paragrafOtázka: Dobrý deň musí byť zmluva o dielo v zmysle občianskeho zákonníka uzatvorená v písomnej forme, aby bola platná?

Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Podľa § 632 Občianskeho zákonníka platí, že ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky.

Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Nevydanie potvrdenia má poriadkový charakter, to znamená, že nemá vplyv na platnosť zmluvy. Pre platnosť zmluvy o dielo zákon nevyžaduje písomnú formu.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: