socha klubina kuricovciPrečítajte si zaujímavosti o jednotlivých sochách, ktorých autormi sú Kuricovci.

Kríž pri kostole v Starej Bystrici

Ide o jedno z najkrajších diel starobystrického umelca Jozefa Kurica pochádzajúce z roku 1834. Je vytesaný z pieskovca vyťaženého z neďalekej doliny Senkov. Kríž je významným autentickým odkazom regionálnej histórie stojacim na svojom pôvodnom mieste. Na jar roku 2014 sa ho podujali na vlastné náklady obnoviť MUDr. Ivan Hudec a Bc. Gregor Hudec. Projekt rekonštrukcie kríža a jeho okolia vypracoval bez nároku na honorár Ing. arch. Ivan Jarina. Samotnú reštauráciu vykonal akademický sochár a reštaurátor Marek Repáň a pamätnú tabulu zhotovil akademický sochár Ondrej IV. Zimka. Posvätenie obnoveného kamenného kríža vykonal 9. novembra 2014 vdp. dekan Mgr. Miroslav Janás.

sochy kysuce kuricovci 01Náhrobok pri kostole, Stará BystricaKamenné náhrobky pri kostole v Starej Bystrici

V areáli Kostola sv. Michala sú dva kamenné náhrobky, ktoré pochádzajú z 19. storočia. Jeden z nich patrí s najväčšou pravdepodobnosťou farárovi Jánovi Majerskému, ktorý zomrel v roku 1824 na vodnatieľku a tento náhrobok mu bol zhotovený Jánom Kuricom v roku 1825.

Socha Panny Márie pri kostole v Starej Bystrici

Socha sa spomína už vo vizitácii z roku 1828. Pôvodne stála na starobystrickom rínku. Po skončení druhej svetovej vojny ju obnovil Ján Koleno. Veľmi pravdepodobne je dielom Jána Kurica. V roku 1949 splašené kone sochu zrazili a musela podstúpiť ďalšiu renováciu. V roku 1973 bola socha z rínku premiestnená ku kostolu, kde sa nachádza aj v súčasnosti.

Socha Panny Márie u Rusnákov v Starej Bystrici

Plastika, ktorá pochádza z roku 1832, je umiestnená pri ceste v drevenom prístrešku. Je dielom Jozefa Kurica.
Je možné, že vznik tejto sochy súvisí s  cholerou, ktorá sa obcou prehnala v roku 1831.

Socha sv. Antona Paduánskeho v Starej Bystrici

Kamenná socha pochádzajúca z roku 1828. Za obecné náklady v sume 25 zlatých túto sochu zhotovil jeden z Kuricovcov, teda buď Ján, prípadne jeho syn Jozef. Sv. Anton Paduánsky je patrónom chudobných, manželov, žien, detí, cestovateľov, pri hľadaní stratených vecí, pred horúčkou, či mocou diabla.

Sochy sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie z Riečnice

Tieto sochy zhotovil ako posledné pred svojou smrťou kamenársky majster Jozef Kuric pre obec Riečnicu, kde boli v blízkosti kostola aj umiestnené v roku 1846. Replika sochy sv. Jána Nepomuckého dnes stojí v skanzene vo Vychylovke vedľa pôvodnej kaplnky pochádzajúcej zo Zborova nad Bystricou. Originály obidvoch sôch opatruje vo svojom depozitári Kysucké múzeum v Čadci.

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole v Novej Bystrici

Napriek tomu, že na soche je datovanie zhotovenia v roku 1838, tak na základe účtovných kníh Novej Bystrice vieme, že reálne bola zhotovená v roku 1837. Pôvodne bola umiestnená pod najstarším novobystrickým cintorínom v blízkosti hostinca u Holienky. Keďže sochu zhotovoval Jozef Kuric rovno na mieste, tak celkové náklady na jeho ubytovanie a plat vyšli Novú Bystricu na 105 zlatých.

Kamenná socha Panny Márie (Immaculaty) u Skaličana v Radôstke

Plastika bola vytvorená v roku 1833, možno v súvislosti s cholerou v roku 1831. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o dielo kamenárskeho majstra Jozefa Kurica. Predstavuje Pannu Máriu - Immaculatu s  korunou. Charakteristickým je rehoľnícky opasok s troma uzlami a rúcho v modrobielych farbách.

kysuce sochy kuricovci vSocha u Grigov, Vychylovka

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie - Immaculaty vo Vychylovke u Grigov

Socha bola zhotovená Jánom Kuricom v roku 1826. Jedná sa o jednu z najkrajších voľne stojacích sôch na území Bystrickej doliny. Dali ju tam postaviť tamojší obyvatelia Ján Zeman a Martin Griga.

V zachovanom dokumente sa nespomína suma, za ktorú dali títo dvaja sochu postaviť, ale len suma, ktorou prispeli na jej údržbu. Tá predstavovala 25 zlatých, čiže cena zhotovenia sochy musela byť omnoho vyššia.

Socha Panny Márie v Klubine

Polychromovaná prícestná plastika Panny Márie uprostred obce pochádza z roku 1823. Je umiestnená na stĺpovom podstavci s rímsovou hlavicou. Sochu dal postaviť Jozef Kubica a zhotovil ju pravdepodobne Ján Kuric. Neskôr ju opravoval aj jeho syn a nasledovník Jozef Kuric. Dotovanie tohto sakrálneho objektu upresňuje obligácia z roku 1828. Po oboch stranách rastú lipy vo veku asi 100 rokov.

Socha Panny Márie v Zborove nad Bystricou

Na konci Zborova nad Bystricou v smere na Bystrickú dolinu sa nachádza socha Panny Márie, ktorej zhotovenie je datované na rok 1833. Jej zhotoviteľom bol s najväčšou pravdepodobnosťou majster Jozef Kuric.

autor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
foto: Ing. Miroslav Pavelek

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: