minceOtázka: Menia sa trestné sadzby, ktoré sa týkajú drobných krádeží v čase núdzového stavu?

Dostali sme mnoho správ od Vás, aby sme sa vyjadrili k medializovaným kauzám týkajúcich sa drobných krádeží v potravinách v hodnote 6, 10 €, za ktoré boli páchatelia zobratí do väzby a dostali drakonické vysoké tresty.
Ako bolo uvedené aj v médiách, toto súvisí s vyhláseným núdzovým stavom, kedy skutkové podstaty trestných činov sú z dôvodu vyhláseného núdzového stavu alebo krízovej situácie prísnejšie a prísnejšie sa posudzujú aj takto spáchané trestné činy. Situácia je v Trestnom zákone definovaná v §134 ods. 2, podľa ktorého:

Krízovou situáciou sa na účely Trestného zákona rozumie
a) núdzový stav,
b) výnimočný stav,
c) vojnový stav, alebo
d) vojna.

Toto ustanovenie § 134 bolo novelizované s účinnosťou od 01. 01. 2020, pretože v praxi to spôsobovalo zásadné problémy. Musíme si uvedomiť, že na území SR je núdzový stav vyhlásený už veľmi dlho a je vyhlásený so situáciou, ktorá nemala obdoby, teda s pandémiou, ktorá súvisí s ochorením COVID – 19. Orgány činné v trestnom konaní avšak museli prísnejšie strestať aj banálne trestné činy, ktoré nesúviseli vôbec s vyhláseným núdzovým stavom, avšak trestné sadzby boli neúprosné. Z tohto dôvodu zákonodarca pristúpil k novelizovaniu trestného zákona takým spôsobom, že ustanovenia o núdzovom stave a  výnimočnom stave sa nepoužijú, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom. To znamená, že obyčajná krádež v potravinách, pri ktorej napríklad bezdomovec ukradne potraviny v hodnote pár euro, nie je trestným činom, ktorý by súvisel s vládou vyhláseným a parlamentom schváleným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom a teda v takomto prípade sa nepoužije prísnejšia trestná sadzba, avšak použije sa základná trestná sadzba, ktorá by sa poučila bez ohľadu na vyhlásený núdzový stav.

Táto novelizácia má zabrániť medializovaným kauzám, kedy za ako už bolo vyššie uvedené za banálne trestné činy boli páchatelia posielaní na výkon trestu odňatia slobody, čo však nie je ani účelné ani vhodné.

Je však potrebné akcentovať, že predmetné ustanovenie nemá retroaktívne účinky, to znamená osoby, ktoré boli už odsúdené za trestné činy, ktoré spáchali v núdzovom stave a ktoré boli potrestané prísnejšou trestnou sadzbou, už takéto odsúdenie je právoplatné.

V tomto smere je však potrebné poukázať, že trestnosť činu sa vždy posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, kedy bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním trestného činu a vynesením rozsudku, čo môže byť aj niekoľko mesiacov - niekedy aj rokov, nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší. To znamená, že ak bol trestný čin spáchaný ešte pred novelou Trestného zákona to znamená pred dňom 01. 01. 2021, avšak páchateľ ešte nebol právoplatne odsúdený, bude sa predmetný skutok posudzovať podľa trestných sadzieb v čase, kedy bol tento trestný čin spáchaný, teda napríklad v mesiaci november – december, avšak už bude možné aplikovať ust. § 134 ods. 3 a trest sa bude ukladať a trestná činnosť posudzovať podľa novelizovaného trestného zákona z dôvodu, pretože táto novelizácia je pre páchateľa priaznivejšia.

Máte viac otázok?

  • Ak máte otázku v rámci bezplatnej právnej poradne, môžete ju napísať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne zavolajte na tel. číslo 0908 588 051.

foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: