semetes2Dlhoočakávaná cesta medzi Turzovkou a Semetešom je konečne dokončená. Na rekonštrukciu viac ako štyri kilometre dlhého úseku a jedného mosta obyvatelia čakali veľmi dlho.

Cesta cez Semeteš, ktorá slúži ako spojnica medzi Kysucami a Horným Považím začala v septembri minulého roka. Oprava tejto cesty sa plánovala už dlhé obdobie. Cesta bola dlhé roky v nevyhovujúcom stave a od miestnych obyvateľov si vyslúžila označenie "tankodrom.“
Rekonštrukciu cesty sprevádzali aj komplikácie ako spodná voda. Výronmi spodných vôd bolo podmáčané podložie vozovky, ktoré je tvorené z plastických ílov. Celkové práce na ceste sa tak značne sťažili, no výrazne neovplyvnili plánovaný čas dokončenia.

Cesta je dokončená, už len dokončiť vodorovné značenie

V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia viac ako štyri kilometre dlhého úseku medzi Turzovkou a Semetešom. Dnes je celý úsek opravený, dokončuje sa vodorovné dopravné značenie. Župa požiadala zhotoviteľa o akceleráciu stavebných prác a to z dôvodu COVID-19 a daždivého počasia. ,,Tejto požiadavke zhotoviteľ vyhovel a pôvodne plánovaný termín je dodržaný. Verím, že vodičom cestujúcim po tejto trase to prinesie úľavu,“ povedala županka Erika Jurinová.

Na začiatku stavebných prác vznikol predpoklad, že inžiniersko-geologické pomery na stavbe budú zložitejšie ako uvažovala projektová dokumentácia. Vznikla obava zo spodnej vody a podmáčaného podložia vozovky. Preto župa pristúpila k aktualizácii projektovej dokumentácie. Postup stavebných prác však zhoršené geologické pomery nepotvrdil, a tak sa pokračovalo podľa platnej projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania. V týchto dňoch prebieha preberacie konanie, ukončené bude 31. augusta 2020. Do tohto dátumu budú zrealizované aj všetky stavebné práce.

Celková investícia viac ako jeden milión eur bola hradená z operačného programu IROP, Žilinská župa spolufinancovala projekt vo výške päť percent z celkovej sumy. 

Na Kysuciach prebiehajú aj ďalšie stavebné práce ako oprava mosta v Krásne nad Kysucou či opravy na ,,oblúkovom“ moste v Rakovej za viac ako 624-tisíc eur.

 

Autor: redakcia
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: