obchodny register zapisOtázka: Aké zmeny nastali v zápisoch do Obchodného registra od 01. 10. 2020?

Od 01. 10. 2020 je účinná Novela Obchodného zákonníka, prostredníctvom ktorej došlo k viacerým zmenám Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodných spoločností.

V tomto článku sa Vám pokúsim v krátkosti priblížiť najdôležitejšie zmeny týkajúce sa zápisu obchodných spoločností do obchodného registra a s tým súvisiacich povinností spoločníkov a konateľov predmetných obchodných spoločností.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom ako sídla spoločnosti musí byť po novom úradne osvedčený

Každá obchodná spoločnosť musí mať v obchodnom registri zapísané svoje sídlo. Do prijatia novely postačovalo, aby súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom nebol úradne osvedčený a stačil jednoduchý podpis. V praxi to spôsobovalo to, že mnohokrát vlastníci nehnuteľnosti ani nevedeli, že dali súhlas so vznikom sídla, pretože takýto jednoduchý podpis mohol ktokoľvek za osobu oprávnenú podpísať. Prijatím novely Obchodného zákonníka sa táto možnosť nuluje a každý oprávnený vlastník nehnuteľnosti musí svoj súhlas potvrdiť osvedčeným podpisom.


Možnosť podať návrhy v listinnej podobe zaniká, tie bude možné podávať už len elektronicky

Obchodný register už bude komunikovať jedine výlučne elektronickou formou, to znamená, že každý subjekt, ktorý chce komunikovať s obchodným registrom už musí komunikovať elektronicky, tým pádom zanikajú tlačivá v listinnej podobe a na návrhy, ktoré budú podané v listinnej podobe sa prihliadať nebude.


Vylúčenie možnosti navonok obmedziť oprávnenie štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti

aj v súčasnosti, keď si pozrieme zápisy v obchodnom registri vidíme, že niektoré obchodné spoločnosti majú obmedzenú možnosť konať konateľa na... napríklad obmedzením limitu cca 5 000 €, 1 000 € alebo iba na určité právne úkony. Po novom už takéto obmedzenie štatutárneho orgánu navonok v mene spoločnosti nie je prípustné.


Návrh na zápis

Osoby oprávnené konať v mene slovenskej a zahraničnej právnickej osoby sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.


Súd pristúpi k ex lege výmazu spoločností z obchodného registra aj v prípade, že nevykonali premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro ani do 1. decembra 2020

Veľmi vítame toto ustanovenie a to z toho dôvodu, že mnoho obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri je neaktívny, teda nevykonávajú žiadnu činnosť a nesplnili si ani základné legislatívne povinnosti, ktorými je premena zápisu základného imania zo slovenských korún na menu euro. V takomto prípade je zrejmé, že tieto obchodné spoločnosti nevykonávajú žiadnu činnosť a teda je žiadúce ich z obchodného registra ex lege, teda zo zákona vymazať.


Vylúčenie osôb, voči ktorým je vedená exekúcia, z možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo osôb, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo ktoré sú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, ako aj mnohé ďalšie zmeny

Toto ustanovenie taktiež vítame, pretože môže prispieť k očisteniu podnikateľského prostredia a to v tom rozsahu, že osoby, voči ktorým je vedená exekúcia, nebudú môcť založiť obchodnú spoločnosť a ani osoby, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkoch alebo na ktoré sú vedené nedoplatky na poistnom a na sociálnej poisťovni. Toto má prispieť najmä ku skutočnosti, že takéto závadové osoby nebudú môcť vykonávať podnikateľskú činnosť a premietnuť svoje závadové konanie do podnikateľského prostredia.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: