mapa automat cadcaSlovensko ako krajina naďalej ostáva v čiernej farbe. Posledné testovanie odhalilo, že situácia na Slovensku sa vo väčšine regiónov zhoršila. Kysuce zatiaľ ostali v II. zóne, aké pre nás platia pravidlá?

Posledné dni opäť narastá počet hospitalizovaných a denne zomiera približne sto pacientov, reprodukčné číslo je mierne nad hodnotou 1. Situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa mierne zhoršila. Skonštatoval to minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý zverejnil včera 9.2.2021 aktuálnu mapu okresov podľa covid automatu.

Zoznam okresov a stupeň varovania:

epidem 0902 9 galeria

cadca umiestnenie

COVID AUTOMAT - mapa okresov:

mapa covid 9 2 2021

 

Čo to pre Kysučanov znamená? V podstate sa od minulého týždňa nič zásadné nemení, preto si to zhrňme:

Kto sa netestuje

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu

Kde test potrebujete 

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení
 • cesta do: čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky
 • na výdajne miesto e-shopu, zásielkovne
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • cesta na najbližší zberný dvor
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania.
  (test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra)

Školské zariadenie: Žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

Cesta do práce: Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od stredy 10. februára.
V okresoch v II. stupni varovania COVID automatu teda aj v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto je potrebný od 15. februára test nie starší ako 14 dní. Pre okresy v I. stupni varovania je potrebný test nie starší ako 21 dní - tu sa momentálne nenachádza žiadny okres.

Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporúča sa, aby sa testoval každých 7 dní. Platí to pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.

testovanie kysuce

Kde sa dostanete aj bez testu

Bez testu na koronavírus si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska
 • zdravotnícke zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti.
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • súdne pojednávanie
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu

Chaty a stretávanie sa s inými ľuďmi

Dlhší pobyt v prírode na chate alebo chalupe i keď vlastnej naďalej nie je povolený. Dôvodom je obava zo zhromažďovania veľkého množstva ľudí.
Rovnako zostávajú zakázané návštevy. Výnimku nemajú ani stretnutia s ľuďmi mimo domácnosti vonku.

Rúška sú naďalej povinné v interiéri, exteriéri aj v extraviláne. Odporúča sa používať respirátor.

Môže vás zaujímať:

 autor: redakcia
mapy: korona.gov.sk
foto: Vysoká nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: