paragrafOtázka: Kto disponuje predkupným právom? Aké podmienky sa naň viažu?

Autonómia vôle vlastníka veci môže byť obmedzená inštitútom predkupného práva, ktoré vzniká buď na základe zákona alebo zmluvy. Predkupným právom disponujú zmluvné strany alebo sa vťahuje na konkrétnu hnuteľnú či nehnuteľnú vec. Predkupné právo má osoba, ktorá predá vec s výhradou, že jej ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať. Predkupné právo je možné dojednať priamo v kúpnej ale aj samostatnej zmluve. Podmienkou nie je písomná forma, s výnimkou nehnuteľnosti, kedy sa stáva povinnosťou. Predkupné právo zaniká smrťou kupujúceho, ale aj v prípade ak dôjde k situácií, že kupujúci vec ponúkne na predaj predávajúcemu a ten ju odmietne. V prípade smrti kupujúceho však predkupné právo, ktoré sa viaže na predmet zmluvy nezaniká, ale pôsobí voči jeho dedičom. Úmrtím predávajúceho predkupné právo neprechádza na jeho dedičov. Zákonné predkupné právo je odlišné- spoluvlastníci majú predkupné právo, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, s výnimkou jeho prevodu blízkej osobe.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: