covid dovolenkaSo začínajúcimi prázdninami sa opäť začína letné dovolenkové obdobie. Predchádzajúce dva roky boli poznačené pandémiou COVID 19, ktorú zapríčinil rýchlo a nebezpečne sa šíriaci vírus SARS-CoV-2.

Cestovný ruch bol značne obmedzený, prispôsobený novovzniknutej situácii a tak bol obmedzený aj náš pohyb, či pobyt. Pandemické opatrenia sa síce zrušili, no opäť sa zvyšuje počet ochorení na COVID-19, ktoré spôsobujú subvarianty vírusu Omicron (BA.4, BA.5) Treba sa mať neustále na pozore a netreba zbytočne riskovať, nevystavovať sa zbytočnému rizikovému správaniu, aby sme neohrozili seba, či svojich blízkych a tiež iné rizikové skupiny, pre ktorých môže byť toto ochorenie nebezpečné, ba až smrteľné.

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení nás opäť začína lákať návšteva zahraničia. Pred odchodom sa však odporúča najmä zistiť aj epidemiologickú situáciu tej krajiny, ktorú chceme navštíviť, a tak nepodceňovať riziko vzniku a šírenia nákazy.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal odporúčania pre cestovanie na dovolenku do zahraničia:

 • Ak ešte nie ste zaočkovaní, v dostatočnom predstihu pred cestou absolvujte očkovanie proti COVID-19, prípadne využite možnosť posilňujúcej dávky vakcíny (významne tým znížite riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie v zahraničí či po návrate domov),
 • oboznámte sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu, pripravte si potrebné potvrdenia a vyplňte formuláre, ak sú vyžadované (či už v cieľovej krajine alebo prepravcom), a vopred si premyslite, ako budete postupovať v prípade výskytu príznakov COVID-19 počas pobytu v zahraničí,
 • snažte sa dodržiavať dostatočný fyzický odstup - vzdialenosť jeden až dva metre od ostatných,
 • používajte respirátor/rúško na miestach, kde nie je možné udržiavať si fyzický odstup (chirurgické rúško alebo respirátor FFP2), odporúčame chrániť sa najmä v interiéroch s väčším počtom ľudí a v dopravných prostriedkoch,
 • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašľanie a kýchanie do jednorazovej vreckovky alebo lakťa) a dôslednú hygienu rúk (pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou alebo používanie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu),
 • zvážte cestovanie, ak máte príznaky COVID-19, čakáte na výsledky testovania, alebo ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19.(zdroj: ÚVZ SR)

Po návrate zo zahraničia je vhodné zostať pár dní doma, aby sa mohli prejaviť príznaky v prípade nakazenia ochorením. Ak dôjde k prejavu respiračného ochorenia (napr. zvýšená telesná teplota, nádcha, bolesť hlavy, či hrdla a pod.), treba kontaktovať svojho lekára a postupovať v zmysle platnej vyhlášky, ktorá je pravidelne aktualizovaná na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a tiež Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci a je potrebné zostať doma v izolácii. Pre rýchlu diagnostiku po návrate zo zahraničia, príp. pri prejave príznakov respiračného ochorenia, môžu slúžiť aj rýchle domáce samotesty, príp. dať sa otestovať PCR testom na základe odporúčania svojho lekára, ktorý taktiež určí postup liečby.

covid dovolenka v

Taktiež treba byť obozretný aj pri pobyte na Slovensku. Krásne teplé počasie nás láka vo väčšej miere navštevovať kúpaliská, či letné terasy, zábavné parky a pod. Toto všetko sú miesta, kde v letných mesiacoch dochádza k zvýšeniu počtu návštevníkov a teda sa môžu stať miestami, kde môže dôjsť k zvýšenému riziku šírenia nákazy, preto treba zvýšiť pozornosť a snažiť sa vyhýbať preplneným miestam, príp. vystihnúť čas, keď dôjde k uvoľneniu, príp. rozptýleniu tejto hŕstky ľudí. K udržiavaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 svojim zodpovedným prístupom prispieva každý z nás. Netreba zabúdať, že taktiež pri pobyte na Slovensku znížime riziko cezhraničného prenosu vírusu, čo môže pomôcť k zabráneniu jeho nekontrolovateľnému šíreniu sa v našej spoločnosti.

V súčasnosti stále platia odporúčania vyhýbať sa preplneným, veľmi frekventovaným miestam a pokiaľ to nie je možné, treba dodržiavať opatrenia k zamedzeniu šírenia ochorenia (dodržiavanie odporúčaného odstupu, pravidelnej dezinfekcie rúk, či priestorov, nosenie rúška, resp. respirátora a pod.).

Ako znížiť riziko nakazenia počas letnej dovolenky?

 • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
 • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá.  Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
 • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
 • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
 • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.
 • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.). (zdroj: korona.gov.sk)

Verme, že disciplinovaným a zodpovedným prístupom každého jedného z nás sa nám túto priaznivú situáciu podarí udržať aj po skončení letnej dovolenkovej sezóny, aby sme sa spokojne mohli vrátiť do zamestnania a naše deti do škôl bez obmedzení.

ZDROJ: Úrad verejného zdravotníctva SR, korona.gov.sk

Pripravilo:
Oddelenie zdravotnej výchovy a podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: