charakter spôsobu života a podporuje individualizmus, čo je nebezpečné pre spoločnosť ako celku a hlavne pre rodinu ako základ štátu.

Niektoré menšiny si vybrali tento spôsob pomalého rozkladu ako taktiku tichej duchovnej vojny. O týchto veciach je potrebné otvorene hovoriť a hlavne je potrebné ochraňovať rodinu a národ, pretože zvyšovaním životnej úrovne ľudí sa znižuje citlivosť ich vnímania, pri porušovaní ich demokratických princípoch.


Každopádne vďaka 17. novembru sa Vám otvoril priestor, mohli ste podnikať, cestovať …. Aký bol Váš príbeh po 17. novembri 1989 doteraz?

Zhruba päť týždňov po 17. novembri, ako predseda VPN okresu Čadca, som sa zamýšľal ako ďalej. Videl som veľa reakcii rôznych charakterov, vstup do VPN rôznych infiltrovaných indivíduí a vypočul si veľa osudov v bývalom režime a rôznorodosť riešení v ďalšom vývoji.

machovcak stanislav clanok 007Jedna z návštev svetových krás - Machu Pichu v Peru

Napriek tomu, že sa blížila chvíľa kooptovania poslancov do federálneho zhromaždenia, po vnútornej úvahe s mojou manželkou som sa vzdal politickej angažovanosti a začal som podnikať v stavebnej a projektovej činnosti. Miesto predsedu VPN prevzal za mňa Ing. Štefan Bačinský, ktorý neskôr robil veľkú politickú kariéru v Prahe.

machovcak stanislav clanok 009Otvorenie pamätníka Mórica Beňovského na Madagaskare v roku 2012V roku 1990 navštívila Čadcu misionárka lásky Matka Tereza z Calcaty, a já so mal tú česť ju ako bývalý predseda VPN čiastočne privítať a sprevádzať. V tú chvíľu si človek ani neuvedomoval, s kým má tu česť. Zhruba po roku som vstúpil do KDH, v ktorom som zotrval do roku 2012. Toto obdobie hodnotím z dvoch pohľadov. Veľa ľudí v tomto hnutí bolo čestných, ale riadenie mali v rukách často ekonomický gauneri. Dnes by som do takej strany už nevstúpil. Náročnosť podnikania šla ruka v ruke s dynamickými legislatívnymi zmenami. Mal som to o to náročnejšie, že podnikám do dnešného dňa len s úverovým zaťažením, a do dnešného dňa som nerealizoval ani jednu štátnu zákazku.
Kladne môžem hodnotiť otvorenie sveta pre cestovanie, kde človek vždy prinesie nové poznatky do svojej vlasti. Navštívil som každý kontinent okrem Antarktídy. Naučil sa čiastočne používať svetový jazyk. Cestovanie mi urýchlilo môj druhý diplom. Je to diplom obchodného pilota.

V roku 2010 som dostal ponuku pracovať ako predseda dozornej rady Letiska Bratislava. Ako stavebný inžinier a obchodný pilot som videl veľa nezrovnalosti pri výstavbe nového terminálu. Dostal som sa medzi dva kamene. Pani Bubeníkova z fondu národného majetku ma volala na koberčeky, že o čo mi ide, ale po vyhrážkach fyzickou likvidáciou som sa vzdal funkcie, a s čistým štítom som odišiel budovať pamätník Mórica Beňovského na Madagaskar. Mal som vzťah k veciam národným, pretože som sa v minulosti podieľal aj na výstavbe Domu Božieho Narodenia v Rajeckej Lesnej. Mesto Antalaha my za zásluhu o výstavbu pamätníka udelilo trvalý pobyt. Tak od roku 2013 čiastočne žijem na Madagaskare a čiastočne na Slovensku. V súčasnej dobe stále pokračujem v podnikaní, lietaní a užívam si krásne chvíle s vnúčikmi.

Pán Machovčák, ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Peter Kolembus


Odporúčame tiež:

Drevárske závody v Krásne zamestnávali celé rodiny. Kam sa podela ich zašlá sláva dnes?
Video November 1989 v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: