paragrafOtázka: Za akých podmienok vzniká pri strate zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti?

 

Pri strate zamestnania vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti podľa zákona 461/2003 Z.z. Má ho však len fyzická osoba, ak v ostatných troch rokoch predtým ako bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov bola poistená v nezamestnanosti najmenej 730 dni. Obdobie rodičovskej dovolenky sa započítava do obdobia poistenia v nezamestnanosti. Po splnení podmienok vzniká nárok odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných a zaniká uplynutím podporného obdobia upraveného lehotami 4 a 6 mesiacov. Ak bol poistenec vyradený z evidencie uchádzačov počas poberania dávky v nezamestnanosti a takéto obdobie trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti nevzniká pre dní, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo vypláca sa mu rodičovský príspevok. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni vo výške 50% denného vymeriavacieho základu.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: